Juritzen vil ha eks-biskop på sokkel

Programleder, forlegger og journalist Arve Juritzen har opprettet en stiftelse som skal videreføre tankegodset til den tidligere Hamar-biskopen Rosemarie Köhn.

Hedrer eks-biskop: Mediemannen Arve Juritzen har opprettet stiftelse for å videreføre arbeidet til Rosemarie Köhn. Eivind Yggeseth
Jus

Juritzen har i flere intervjuer rost den nå 82 år gamle eks-biskopens arbeid og trukket frem hennes spesielle betydning for at han har kunnet kalle seg en kristen. Nå står 61-åringen oppført som styreleder for en nyopprettet stiftelse, kalt Biskop Roses stiftelse, som skal videreføre Köhns arbeid. Formålet er å bidra til at Den norske kirke fortsetter å utvikle seg som en åpen og inkluderende folkekirke med plass til alle. 

Stiftelsen vil også jobbe for likeverd når det gjelder kjønn, etnisk opphav, seksuell legning og ekteskap-/samboerstatus for prester og andre ansatte i Den norske kirke. Köhn ble i sin tid historisk som Norge og Nordens første kvinnelige biskop, og var kjent for et relativt sett liberalt syn på homofili i kirken.

I stiftelsens styre har Juritzen med seg psykolog og prest Susanne Sønderbo og Ingunn Vik, som også er prest og medlem i Norsk kvinnelig teologforening.

Får stiftelse: Rosemarie Köhn gikk av som biskop for Hamar bispedømme i 2006. Foto: Odd S. Tøllefsen/NTB

Vil ha Köhn på sokkel

Ifølge vedtektene skal Biskop Roses stiftelse realisere formålene gjennom blant annet å bidra til at det blir reist en statue av Rosemarie Köhn på Hamar, samt ved etablering av Biskop Roses hederspris. Stiftelsens grunnkapital er 100.000 kroner. Flere bispedømmer har allerede gitt penger til statuen.

Kapital har vært i kontakt med Juritzen, som ikke vil gi noen kommentar til saken. I 2011 sa han dette i et portrettintervju i Finansavisen:

– Jeg hadde det slik mange har det med kristendommen: Jeg er ikke god nok, jeg kan ikke kalle meg kristen som lever slik jeg gjør, men Rosemarie fikk meg til å forstå at enhver tro er god nok, også min, fortalte Juritzen. 

I samme intervju sa han også: 

– Jeg er ikke en sånn som dyrker folk, men Rosemarie Köhn har betydd mye for meg.

Jeg er ikke en sånn som dyrker folk, men Rosemarie Köhn har betydd mye for meg.
Arve Juritzen

– Positiv forventning

I 2020 solgte Juritzen sitt livsverk, Juritzen Forlag, til Petter Stordalen og returnerte til TV-bransjen. Her har han etablert et produksjonsselskap som utvikler nye programkonsepter.

Kapital har vært i kontakt med Hamar bispedømme, som opplyser at biskop emeritus Rosemarie Köhn av helsemessige årsaker ikke uttaler seg i saken. Nåværende biskop Solveig Fiske sier følgende:

– Vi imøteser med positiv forventning initiativet om en stiftelse som vil videreføre biskop Rosemarie Köhns arbeid for Den norske kirke som en åpen og inkluderende folkekirke.

– Vi imøteser med positiv forventning initiativet om en stiftelse som vil videreføre biskop Rosemarie Köhns arbeid
Biskop Solveig Fiske