“Netthetser” tar Google for retten

En norsk blogger avisen VG tidligere har omtalt som “netthetser”, har anlagt privat straffesak mot Google Norway. Partene møtes i disse dager i retten.

For retten: Blogger Ivar Underberge har anlagt privat straffesak mot Google. Foto: Dado Ruvic
Jus

Av berammingslisten til Oslo tingrett fremgår det at Ivar Paul Otto Von Hindenburg Underberge har anlagt en privat straffesak mot den norske virksomheten til det internasjonale søkemotorkonsernet.

Ifølge sakspapirene dreier det seg om mulig brudd på straffeloven paragraf 266. Denne omhandler hensynsløs adferd som krenker en annens fred, samt trusler og forfølgelse på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse.

– Jeg kan ikke kommentere innholdet i denne saken utover det som følger av den offentlige berammingslisten, og at vi vil kreve denne saken avvist fra domstolene, sier managing partner Knut Glad i advokatfirmaet Føyen Torkildsen, som representerer Google Norway i sakens anledning.

Kapital har ikke lykkes med å komme i kontakt med Ivar Underberge.

Dømt flere ganger

Gjennom flere omfattende artikler i VG beskrives det hvordan Underberge skal ha hengt ut navngitte personer som pedofile, incestovergripere og kriminelle på nettet. Han skal minst tre ganger ha blitt dømt for ærekrenkelser og forulemping av offentlig tjenestemann. 

Avisen skriver videre at Underberge er dømt til å fjerne minst to av innleggene, men at det har vært krevende å få ham til å følge opp dette. Innlegg om personene som omtales i VGs saker ligger tilsynelatende fortsatt ute på Underberges blogg, men flere av dem ser ut til å få mindre prominent plassering i Googles søketreff. 

Overfor VG uttalte daværende PR-sjef Helle Skjervold i Google at selskapet fjerner innhold dersom det foreligger rettskraftig dom. Etter det Kapital erfarer er bakgrunnen for den kommende rettssaken at Underberge ønsker å utfordre Googles avgjørelse om å fjerne enkelte innlegg fra sine søketreff.

“Rett til å bli glemt”

EU-domstolen slo i 2014 fast at internettbrukere har “rett til å bli glemt”, og kan kreve lenker med personlig informasjon fjernet fra søkeresultater – såkalt avindeksering. Dette følger av en dom i sak mellom Google og en spansk statsborger, som ønsket gammel informasjon om seg selv fjernet.

“Du har også mulighet til å få fjernet belastende søkeforslag i søkemotoren. Dette gjelder autofullføringsforslag som kommer opp sammen med ditt eget navn. Dersom Ola Nordmann skriver inn sitt navn i Google, og ikke liker at han får opp søkeforslagene ‘Ola Nordmann Alzheimer’ eller ‘Ola Nordmann kriminell’, kan han derfor anmode Google om å fjerne disse forslagene til søk,” skriver Datatilsynet på sine nettsider.

Søkemotorselskapet må i hvert enkelt tilfelle gjøre en konkret vurdering av om den omstridte informasjonen er misvisende, irrelevant, feilaktig eller belastende. Ifølge Datatilsynet etterkommes omtrent 40 prosent av slike ønsker fra brukerne.