Regjeringen ga Star Gate 250.000 kroner – kommunen tok skjenkebevillingen

Den omstridte puben Star Gate på Grønland scoret full pott på coronatilskudd. Nå har Næringsetaten fått medhold i å frata dem skjenkebevillingen.  

“Coronavinner”: Den beryktede puben Star Gate på Grønland meldte inn den tredje største forventede alkoholomsetningen i 2020, og fikk dermed full pott i coronatilskudd. Innmeldingen overgår store utesteder som Rockefeller og Blå. Heiko Junge/ NTB
Næringsliv

Den lille puben Star Gate på Grønland, som ligger under Vaterlands bru og har utsikt til mye av hovedstadens narkotikaomsetning, er nå gjenstand for hva som fra utsiden kan sees på som noe schizofren oppførsel av Næringsetaten i Oslo. 

Star Gate er plassert i et gammelt lokale på 110 kvadratmeter ved siden av en nedgang til Grønland T-banestasjon, ifølge Kartverket. Av dette har puben et bruksareal på om lag 80 kvadratmeter, samt en uteservering langs fortauet om sommeren. De har én bar.

– 1.000 halvlitere dagen

Rett før jul ble det kjent at utestedet var på en tredjeplass av 1.112 skjenkesteder i Oslo som fikk tildelt coronastøtte etter katastrofeåret 2020. Listen er utformet kronologisk etter størrelsen på den forventede alkoholomsetningen i 2020, og går fra 250.000 kroner og ned til 30.000 kroner beregnet etter forventet salg.  Som Kapital tidligere har skrevet, leverte Star Gate et beregnet et salg på 185.970 liter alkohol i løpet av 2020, og fikk med det full pott. Av alle pubene i Oslo ble de bare forbigått av Oslo Street Food, som har samlet en rekke barer og serveringssteder under sin paraply på gamle Torggata Bad, og The Scotsman på Karl Johan.

Kapital er kjent med at puben i hovedsak selger øl, og noe brennevin. Regner vi Star Gates anslag om i halvlitere pr. dag, legger eierne til grunn at de vil omsette 1.019 halvlitere daglig. Noe som er betydelig mye mer enn store maskiner som f.eks. ølhallen Brygg, Rockefeller og Blå. 

Street Food: Star Gate ble bare forbigått av Oslos nye gatemat-mekka lokalisert i lokalene til gamle Torggata Bad (bildet), og The Scotsman på Karl Johan. Foto: Vidar Ruud

Fratatt bevillingen

Mens søknadsprosessen om coronatilskudd har pågått, har også en annen prosess funnet sted i kulissene. Allerede i 2018 vedtok Næringsetaten å inndra pubens serverings- og skjenkebevilling. Vedtaket var basert på tre politirapporter, en politianmeldelse og en kontroll fra Næringsetaten om overtredelse av bokføringsforskriftens krav om manglende fortløpende innslag av salg i kassen. 

Etter klage fra Star Gate endte saken hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, som opphevet vedtaket grunnet saksbehandlingsfeil hos kommunen. 

I september i fjor fattet Næringsetaten et nytt vedtak om inndragning på samme grunnlag. Star Gate har bedt om at beslutningen blir utsatt til deres nye klage er ferdigbehandlet hos Fylkesmannen. Det har de ikke lykkes med. En nylig kjennelse fra Oslo byfogdembete opprettholder kommunens vedtak. 

– Sentrum for bråk og uro

Naboer har anført overfor Næringsetaten at Star Gate er et sentrum for bråk og uro i et av Oslos mest belastede områder. I en høringsuttalelse i 2019 beskrives stedet som et “brunt” sted som har spekulert i billig alkohol og dårlig kontroll. 

I kjennelsen er store deler av politiets rapporter gjengitt, og de bygger opp under dette inntrykket. Rapportene viser alle til observasjoner av salg uten at varen blir registrert på kassen. Politiet mener deres undersøkelser viser at dette virker systematisk gjennomført hos utestedet, og retten har lagt deres observasjoner til grunn. 

Star Gates advokat, Trude Stormoen i Langseth Advokatfirma, mener at behandlingen av utestedet minner om en heksejakt. 

– Politiets observasjoner har ingenting med systematisk brudd på bokføringsloven å gjøre. Det kan være utro ansatte, men slik skjer i den bransjen. Vi stiller veldig spørsmålstegn ved at man går så hardt til verks mot et sted som har drevet riktig siden 2006. Politiet er på hugget mot alt som skjer i området der, men det har ikke noe med Star Gate å gjøre. Det har vært bokettersyn, og alt har vært i orden. Utleier er også veldig fornøyd med Star Gate, sier hun. 

– Anker trolig ikke

Star Gate har klagd Næringsetatens vedtak inn for Fylkesmannen igjen. Etter tapet i byfogdembetet er nå skjenkebevillingen inndratt i påvente av et resultat der. 

– Vi vurderer anke, men nå er det skjenkestopp uansett, så det er et spørsmål om hvor mye penger vi skal bruke, sier Stormoen. 

Så er vi tilbake til det schizofrene aspektet. Med den ene hånden gir Næringsetaten Star Gate coronatilskudd, mens med den andre hånden tar etaten bevillingen. Kommunikasjonsdirektør Ingunn Monstad i Næringsetaten opplyser at etaten har klare kriterier å forholde seg til når det gjelder fordelingen av statlige kompensasjonsmidler. 

– Det er krav om revisorbekreftelse for virkelig alkoholomsetning. Hvis det er store avvik i forhold til hva som er estimert tidligere, blir stedet kontaktet. Når det gjelder Star Gate, har det ikke vært store avvik i rapporteringen, sier hun. 

Kapital har spurt om disse forholdene vurderes helt adskilt fra hverandre, men Næringsetaten har ikke villet svare på spørsmålet.