Thon trapper opp veldedighetsarbeidet

Olav Thon trapper opp sin filantropiske virksomhet og spisser Olav Thon Stiftelsen mot muskel- og skjelettlidelser. Han øker også grensen for stiftelsens årlige utdelinger fra 50 til 100 millioner kroner.  

Eiendomsfilantropen: Olav Thon vil øremerke 50 millioner kroner til forebygging av muskel- og skjelettlidelser. Foto: Heiko Junge/ NTB
Næringsliv

Ved siden av å være Norges ubestridte eiendomsbaron driver Olav Thon (98) utstrakt veldedighetsarbeid. Og en nylig søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet fra Olav Thons Stiftelse viser at han ikke har noe planer om å trappe ned denne virksomheten frem mot 100-årsdagen – snarere tvert imot. 

Thon ønsker nå å bidra til å øke innsatsen for forebygging av muskel- og skjelettlidelser. I søknaden fremheves det at smerter, ubehag eller nedsatt funksjon i knokler, ledd, muskler, sener eller nerver er den vanligste årsaken til sykefravær i arbeidslivet i Norge, og en vesentlig årsak til uføretrygd.

“Forebygging av muskel- og skjelettlidelser er derfor samfunnsmessig svært viktig, og Olav Thon er opptatt av at formålet gis økt oppmerksomhet,” heter det i søknaden.

Og med økt oppmerksomhet mener han penger. Mye penger. 

Fra 50 til 100 millioner

Sykdomskategorien muskel- og skjelettlidelser er faktisk blitt så viktig for Olav Thon Stiftelsen at det de søker Lotteri- og stiftelsestilsynet om, er en endring av stiftelsens vedtekter. Utgangspunktet for stiftelsens virksomhet er at den kan støtte ethvert allmennyttig formål i Norge, men det har vært spesifisert et knippe formål Thon har ønsket å gi særlig oppmerksomhet. Det er den delen av vedtektene han nå endrer. 

Milliardæren har nå fått godkjent muskel- og skjelettlidelser som et særskilt støtteområde for stiftelsen, og at halvparten av maksimalrammen for stiftelsens årlige tildelinger går til forebyggende arbeid på dette området. I tillegg øker han rammen.

“Som følge av Olav Thons ønske om å legge til rette for at stiftelsen kan øke den allmennyttige virksomheten, ønsker han at beløpsgrensen for et kalenderårs samlede utdelinger økes fra 50 millioner kroner til 100 millioner kroner. Halvparten av rammen skal øremerkes muskel- og skjelettformål,” står det i søknaden.

Gjør noen forandringer 

Thon har i mange år markert seg som vitenskapens venn, spesielt innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområdet. Dette har frem til nå vært grundig reflektert i stiftelsens vedtekter. I forbindelse med de nevnte vedtektsendringene gjør han imidlertid noen forandringer. 

“Som følge av den oppmerksomhet som ønskes rettet mot muskel- og skjelettsykdommer og -lidelser, samt endringen knyttet til priser for fremragende undervisning, ønsker Olav Thon at gjeldende bestemmelser om formål innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde utgår av vedtektene.”

Kapital har vært i kontakt med Olav Thons kone, Sissel Berdal Haga Thon, for å få en kommentar til denne saken, enten fra henne eller Thon selv, noe de har avslått.