Gjør comeback etter storkonkurs

Idet den tøffe konkursen i familiebedriften er et tilbakelagt kapittel, er Thomas Reinersen nå i ferd med å ta arven videre.

Satser fornybart: Thomas Reinertsen er administrerende direktør i selskapet Hydrogen Mem-Tech, som har utviklet separasjonsteknologi for hydrogen. Foto: Hydrogen Mem-Tech
Næringsliv

– Nå er det artig, men sånn har det ikke alltid vært, sier Thomas Reinertsen til Kapital.

For fire og et halvt år siden, etter det dramatiske fallet i oljeprisen og en lengre periode med redusert aktivitet, var det kroken på døren for en av landets ledende familiebedrifter. På dette tidspunktet hadde ingeniør- og entreprenørselskapet Reinertsen, som på det meste sysselsatte godt over 2.000 mennesker og omsatte for nær fire milliarder kroner, solgt unna mesteparten av virksomheten. Men det lot seg ikke gjøre å holde skuten på rett kjøl.

Midt i konkursprosessen sto Thomas Reinertsen, hvis farfar stiftet den tradisjonsrike bedriften allerede året etter at andre verdenskrig tok slutt. Og for ham og familien var ikke problemene over da lysene ble slukket – selskapet hadde svært høy gjeld, og i etterkant var det duket for et saftig rettsoppgjør. Ifølge Finansavisen ble den tidligere ledelsen krevd for over 360 millioner kroner.

– Halvannet år etter konkursen kom det et enormt angrep fra boet mot oss som satt i styret, og det ble etter hvert til en rettssak som gikk i Oslo tingrett i fjor høst. Her vant vi på absolutt alle punkter. Dommen er rettskraftig og hele prosessen er avsluttet, så det ble et veldig godt utfall for oss, sier Reinertsen i dag.

Halvannet år etter konkursen kom det et enormt angrep fra boet mot oss som satt i styret, og det ble etter hvert til en rettssak som gikk i Oslo tingrett i fjor høst.
Thomas Reinertsen

Hydrogensatsing

Nå ser han fremover og er aktuell med ny virksomhet. Fra asken har selskapet Hydrogen Mem-Tech oppstått. Dette startet som et prosjekt i Reinertsen-konsernet tilbake i 2011, og så dagens lys som selvstendig selskap i 2017.

– Vi har utviklet separasjonsteknologi basert på palladium, som har den egenskapen at det er hundre prosent hydrogenselektivt. Det vil si at kun hydrogen slipper gjennom membranen, noe som muliggjør å ta ut hydrogen fra både naturgass og biogass. I tillegg får man restgass, som våre kunder kan bruke til å skape verdier. Til syvende og sist handler det om å skape mest mulig energi og flest mulig kroner for den energien man har tilgjengelig, sier Reinertsen, som er administrerende direktør i det nye selskapet.

Hydrogen er i vinden som aldri før, da det er mulig driver for den fornybare omstillingen. Dette kan du lese mer om tidligere i denne utgaven av Kapital.

– Man har også tidligere trodd at hydrogen skulle ta av, men vi tror at det denne gangen er vesentlig bedre fundert, og at det kan være nå det skjer. Det å tenke timing er alltid vrient – hopper man for tidlig blir det dyrt, hopper man for sent får man kanskje ikke bli med – men kanskje er satsen riktig denne gangen. Det får man svaret på om noen år, sier Reinertsen.

Kommersialisering

Hydrogen Mem-Tech er på stadiet i et selskaps livsløp der mye av forskningen og utviklingen er unnagjort. Parallelt med at dette arbeidet fortsetter, er det duket for kommersialisering.

Nyvinning: Selskapet Hydrogen Mem-Techs løsning for fremstilling av hydrogen fra bio- og naturgass er basert på palladium. Foto: Hydrogen Mem-Tech

– Vi har teknologi som kunder allerede har bestilt og som er under produksjon, og vi får ganske mange henvendelser. Det skiller oss fra endel andre aktører innenfor fornybarsegmentet, kanskje spesielt innenfor hydrogen, sier Reinertsen.

Han trekker frem som suksessfaktorer for deres teknologi at den er billig, effektiv og enkel å skalere. Dermed er den aktuell både for små og mellomstore prosjekter, men også større prosjekter som kan komme lenger nede i veien.

– Hvor stort tenker dere at dette kan bli?

– Uansett hva vi måtte tro om dette, så er det markedet som vil bestemme. Men med et stort forbehold om at det er nå hydrogenmarkedet løsner, sikter vi oss inn mot en omsetning på 400–500 millioner i 2025/26. Så vil historien vise om markedet kommer, sånn som vi tror, og om vi klarer å ta vår andel av det.

Med et stort forbehold om at det er nå hydrogenmarkedet løsner, sikter vi oss inn mot en omsetning på 400–500 millioner i 2025/26.
Thomas Reinertsen

Emisjon eller børsnotering

Hydrogen Mem-Tech skal nå hente penger. SEB er hyret inn som tilrettelegger, og booking av møter med potensielle investorer begynner i løpet av et par ukers tid. Nøyaktig hvor mye som skal hentes, prisingen og om det vil bli snakk om kun en emisjon, eller også børsnotering, er foreløpig ikke endelig avklart.

– Vi har tidligere kommunisert at 150 millioner kan være et aktuelt beløp, men vi er fleksible i begge retninger. Det er avhengig av tilbakemeldingene vi får, sier Reinertsen.

Han legger til at de er veldig opptatt av å skape verdier for sine investorer, så om det kun blir emisjon i høst, er det uansett nærliggende med notering på sikt.

– Hva skal provenyet brukes til?

– For å klare salgstakten vi legger opp til, må vi foreta endel investeringer knyttet til tempoet i produksjonen. I tillegg skal vi fortsette utviklingen av neste generasjons separasjonsteknologi og planlegger oppskalering av driften på alle fronter, fra produksjonslinjer til videre ansettelser, sier Reinertsen.

Han mener også at det kan være lukrativt for selskapet å ha kapital i bakhånd til eventuelle oppkjøp.

– Vi tror at det for selskapene som skal lykkes i dette i løpet av den neste femårsperioden, ikke vil være tilstrekkelig med organisk vekst. Man må prøve å finne hverandre og skape noe mer robust, og det å kunne ta noen posisjoner er veldig aktuelt, sier Thomas Reinertsen.