Mot voldsom børsvolatilitet

Oslo Børs klorer seg fast rundt 850-streken. Men hvor lenge holder investoroptimismen seg, gitt stadig flere nedstengte økonomier og en brutal amerikansk valgkamp rett rundt hjørnet?

Green is cash: Investor Kjell Inge Røkke rir ESG-bølgen med full styrke og ser milliardformuen ese ytterligere ut i takt med voldsomme kursoppganger i selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture. Foto: Iván Kverme
Investor

Men investorene får i det minste støtte av lave renter: Norges Bank vurderer utsiktene og risikobildet på en slik måte at styringsrenten mest sannsynlig blir liggende på dagens nivå, det vil si null prosent, en god stund fremover. Analytikernes diskonteringssatser opp mot sine verdivurderingsmodeller blir dermed på svært så moderate nivåer. 

I Sverige ser man samme tendens. På sitt siste møte i slutten av september indikerte Riksbanken nullrente i hele den kommende prognoseperioden, det vil si ut tredjekvartal 2023. Men som omtalt i forrige Kapital-utgave, øker sparetilbøyeligheten markant blant svenskene. I andrekvartal økte for eksempel de samlede bankinnskuddene med om lag 73 milliarder kroner – og det i en verden med nær null i innskuddsrente. Og utsikter til noen stivere innskuddsbetingelser er det altså åpenbart lite rom for. Uansett vitner større spareiver isolert sett om en gjennomgående mindre konsumtilbøyelighet, noe som i sin tur gir føringer om et mer forsiktig forbruksmønster blant svenskene utover høsten og vinteren. En trend ikke usannsynlig å se også blant norske konsumenter, tipper vi.

Fed: Milde rentetoner

Lave renter ligger det også an til i USA. Den amerikanske ti-åringen skøyt i været høsten for to år siden, først og fremst i frykt for en galopperende inflasjonstakt i USA – som i sin tur sendte aksjemarkedene, Oslo Børs inkludert, i kraftig utforbakke. Mens renten da lå på godt over tre prosent, ligger den i dag på rundt 0,7 prosent, en refleksjon også av at den amerikanske sentralbanken vil holde renten lav selv om det skulle bli perioder med en innenlandsk prisstigningstakt høyere enn det banken styrer etter, som er to prosent. 

Aksjeinvestorene på Oslo Børs kan altså påregne betydelig monetær støtte også fra den amerikanske sentralbanken i årene som kommer. Også korte amerikanske renter er lave, svært lave – tremåneders dollar Libor-rente falt nylig til sitt laveste nivå noensinne.

Konsensus tror på revansje

På Wall Street svinger kursene kraftig fra dag til dag, et tegn på uro blant investorene – kanskje særlig rundt hva som blir utfallet av den amerikanske valgkampen. Dessuten er verdsettelsesmultiplene et problem, lave renter til tross, sett i ly av at den ledende delindeksen S&P 500, etter en opptur så langt i år på nær tre prosent, handles til en P/E for den kommende tolv måneders perioden på tett oppunder 26.

tall til Porteføljen Foto: -

– Finansmarkedene venter tilbakevending til normalen i 2021. Det bør ikke bedriftsledere gjøre, uttalte nylig analysesjef Johan Trocmé i Nordea, til Finansavisen. Banken stiller seg undrende til at markedene som sådan venter en tilbakevending til normalen i 2021. Basert på sine analyser synes Nordea det er slående at konsensusestimatene bunnet ut i juni og at de nå tilsier at bedriftene vil ha en Ebitda som er ti prosent høyere i 2021 enn i 2019. 

Også blant insiderne på Wall Street er det åpenbart usikkerhet knyttet til selskapenes inntjeningsevne fremover: I august solgte toppsjefer i amerikanske selskaper aksjer i egne selskaper til en verdi av 6,7 milliarder dollar, rapporterte nylig Financial Times – og la også til at tilsvarende volumer i løpet av en enkeltmåned har man ikke registrert siden november 2015. I norske kroner tilsvarer beløpet over 60 milliarder kroner.

ESG-bobler?

Vi er i kraft av fortsatt å ha Aker Solutions i Kapital-porteføljen, med på ESG-kjøret som rir børsinvestorene. Både Aker Offshore Wind  og Aker Carbon Capture  , som ble spunnet ut av Aker Solutions tidligere i høst, setter stadig nye kursrekorder. Investorer og analytikere flokker seg rundt det som er av hyper-grønne bærekraftselskaper – som for øyeblikket knapt har inntekter, men som altså frem i tid, med støtte av et kobbel positivt innstilte analytikere, skal generere kontantstrømmer av en annen verden. 

tall til Porteføljen Foto: -

Euforiske temaer som dette har man sett så altfor mange ganger før – men det ender dessverre ofte opp med at visse aksjonærer går på noen nær uopprettelige økonomiske skader når kurser kommer bratt ned i takt med meldinger om mer moderate analytikeranslag, for eksempel. I skrivende stund er blant annet Nel-kursen ned med godt over 20 prosent på bare få uker – en liten indikasjon på hvor sårbare aksjonærene er når kursmomentet stopper opp i selskaper som Nel. For øvrig opererer meglerhuset DNB Markets med en salgsanbefaling på selskapet, med kursmål 5 kroner, vel 65 prosent under dagens kurs. For vår del velger vi en fortsatt eksponering opp mot både Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture – støttet av regjeringens nylige vedtak om en betydelig satsing på CO2-fangst.

I sum gjør vi heller ikke i denne runden noen justeringer av Kapital-porteføljen. For den kommende toukersperioden består den således av Aker Solutions  , Seadrill  , DNO  , Magseis Fairfield  og B2Holding  

børs
aksjer
aksjetips
Investor