Ny runde i retten for gjeldstynget rallyprofil

Henning Solberg kreves for over en million kroner av sin tidligere forretningspartner. Rallykjøreren mener han hverken skal betale dét, eller de 470.000 kronene motparten ble tilkjent i tingretten.

Til lagmannsretten: Henning Solberg har anket dommen mot seg fra Heggen og Frøland tingrett. Her sammen med sin advokat Hans Kristian Skarpholt (t.v.) under behandling av en konkursbegjæring i tingretten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Jus

Rallyfører Henning Solberg og Ramiz Safdar ble forretningspartnere da de startet bildekkbutikken Dekknor i 2012. Solberg tok også opp flere lån hos Safdar, både i forretningsøyemed og til privat forbruk.

I 2019 forsøkte Safdar å slå Solberg konkurs for å få tilbake pengene sine. Solberg unngikk dette ved å inngå et forlik året etter, som innebar at rallyprofilen skulle betalte 2,5 millioner kroner, samt saksomkostninger.

I mars i år møttes partene i Heggen og Frøland tingrett, i en sak som omhandlet gjenstående pengekrav etter at konkursbegjæringen ble trukket. Safdar hevdet det var snakk om nesten 12 millioner kroner, men retten landet på at Solberg skulle betale 470.000 kroner. Begge parter anket saken, som skal opp i Borgarting lagmannsrett i juni 2022.

Krever mer penger

– Det er lagt ned påstand om tilkjennelse av de to kravene tingretten ikke ga mine klienter medhold i, skriver advokat og partner Håkon Juell Hassel i Elden Advokatfirma i en e-post til Kapital.

Han representerer Ramiz Safdar og hans selskap Bilgruppen 1, og forteller at kravene det er snakk om er på henholdsvis en million kroner og 150.000 kroner. Totalt er det lagt ned påstand om tilkjennelse av et beløp på opptil 1,6 millioner kroner. 

De to kravene består av et lån på en million kroner som Safdar påstår at Solberg mottok for å dekke gjeld til Dekknor. Det andre kravet er på 150.000 kroner, et beløp Safdar hevder Solberg skylder ham i forbindelse med kjøp av en Porsche Cayenne.

Advokaten ønsker ikke å gå igjennom alle detaljene i anken, men meddeler at det vil bli ført nye bevis knyttet til de to kravene som tingretten ikke gav Safdar medhold i.

Bredt tilbud: Ramiz Safdar er eneaksjonær og daglig leder i Bilgruppen 1, som driver med alt fra verkstedsvirksomhet og bilvask til utvikling av eiendom. Selskapet har ingen ansatte. Foto: Steinar Grini

Historisk høye krav

– Konkursbegjæringen som gikk for retten i 2021 inneholdt et krav på nesten tolv millioner kroner, og medførte massiv medieomtale av Solberg, men endte med et langt mindre beløp i dommen. Hva bestod differansen av, mener dere?

– Det vesentlige av differansen gjelder et kausjonsansvar på seks millioner kroner som Solberg hadde påtatt seg å fristille Safdar fra. Kausjonsløftet falt bort høsten 2020, og er tatt ut av saken. Det vesentlige resterende av differansen er knyttet til forlikssummen på 2,5 millioner, som Solberg har gjort opp etter at konkursbegjæringen ble trukket i 2020, skriver Juell Hassel.

– Var den høye summen et pressmiddel for å oppnå betaling?

– På ingen måte. Tingretten har korrekt frifunnet Safdar for erstatningsansvar, skriver advokaten.

Tidligere partnere

Solberg har overført sin andel av aksjene til Østbergs AS, som en løsning på nedbetaling av gjeld til Morten Østberg, forretningsmann og far til den kjente rallysjåføren Mads Østberg. 

Selskapet eies i dag av Østbergs og Bilgruppen 1, hvor Safdar er eneaksjonær. Bilgruppen 1 er ikke registrert med ansatte og har ikke utbetalt lønn eller utbytte de siste to årene. På hjemmesidene sine reklamerer Bilgruppen 1 med at de kan bistå med alt fra verkstedvirksomhet til forvaltning og utvikling av eiendom, kjøp og salg av andres næring, styreoppdrag, generell rådgivning og bilvask.

I tillegg til forretningssamarbeid har Safdar gitt flere lån til Solberg, for deltagelse i rally, kjøp av eksklusive biler og en sal til hest.

Tingretten: Ramiz Safdar (t.h.) og Henning Solberg møttes i retten første gang i 2019. Her er de i tingretten i Mysen hvor det var tatt ut konkursbegjæring mot Solberg. Foto: Ole Berg-Rusten

Begge parter anket

Hans Kristian Skarpholt i Advokatfirmaet Skarpholt, som representerer Henning Solberg, opplyser at hans klient har anket rettens avgjørelse om at han må betale 470.000 kroner. Summen består av flere krav, og dommen falt på grunnlag av fakturaer som Safdar hadde betalt på vegne av Solberg.

– Begrunnelsen for anken er at retten ikke tok hensyn til at en tredjeperson allerede har betalt tilbake disse summene, på vegne av Solberg, til Safdar. Vi mener retten har gjort feil i bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen, sier Skarpholt.

Begrunnelsen for anken er at retten ikke tok hensyn til at en tredjeperson allerede har betalt tilbake disse summene på vegne av Solberg til Safdar.
Hans Kristian Skarpholt, Solbergs advokat

Ifølge rettsdokumentene innhentet Safdar skatteopplysninger for Solberg for 2018, hvor det fremkom at Solberg hverken hadde inntekt, formue eller betalte skatt i 2018, samt utskrift fra grunnboken, som viste at det heftet en total gjeld på nesten 37 millioner kroner på Solbergs eiendommer.

Eiendomsselskap tvangsoppløst

Safdar har ikke lykkes med å slå Henning Solberg personlig konkurs, men Solbergs selskap Chriblo AS ble tvangsoppløst i august i år. I det siste tilgjengelige regnskapet, fra 2018, står det at selskapet har fast eiendom for 7,7 millioner kroner. I februar 2021 overdro Chriblo en eiendom til en privatperson for 3,9 millioner kroner.

I november 2019 gikk Hønefoss Sparebank til inkasso av 4,6 millioner kroner etter at Solbergs selskap ikke kunne betjene lån etter eiendomskjøp. Solbergs advokat Skarpholt forklarer tvangsoppløsningen med inaktivitet i selskapet. 

– Det var ikke aktivitet i selskapet lenger, og Solberg så det ikke formålstjenlig å opprettholde driften av selskapet, sier Skarpholt.

Hva som var årsaken til overdragelsen av eiendommen ønsker ikke advokaten å besvare på stående fot.

Fartsglade brødre: Henning Solberg var en av Norges fremste rallyførere, med to 3.-plasser som beste plasseringer i en VM-runde. Her gir han en stor klem til lillebror Petter Solberg. Foto: Ned Alley / NTB