Kjendisinvestorer på Røkke-tokt

Er kursbunnen nådd i Aker Solutions? Ja, mener tydeligvis noen av børsens råeste investorer.

Bull på Røkke: Investor Tore Aksel Voldberg kjøper seg kraftig opp i det skadeskutte oljeserviceselskapet Aker Solutions, kontrollert av Kjell Inge Røkke. Og får følge av flere andre toneangivende investorer på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme
Finans

Ferske aksjonærlister viser at en rekke av landets mest profilerte investorer nå kaster seg over Aker Solutions. Både Tore Aksel Voldberg og den tidligere ABG Sundal Collier-toppen Reidar Fougner har nå i slutten av juni via sine respektive investeringsselskaper Skøien og Fougner Invest kjøpt henholdsvis 900.000 og 700.000 aksjer i det utbombede oljeserviceselskapet, kontrollert av Kjell Inge Røkke.

også eiendomsinvestor Tor Andenæs – som Kapital i fjor beregnet til å sitte på en privat formue på to milliarder kroner – har åpenbart tro på et klart oppsving i Aker Solutions-aksjen og har gjennom sitt investeringsselskap Christiania Skibs nylig kjøpt nær 950.000 aksjer, tilsvarende et beløp i størrelsesorden rundt ni millioner kroner.

En av årets børstapere

Aker Solutions troner høyt på listen over årets kurstapere på Oslo Børs. En brutal oljeprisnedgang, og frykt for at operatørselskapene vil kutte kraftig ned på sine olje- og gassinvesteringer, har bidratt til å sende kursen ned med godt over 60 prosent målt mot nivåene ved inngangen til 2020. Selskapet prises nå til historisk lave nivåer og har en markedsverdi på bare litt over to milliarder kroner. 

Og analytikerne? På samme tid i fjor uttalte noen av landets mest fremtredende analytikere til Kapital at det bare var å skuffe innpå med Aker Solutions-aksjer da de lett kunne regne hjem verdier på over 50 kroner pr. aksje. I dag, selv hensyntatt årets kursmassakre, er det likevel en rekke tallknusere som har aksjen på sine salgsanbefalingslister – men med noen unntak: 

– Vi mener det er verdt å nevne satsingen på flytende vindkraft og karbonfangst. Særlig sistnevnte har etter vårt syn kommet lengre enn det mange investorer ser ut til å tro, og kan by på positive overraskelser i løpet av de neste par årene, uttalte analytiker Magnus Olsvik i meglerhuset Kepler Cheuvreux til Kapital i forrige utgave. Han opererer med en hold-anbefaling på Aker Solutions med kursmål 7 kroner.

Holder kortene tett til brystet

Tross jevnt over negativt innstilte analytikere kaster likevel investorene Tore Aksel Voldberg, Reidar Fougner og Tor Andenæs seg altså nå tungt inn på eiersiden i Aker Solutions. Men hvorfor vil de imidlertid ikke dele med Kapital:

 – Nei, dette gir jeg ingen kommentar rundt, er alt Voldberg vil si til Kapital på spørsmål om hva som har trigget interessen for kjøpet av Aker Solutions-aksjer til en verdi av litt over åtte millioner kroner.

 Frode Westvold, administrerende direktør i Christiania Skibs, og Reidar Fougner, har begge unnlatt å besvare Kapitals henvendelser. Nylig solgte investor Johan H. Andresen, via investeringsselskapet Ferd, seg ut av Aker Solutions etter flere år med massive kurstap. Men i motsetning til Ferd, som var en industriell investor, er den nye investortrioen å betrakte som rene finansielle investorer – som kanskje spekulerer i kursoppgang mer i det korte bildet, blant annet støttet av en bedre enn forventet andrekvartalsrapport som slippes den 15. juli?

Inside
Finans