Heftig comeback

I 2019 leverte Norne Securities et klart bedre resultat enn året før. Det sparebankkontrollerte meglerforetaket har store vekstambisjoner for årene som kommer.

Full meglerfest: Toppsjef Jan Erik Kjerpeseth har god grunn til å glise. Han er toppsjef i Sparebanken Vest, som er hovedaksjonær i Norne Securities. Meglerhuset leverte kanontall for 2019. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

– Vi er godt fornøyd med fjoråret, og det har vi all grunn til. En viktig årsak til den sterke inntektsutviklingen er høy aktivitet innen corporate finance, der vi gjennomførte mange banktransaksjoner og sto for en rekke nye egenkapitalbevisemisjoner, forteller administrerende direktør i Norne Securities, Erik Valen, til Kapital.

Norne fikk samlede inntekter på 73 millioner kroner i 2019, en økning på over 20 millioner – tilsvarende nesten 40 prosent – målt mot 2018. Lønnsomhetsutviklingen er det heller ikke noe å si på da foretaket, som eies av 14 frittstående norske sparebanker samt Erik Must med familie, fikk et årsresultat på 6,8 millioner kroner, mot minus 1,3 millioner året før.

Stadig større bredde

Valen avkrefter at de kun er avhengig av den businessen som genereres fra sparebankene og deres kunder.

– Nei, jeg vil for eksempel tippe at rundt 40–50 prosent av inntektene fra corporate finance kommer fra kundeforhold utenfor sparebanksystemet. Når det er sagt, er selvfølgelig eierstrukturen viktig for businessen vår, derfor bruker vi også mye tid og ressurser opp mot bankene og dere kunder. Det er fair, i en meglerhverdag preget av svært høy konkurranse, sier han.

Norne kan trolig skilte med mange fornøyde aksjekunder, da meglerhuset i lang tid har frontet hydrogenselskapet NEL som et klart kjøp. I løpet av det siste året har NEL-aksjen mer enn doblet seg på Oslo Børs. Norne er fortsatt et av landets mindre meglerhus. Målt etter omsetning i annenhåndsmarkedet er det nr. 24 på Oslo Børs hittil i år, men ambisjonen er å vokse fremover, forteller Valen:

– Vi jobber ut fra en kontrollert og langsiktig vekststrategi utarbeidet av styret og eierbankene. Vi står finansielt sett også godt rustet for dette i tiden som kommer, og vil jo ha behov for flere ansatte, selv om vi under de nå rådende markedsforholdene er rimelig selektive.

Fornøyd eier

Sparebanken Vest er hovedaksjonær i Norne Securities med en eierandel på nær 48 prosent. At banken skulle gå i bresjen med de andre eierne med tanke på en nordisk etablering slik meglergigantene Pareto Securities og ABG Sundal Collier har valgt å gjøre, er ikke aktuelt, forteller Sparebank Vest-sjef Jan Erik Kjerpeseth til Kapital.

– Nei, Norne har en klar vekststrategi som vi støtter aktivt. Selskapet bygger sin posisjon på nærheten til norske sparebanker, bankkundene og dybdekunnskap om norsk næringsliv. Det er derfor naturlig å fokusere på en best mulig posisjon i Norge, og noen nordisk ekspansjon ligger derfor ikke i planene for selskapets videre vekst, sier han. Banken lar seg åpenbart ikke friste av å selge seg ned, selv om verdien av Norne neppe har blitt mindre etter den sterke resultatfremgangen:

– Vi har vært største aksjonær i Norne siden etableringen i 2008 og har ingen planer om å endre den posisjonen. Banken og våre kunder nyter godt av samarbeidet med Norne, understreker Kjerpeseth.