Spetalen er bull på gull

Gullprisen nådde tirsdag sitt høyeste prisnivå på ni år. Likevel spår verdens ledende meglerhus høy fremtidig prisvekst. Det gjør også Øystein Stray Spetalen.

Bull: Øystein Stray Spetalen har troen på gull, og ser det ikke som usannsynlig at gullprisen kan ende i 50.000 dollar pr. unse. Foto: NTB Scanpix
Investor

– 10.000 eller 50.000 dollar pr. unse er tall som kan stå på skjermene når spekulasjonsboblen kommer.
Øystein Stray Spetalen

Spetalen tror på gull

– Gull er en spekulasjon mot sentralbankene. “In the end” så må den finansielle pyramiden som vi har bygget opp, med stimuli fra sentralbankene og nullrentepolitikk, medføre så mye feilinvesteringer at det vil kollapse, forteller Spetalen.

I en slik situasjon vil alt annet enn gull miste sin verdi. Gull er det eneste man kan investere i uten motpartsrisiko, ifølge ham. Motpartsrisiko er risikoen for at motparten i en transaksjon ikke opprettholder sin del av avtalen.

– Etter hvert som flere innser at sammenbruddet kommer, vil gullprisen stige. Når kollapsen kommer, om en, fem eller 20 år, går gullprisen til nivåer ingen trodde var mulig. Alle vil, og må, ha gull.

– 10.000 eller 50.000 dollar pr. unse er tall som kan stå på skjermene når spekulasjonsboblen kommer.

Usikkerhet positivt for gull

Spetalen er ikke alene om å spå videre vekst i gullprisen. Både Morgan Stanley, JP Morgan og Goldman Sachs gjør det samme, melder Forbes.

Den store graden av usikkerhet som råder i markedene, skal være blant pådriverne til veksten. Mye skyldes naturligvis coronaviruset. Samtidig som vesten den siste tiden har lettet på sine restriksjoner, satte USA forrige torsdag rekord i antall nye infeksjoner i løpet av en dag. Det kan virke som landet står overfor en ny virusbølge, og i flere stater er restriksjoner gjeninnført. Mandag gikk også WHOs generaldirektør Tedros Ghebreyesus ut og advarte mot at pandemien nå raskt øker i omfang. 

– Vi har fortsatt det verste foran oss, uttalte han ifølge CNBC.

Men også andre forhold skaper usikkerhet i verdensøkonomien. I tillegg til den pågående handelskrigen mellom USA og Kina, ble det i forrige uke kjent at USA vurderer å innføre nye toller på europeiske varer, som til sammen utgjør 3,1 milliarder dollar. På toppen av det hele kommer et stadig mer anspent forhold mellom verdens to mest folkerike land, Kina og India.

En trygg havn

Gull regnes gjerne som en trygg investering i perioder preget av stor usikkerhet. For mange, blant dem Spetalen, anses det som en hedge mot en eventuell kollaps i verdensøkonomien. Samtidig trekkes og folk mot gull i frykt for høy inflasjon og lave realrenter, uten at de nødvendigvis tror på en økonomisk kollaps. De lave rentene gjør statsobligasjoner, som gjerne forbindes med lav risiko, mindre attraktive. Da gjenstår gull som et trygt alternativ.

Sentralbankene shopper

Også verdens sentralbanker har fått øynene opp for gull. Ifølge World Gold Councils årlige undersøkelse, planlegger 20 prosent av totalt 51 sentralbanker i undersøkelsen å øke sine gullreserver i løpet av de neste 12 månedene, opp fra åtte prosent i 2019. Utviklingen er i tråd med en lengre trend de siste årene, men nytt av i år er at bankene i større grad vektlegger krisehåndtering som motivasjon til å øke gullbestanden. I 2019 vektla 59 prosent av de spurte sentralbankene dette som svært viktig, mens i år er andelen gått opp til 79 prosent.

En økende etterspørsel etter gull hos sentralbankene vil kunne gi utslag på gullprisen i positiv retning.

Slo S&P 500

Gull har vist seg å være en lur investering de siste 20 årene. 100 dollar investert den 1. januar år 2000, ville i dag være verdt omkring 630 dollar. Til sammenligning ville samme investering i den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 resultert i 213 dollar i dag.

Les også: På tide å investere i sølv?

Investor