– Alvorlige feil i listeføringen

Finanstilsynet mener ABG Sundal Collier har brutt verdipapirhandelloven på flere punkter, blant annet knyttet til innsideinformasjon. Meglerhuset sier seg enig og skjerper rutinene.

Undersøker meglerhusene: Finanstilsynet, her ved direktør Morten Baltzersen, gjennomgår de norske meglerhusenes informasjonshåndtering og ordredokumentasjon. Foto: Gorm Kallestad
Finans

Finanstilsynet fortsetter arbeidet med å gå de norske meglerhusenes informasjonshåndtering og ordredokumentasjon nærmere etter i sømmene. Kapital har tidligere omtalt at tilsvarende tematilsyn i vår medførte kritikk av Pareto Securities på flere punkter.

Denne gangen var turen kommet til ABG Sundal Collier ASC, et av landets mest velrenommerte meglerhus, og også her fant tilsynet flere ting å sette fingeren på.

– Vi er veldig positive til at tilsynet kontrollerer bransjen. Så er det jo med sånne rapporter at man ikke får skryt, tilsynet tar tak i det de finner som er feil. Like fullt skal vi være veldig observante på de tingene de påpeker. Vi er enige i alle punktene, har gjennomført tiltak og satt i gang arbeid for å bedre våre rutiner, sier administrerende partner Peter Straume til Kapital.

Vi er enige i alle punktene, har gjennomført tiltak og satt i gang arbeid for å bedre våre rutiner.
Peter Straume, administrerende partner i ABG Sundal Collier

Alvorlige feil

Kritikken fra tilsynet går blant annet på manglende lydopptak, informasjon og råd ABG Sundal Colliers meglere har gitt til kunder over telefon, samt feil ved føring av innsidelister, manglende retningslinjer og svakheter knyttet til “compliance” og internkontroll. I flere tilfeller konkluderes det med brudd på verdipapirhandelloven, samt brudd på god forretningsskikk, uten at tilsynet kommer med sanksjoner utover en kritisk rapport.

– Det er en veldig stor mengde transaksjonsdata tilsynet har gått igjennom, og da har de funnet noen uheldige ting. Vi ønsker å være best i bransjen på systemer og rutiner, takker for innspillet og jobber videre med dette, sier Straume.

Et av de mer oppsiktsvekkende punktene som trekkes frem i tilsynsrapporten, er det som omhandler føring av innsidelister. Her ble det avdekket til dels alvorlige feil. I flere av listene manglet det oppføring av personer, både interne og eksterne. I noen tilfeller var det også oppført feil tidspunkt for mottak av innsideinformasjon, og i flere tilfeller gitt innsideinformasjon til flere ansatte hos én kunde, uten at samtlige var listeført.

– Menneskelig svikt

I forbindelse med et emisjonsoppdrag var det ikke ført innsideliste overhodet. ABG Sundal Collier hadde da blitt invitert med i et syndikat som skulle plassere aksjer samme dag som den aktuelle transaksjonen fant sted, og syv personer fikk tilgang til innsideinformasjon før den ble børsmeldt. I sin forklaring viser meglerhuset til at ekstraordinære omstendigheter og tidspress førte til “menneskelig svikt”.

“Finanstilsynet ser alvorlig på manglende og mangelfulle innsidelister, og understreker at dette vanskeliggjør Finanstilsynets kontroll”, heter det i tilsynsrapporten.

Et av områdene tilsynet har fokusert på, er såkalt wall-crossing. Kort forklart dreier dette seg om hvilken informasjon meglere kan gi til kunder før de aksepterer å bli innsidere i forbindelse med emisjoner. I tilfellet ABG Sundal Collier mener tilsynet at meglerne enkelte ganger har gitt noe mer informasjon enn de burde, også om forventet rabatt, prisnivå og/eller annen ordrebokinformasjon underveis i bokbyggingsprosesser.

finanstilsynet
abg sundal collier
Inside
Finans