Axactor vant mot Klagenemnda

Axactor vant søksmålet mot staten. Selskapet der John Fredriksen sitter på mer enn halvparten av aksjene får dermed fortsatt bruke AXA som varemerke.

Retten ga medhold: John Fredriksens børsnoterte selskap Axactor vant rettssaken mot Klagenemnda for industrielle rettigheter i striden om bruk av merkevaren Axa.  Foto: NTB
Jus

Saken ble ført mot Klagenemnda for industrielle rettigheter, som tidligere i år konkluderte med at varemerket kunne forveksles med selskapet Axa. Axactor er et børsnotert inkassoselskap, som også har tickeren AXA, mens Axa jobber bredere innenfor finansmarkedet.

Men nå har altså Axactor vunnet søksmålet. Klagenemndas avgjørelse om å oppheve selskapets varemerkeregistreringer på grunn av forvekslingsfaren er blitt kjent ugyldige. Nemnda må også betale over 300.000 kroner i saksomkostninger.

Det spesielle med denne saken er at Axa ikke lenger har noen innsigelser mot Axactors bruk av varemerket. Den enigheten ble også oppnådd før saken var oppe i retten.

– Klagenemnda har på mange måter overtatt posisjonen til Axa, de har trådt inn i Axas opprinnelige standpunkt, sa Axactors advokat Rasmus Asbjørnsen i Advokatfirmaet Haavind til Kapital da saken skulle opp.

Dommen innebærer at Axactors varemerkeregistreringer blir stående i tråd med Patentstyrets registreringer i sin tid.
Rasmus Asbjørnsen, Advokatfirmaet Haavind

Nå konkluderer Asbjørnsen med at retten også er enig: – Axactor mener at dommen er riktig både i resultat og begrunnelse. Det er en grundig dom som konkluderer med at det ikke er forvekslingsfare mellom de to varemerkene. Dommen innebærer at Axactors varemerkeregistreringer blir stående i tråd med Patentstyrets registreringer i sin tid.

Mer om navnelikhet ...

Nå forbinder de fleste Axa med hverken inkasso eller andre finansielle produkter, varemerket er langt mer kjent på havregrøten til Lantmännen. Men forvekslingsfaren er neppe så stor at det svenske selskapet har sett seg nødt til å gå til retten.

Et annet børsnotert selskap, Crayon Group, har heller ikke noe problem med at CrayoNano vurderer å gå på børs. Navnelikheten er påfallende, men konsernsjef Torgrim Takle i Crayon akter ikke å bruke mye energi på å få stanset noteringen – eller endret navnet på et selskap som dreper bakterier og virus med UVC-lys.

– Det er en helt annen bransje. Vi er ikke Pepsi eller Coca-Cola der merkenavnet skaper verdi. Vi er en B2B-virksomhet, og kundene kommer ikke til oss på grunn av navnet eller logoen, sier Takle. – Hvis navnelikheten kunne forvirre kundene våre måtte vi ha reagert, men det gjør det ikke. Dette kan vi leve med.

Og hva sier børsen? – Jeg kan ikke huske at dette har vært et spørsmål ved tidligere noteringer, og her er det ikke noen konkrete regler, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs.