Familieoverhodet Erik Must har i en årrekke drevet Must AS (tidligere Must Holding) sammen med sine to barn, Erik Christian og Trine Must, som nå har overtatt mer av kontrollen over virksomheten. I investeringsselskapets siste årsrapport fremgår det at eldstemanns beholdning av stemmeberettigede A-aksjer er redusert fra 66 til 38, mens barna har mottatt 14 slike hver. I teorien kan de to nå i fellesskap stemme ned sin far. 

Fra før av satt nemlig Erik Christian og Trine Must på alle de ikke-stemmeberettigede B- og C-aksjene i selskapet, gjennom direkte og indirekte eierskap, men også henholdsvis 20 og 21 A-aksjer hver. Enkelte andre A-aksjer er spredd på øvrige medlemmer av Must-familien.

Men overfor Kapital bedyrer Erik Must at lite er endret som følge av eierskapsjusteringen.

– Selskapet har i mange, mange år vært eid av mine barn. At vi har flyttet noen A-aksjer er en videreføring av dette. Det er et naturlig generasjonsskifte. Det er ingen endring i måten vi driver selskapet på, vi har drevet det sammen hele tiden, sier han.

– Ingen lever evig

Tanken er dog at barna skal ta helt over på sikt.

– Det er ingen som lever evig, sier Fondsfinans-gründeren.

Som tidligere omtalt i Kapital, har en rekke formuende personer tatt grep i forkant av høstens stortingsvalg, som ikke usannsynlig vil kunne ende med regjeringsskifte. Da kan også gjeninnføring av den omstridte arveavgiften bli et tema. Ifølge Must har imidlertid ikke dette vært noen motivasjon for aksjeflyttingen.

– Nei, dette ble gjort for et år siden, så det har ikke noe med det å gjøre, sier han.

Milliardæren ønsker for øvrig ikke å flagge hvor han står i den norske skatte- og avgiftsdebatten.

– Jeg har ingen kommentar til det.

Milliardresultat

Ifølge Kapital er Must landets 29. rikeste person med en formue, inkludert den til øvrige familiemedlemmer, på 7,5 milliarder kroner. I tillegg til at han fortsatt er eier og sitter som styreleder i Fondsfinans, har han gjennom Must AS investert i en rekke virksomheter av og på børs. 

Dette betalte seg svært godt i fjor, da selskapet leverte et resultat etter skatt på nær to milliarder kroner, en økning på over 240 prosent fra året i forveien.

– Det skyldes hovedsakelig urealiserte gevinster på selskapets børsnoterte aksjeportefølje, sier Must.

Blant de største eierpostene i børsnoterte selskaper gjennom fjoråret finner man blant annet Arendals Fossekompani, Brabank, Kongsberg Gruppen og Polaris Media. Must AS var også på eiersiden i selskaper som Gyldendal, NHST, Norne Securities, Glamox, Convertelligence (Kindly), Oncoinvent og Zaptec, samt investert i en rekke fond.

Must AS betalte i fjor et utbytte på 44 millioner kroner. Øvrig verdiøkning ble holdt i selskapet.

– Must ønsker å være en ansvarlig, aktiv og langsiktig eier, sier Erik Must.