Coronaforsinkelser under elsykkel-boom

Etterspørselen etter sykler med og uten motor har eksplodert under corona. Men utfordringer innen produksjon og logistikk gjør at kundene må smøre seg med tålmodighet.

Mer populært: Stadig flere får øynene opp for sykler med motorkraft. Eksemplaret på bildet er levert av Evo Elsykler til utleieselskapet Offroad E-bike Adventure. Foto: Offroad E-bike Adventure
Næringsliv

En rekke former for utendørs fritidsaktivitet har fått et oppsving etter at verden ble rammet av Covid-19-viruset i fjor vår. I tillegg er folks reisemønstre og -preferanser endret. Disse trendene gjør seg ikke minst gjeldende i markedet for sykler, der de elektriske variantene blir stadig mer populære i takt med forbedringer i utforming og batteriteknologi.

Kombinasjonen av høy etterspørselsvekst og global pandemi har imidlertid ikke vært problemfri.

– Generelt er det forsinkelser i leveransene i hele elsykkelmarkedet. Vi var heldigvis tidlig ute med store forhåndsbestillinger og har grei tilgang på sykler, men opplever forsinkelser vi også, sier gründer og partner Jo Espen Bjerk i Evo Elsykler, som selger elektriske tohjulinger på nett og i alle landets største byer, til Kapital.

Bjerk forklarer at enkelte sykkelprodusenter og endel av underleverandørene ble tvunget til å stenge da pandemien var et faktum, mens andre nedskalerte som følge av økt usikkerhet. Gjenværende produsenter måtte kaste seg rundt og finne nye leverandører, noe som igjen førte til stor belastning på disse.

Eksempelvis er det et kjent faktum i sykkelkretser at japanske Shimano, som antas å ha over halvparten av det globale markedet for sykkelkomponenter, nå har usedvanlig lang ledetid på sine produkter.

Generelt er det forsinkelser i leveransene i hele elsykkelmarkedet
Gründer Jo Espen Bjerk i Evo Elsykler

Høyere ordreinngang

For kundene har resultatet vært at de må smøre seg med tålmodighet. Den ekstra ventetiden for enkelte nye modeller hos Evo Elsykler har i verste fall vært opp mot to måneder.

– Vi har vært leveringsdyktige hele veien, med unntak av noen få modeller, og frykter ikke å gå tom for sykler med det første. Men dessverre må noen kunder vente på spesifikke modeller. Det er i hovedsak knyttet til lastesykler og tilbehør til disse, sier Bjerk.

Lyspunktet for bransjen er at etterspørselen er upåklagelig. Bjerk forteller at ordreinngangen er mye høyere enn i tilsvarende periode i fjor, og at første kvartal tegner til å overgå budsjett.

– Vi ser noe forsinkelse i faktiske utleveringer og dermed fakturering, men er i hovedsak i rute ved utgangen av april. Vi fikk denne uken inn 220 sykler som skulle kommet for 14 dager siden, så nå monteres og leveres det for harde livet i alle butikkene våre, sier han.

Tommere lagre

Situasjonen hos Evo Elsykler er langt fra enestående. De samme trendene gjør seg gjeldende innenfor det bredere markedet for både elsykler og tradisjonelle sykler uten motor.

– Hele sykkelmarkedet hadde et veldig bra år i fjor – ikke bare i Norge, men også i Europa. Det har ført til at mye av sykkellagrene rundt omkring i verden er spist opp. I tillegg har utfordringer innen produksjon og frakt grunnet Covid-19 ført til et etterslep. Det har vært høy etterspørsel og lav tilgjengelighet, sier salgs- og innkjøpssjef Vegard Teigen Nilsen i Mobo Sportsholding, morselskap i Anton Sport-kjeden og konsernsøster med Milsluker’n.

Nilsen forteller at utfordringene påvirker tilgangen til både el- og vanlige sykler, men at forsinkelsene varierer fra segment til segment. Trykket er stort innen elsykler og spesielt grussykler.

– Hvor store forsinkelser er det snakk om?

– Det varierer veldig. Vi har begynt å få inn ganske mye nå, men det er fremdeles ting som skulle vært på plass i starten av februar som fortsatt er på sjøen, sier han.

Hele sykkelmarkedet hadde et veldig bra år i fjor – ikke bare i Norge, men også i Europa. Det har ført til at mye av sykkellagrene rundt omkring i verden er spist opp.
Salgssjef Vegard Teigen i Mobo Sportsholding

Dyre sykler blir dyrere

Også Mobo Sportsholding opplever god etterspørsel. Den var spesielt stor i fjor, og har fortsatt på samme nivå i år.

– Vi skulle gjerne hatt flere sykler på lager, men situasjonen er som den er. Det blir en krevende sesong for alle som jobber med sykkel. Mye av dialogen med kundene handler nå om å finne rett modell. Så ser vi på hva som er tilgjengelig, og allokerer modellene til kundene når de kommer inn. Mange sykler blir forhåndssolgt i år – vi vet omtrent når de kommer inn og prøver å tilrettelegge etter dette. Men kundene må kanskje vente litt før de faktisk får syklene sine, sier Nilsen.

Det forrykkede forholdet mellom tilbud og etterspørsel ser også ut til å ha gitt utslag på prisene. Generelt må man ut med betydelig mer penger i dag enn for kun få år siden, for sykler i det dyrere prissjiktet. I landeveissegmentet ligger flere av dagens modeller nå på rundt det dobbelte av hva deres forgjengere gjorde.

– Det var prisstigning på nye sykler i fjor, delvis på grunn av økte produksjonskostnader i Asia. I tillegg har komponenter blitt dyrere, og vi ser at flere ønsker å kjøpe sykler med bedre komponenter. Innen elsykkelsegmentet ønsker flere å legge mer i syklene for å få kraftigere motor og bedre rekkevidde. Alt dette drar prisbildet opp, selv om de samme syklene ikke nødvendigvis har vokst så veldig mye i pris, sier Nilsen.

Han tror at markedet vil være i ganske god balanse i alle kategorier innen en måneds tid.

– Men vi anbefaler kundene å være tidlig ute når de skal ha ny sykkel, så kan vi bidra til å finne løsninger, sier han.