Knaller til i hyttemarkedet

Det er ikke bare salg av hytter som går unna i år. Utleieselskapet Daysoff, med skiskytterbrødrene Bø på eiersiden, forventer en dobling av omsetningen i år.

Lader børsa: Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø har sammen med storebroren Rasmus økt eierandelene sine i firmahytteordningen Daysoff.  Foto: Daysoff
Næringsliv

– Det siste halvåret har vist oss hvor sterkt dette med hytteliv ligger i den norske folkesjelen, for eksempel ved at vi har sett rekordstor etterspørsel etter hytter i denne perioden. I 2020 er vi i rute til å doble omsetningen, og budsjetterer også med positiv bunnlinje allerede i år, sier Rasmus Endre Bø, styreleder i Daysoff og storebror til Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø.

I 2017 ble Daysoff etablert med det formål om å gjøre det enkelt å gi ansatte i bedrifter tilgang til firmahytter. Selskapet leverer i hovedsak to tjenester, den ene dreier seg om at ansatte i bedrifter med medlemskap hos Daysoff får tilgang til en “pool” av firmahytter og leiligheter. Den andre tjenesten går ut på administrasjon av firmahytter for bedrifter som eier egne hytter, slik at de kan leies ut når de ikke brukes.

– Daysoff har det beste av to verdener: enkel, oversiktlig og innbringende utleie for eier, og mindre administrasjonsjobb og oppfølging av åremålshytter for bedriftene. Nå kan ansatte velge og vrake i tusenvis av utleieobjekter i Daysoff der de kan reise dit de vil, når det måtte passe. Vinn-vinn-vinn for utleier, ansatt og bedrifter, reklamerer skiskytterkonge Johannes Thingnes Bø, som er aksjonær sammen med brødrene sine.

Brødrene Bø har stor tro på Daysoff-konseptet, og på de som jobber i selskapet. Trioen har derfor valgt å øke eierandelen sin i selskapet i år, opplyser de.

Gikk med tap i fjor

Nylig kom regnskapstallene for 2019, som var selskapets andre driftsår. Fjoråret endte med et  resultat på minus en halv million kroner etter en omsetning på 1,2 millioner. Egenkapitalen var også minus en halv million kroner. Dette er imidlertid i henhold til selskapets langtidsplan, informerer Rasmus Bø om.

– Det er en effekt av at vi bygger organisasjon og utvikler IT-systemer for å møte den planlagte veksten. Selskapet hadde stor økning i antall medlemsbedrifter på slutten av fjoråret, men siden inntekter regnskapsmessig blir periodisert over 12 måneder, så fikk vi ikke full resultateffekt av dette i 2019. Underliggende kundemasse er imidlertid høyere enn driftsinntektene for 2019 tilsier, sier Rasmus Bø.

I notene i regnskapet står det at coronapandemien har redusert aktivitetsnivået i første halvår 2020. Men opphevingen av hytteforbudet, sammen med den store interessen for innenlandsreiser, gjør at 2020 nå ser mye bedre ut, og Bø forventer videre vekst i årene som kommer. 

Inside
Næringsliv