DNB Liv har tjent over milliarden på Tangen

DNB Livsforsikring har vært investert i Nicolai Tangens Cayman Islands-registrerte hedgefond AKO Fund helt siden starten i 2005. DNB Liv har til nå en gevinst på 1,25 milliarder kroner, tilsvarende 244 prosent avkastning.

244 % avkastning: Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB kan være godt fornøyd med en avkastning på hittil 244 % på datterselskapet DNB Livsforsikrings investering i Nicolai Tangens AKO Fund. Foto: Iván Kverme
Finans

Kundene til Nicolai Tangens ulike hedgefond, som forvaltes av selskapet AKO Capital i London, er mest amerikanske universiteter, forskningsinstitusjoner og legater. Men Tangen har også en rekke norske kunder. Kapital har funnet et godt knippe av disse. Disse kundene er ikke akkurat veldig skjult for offentligheten, det holdt lenge med et Google-søk med ordene “AKO og årsrapport”.

Over 1,2 mrd. kr i gevinst

DNB Livsforsikring, som forvalter 340 milliarder kroner på vegne av sine kunder, er den desidert største av Nicolai Tangens norske kunder. DNB Liv investerte en halv milliard kroner i Tangens aller første hedgefond, AKO Fund, helt tilbake i 2005. Det var året da Tangen startet opp for seg selv i London. Siden den gang har DNB Liv, i 2012 og 2013, innløst noen av sine andeler med solid gevinst. Men livsforsikringsselskapet sitter fortsatt på brorparten av andelene som ble kjøpt for over 15 år siden. DNB Liv har en urealisert gevinst på over 1,1 milliarder kroner fra andelene i AKO Fund som de fortsatt sitter på. I tillegg har vi beregnet den realiserte gevinsten på andelene som er innløst til ytterligere 135 millioner kroner. Markedsverdien av DNB Livs plassering i Tangens første fond var ved utgangen av 2019 nær 1,5 milliarder kroner.

Kan smile: Investerings- og finansdirektør Truls C. Tollefsen i DNB Livforsikring sier seg godt fornøyd med den 15 år gamle investeringen i Nicolai Tangens første hedgefond. Foto: Stig B. Fiksdal

– DNB Liv har vært investert med AKO Capital i 15 år, og er svært fornøyd med den avkastning vi har oppnådd. Jeg kan ikke oppgi detaljerte avkastningstall, men kan opplyse om at dette er det eksterne forvaltningsmandatet vi har hatt lengst i vår portefølje, sier investerings- og finansdirektør Truls C. Tollefsen i DNB Liv.

DNB Liv har vært investert med AKO Capital i 15 år og er svært fornøyd med den avkastning vi har oppnådd.
Investeringsdirektør Truls C. Tollefsen i DNB Liv

Long/short-fond

AKO Fund er et såkalt long/short hedgefond som investerer i europeiske aksjer. Long/short betyr at fondet både kjøper aksjer som et vanlig aksjefond, men at det også kan selge aksjer man ikke eier, gå short, og tjene på kursfall i en slik aksje. Selv om de europeiske aksjemarkedene har falt kraftig siden nyttår, var fondet pr. 25. mars i år likevel opp 0,2 prosent. Det må skyldes en kombinasjon av gode kjøp og enda flere gode shortsalg.

Pensjonskasser i fleng

Etter DNB Livsforsikring kommer så en rekke norske pensjonskasser, både for store industriselskaper og for norske kommuner. Noen av disse har investert i AKO Capitals hedgefond på Cayman Islands, og andre i AKO Capitals irske, såkalte UCITS-fond. Disse siste fondene er mer å regne som aksjefond for allmennheten, og har strengere krav til risikospredning og til muligheten for rask innløsning enn et “vanlig” hedgefond. Det er dog ikke alle kundene som ligger inne med gevinst. Pensjonskassene til Conoco Phillips, Trondheim kommune og BKK har alle foreløpig urealiserte tap.

Fritt Ord og sanitetskvinner

Over 30 universiteter: Nicolai Tangens forvaltningsselskap AKO Capital har markedsført seg mot, og fått, mye amerikanske universiteter som kunder til hedgefondene han forvalter fra London. Foto: Nina E. Rangøy

I mediedekningen rundt Tangen har mange misforstått helt hvem som er Tangens kunder. NRK presterte til og med å si at “Tangen har spesialisert seg på folk som har selskap i skatteparadiser”. Årsaken til at NRK hevdet dette, er trolig er at det i årsrapportene til det britiske forvaltningsselskapet AKO Capital står at “klientene er basert på Cayman Islands og i Irland”. Men forvaltningsselskapets AKO Capitals eneste klienter er de underliggende hedgefondene på Cayman Islands og UCITS-fondene i Irland. Kundene til hedgefondene er derimot i all hovedsak fra USA og Europa. I tillegg til DNB Liv og pensjonskassene finner vi i Norge at alt fra Fritt Ord-stiftelsen til Norske Kvinners Sanitetsforening og LO-forbundet Fagforbundet er kunder. I tillegg har mange rike norske privatpersoner kjøpt andeler gjennom sine aksjeselskaper. Forvaltningsselskapet Formuesforvaltning har i åresvis sluset sine rike klienter inn i Tangens fond.

Amerikanske universiteter

Brorparten av kundene til hedgefondene er, ifølge AKO Capital selv, likevel amerikanske institusjoner og rike privatpersoner. 70 prosent av kundemidlene kommer fra USA, 22 prosent fra Europa. Tangen har tidligere, i 2016, uttalt til Kapital at AKO Capitals ulike hedgefond til sammen har over 30 amerikanske universiteter som kunder.

Tangen bekrefter også overfor Kapital nå i 2020 at de har markedsført seg spesielt mot universiteter og forskningsinstitusjoner.

– Dette har vært en bevisst satsing fra AKOs side. AKO Capital mener dette er de beste kundene vi kan ha, skriver Tangen i en epost til Kapital.

Vi tipper 4,5 mrd. for norske

Når det gjelder omfanget av norske kunder, vil ikke Tangen ut med noen som helst tall. Kapital anslår (gjetter strengt tatt på) at Tangens AKO Capital totalt sett forvalter rundt 4–4,5 milliarder kroner for norske kunder fordelt på flere Cayman Islands- og irskregistrerte fond. Da har vi antatt at andre norske kunder enn de vi fant, har plassert mellom 750 millioner og 1,25 milliarder kroner hos Tangen. 

Inside
Finans