Comeback verdt to milliarder

På et halvt år har hotelleiendomsgiganten Pandox nær doblet seg i kurs – hvilket gir Helene og Christian G. Sundt et formueshopp på over to milliarder kroner. Samtidig seiler søsknene nå opp som en mektig kjøpesenterduo.    

Comeback: Pandox, som har Scandic Solli og 155 andre hoteller i porteføljen, har nesten doblet seg i kurs på et halvt år, hvilket bidrar til et kraftig formuesløft for Sundt-søsknene. Foto: Pandox
Finans

 – Nytt press på Pandox, skrev Dagens Industri i fjor knyttet til avisens analyse av hotelleiendomsselskapet der investor og mangemilliardær Christian Ringnes , samt Helene og Christian G. Sundt, er de største eierne. I analysen ble det blant annet pekt på at Pandox bare marginalt hadde justert ned de bokførte verdiene på sine eiendommer – noe avisen mente harmonerte dårlig med at Pandox-aksjen hadde falt kraftig i verdi. 

Men blant investorene på Stockholmsbørsen har man på forholdsvis kort tid igjen fått troen på at næringen vil gå klart bedre tider i møte. Siden i fjor høst har Pandox-aksjonærene blitt om lag 6,5 milliarder kroner rikere, der formueshoppet er størst for hovedaksjonærene Helene og Christian G. Sundt på samlet sett om lag to milliarder. Samtidig går de nå inn i kjøpesenterbransjen når deres nære støttespiller gjennom flere år, investor Christian Ringnes, via Eiendomsspar – der søsknene troner høyt på selskapets aksjonærlister – satser flere hundre millioner kroner på det nystartede Aurora Eiendom. 

Satser på ny kjøpesenterboom  

– Investorene Petter Stordalen og Lars O. Løseth har trommet sammen noen av landets rikeste familier og proffeste eiendomsmiljøer til en ny, rasktvoksende kjøpesenterkjede, skrev Finansavisen forleden. Stordalen gjør dermed comeback i kjøpesenterbransjen for tredje gang. Hotellkongen har nå med seg noen av landets mest erfarne eiendomsinvestorer som samlet sett har kommittert 1,2 milliarder kroner til det nye selskapet Aurora Eiendom. Med på nysatsningen er også Eiendomsspar, som går inn med tre hundre millioner kroner. 

– Kjøpesentersektoren er feilpriset, og vi vet hva vi skal kjøpe. Derfor ble vi med på dette, uttalte Eiendomsspar-sjef Christian Ringnes til avisen i sakens anledning. Ringnes er styreformann i Sundt, som er Sundt-søsknenes felleseide investeringsselskap. Selskapet eier rundt 28 prosent av hotelleiendomsselskapet Pandox, samtidig har Sundt også en stor eierandel i Eiendomsspar – som igjen eier rundt 28 prosent av aksjene i Pandox. 

Og Eiendomsspar er ikke alene om å tro på en forestående kjøpesenterinnhenting. Både Varner-familien, Johan Johannson, eiendomsfondet NREP og Løseth-familien går tungt inn på eiersiden i Aurora Eiendom. 

Hva markedsverdien av Sundt-søsknenes kjøpesentereksponering, via deres eierandeler i Eiendomsspar, i realiteten er verdt vil først komme frem når det nystartede eiendomsselskapet etter planen blir notert på Euronext Growth senere i år. 

Konsumopptur i vente 

Fjorårets nedtur i Pandox-aksjen på Stockholmsbørsen var hovedgrunnen til at Sundt-søsknenes respektive formuer endte på 6,5 milliarder kroner på Kapitals liste over Norges 400 rikeste i fjor – en nedgang på hele 20 prosent, tilsvarende 1,7 milliarder, målt mot 2019-anslagene. Nå peker pilene igjen riktig vei. Siden årsskiftet er kursoppturen i Pandox-aksjen på rundt ti prosent, som sender børsverdien opp i rundt 28 milliarder kroner. Samtidig utvides altså deres eiendomsportefølje ved inntoget i kjøpesenterbransjen. 

Statistisk sentralbyrå beregner at norske husholdninger har spart hele 280 milliarder kroner under pandemien. Byrået utelukker ikke en forestående konsumboom når samfunnet etter hvert gjenåpnes, noe som kan tilsi at omsetningstallene til sentrene til Aurora Eiendom kan få en pangstart.