Mageplask for svømmebassengdrøm

De søkkrike eiendomsarvingene Betine Erla Sandvold og Joachim Sandvold ønsker å gjennomføre omfattende utbygging og rehabilitering av sin 70-millionersvilla i fornemme Madserud allé, men det kan by på problemer.

Oppussingsprosjekt: Betine Erla Sandvold og Joachim Sandvold bladde opp 70 millioner kroner for denne villaen i Madserud allé og vil gjøre omfattende endringer. Foto: Eivind Yggeseth
Eiendom

I fjor skrev Finansavisen at paret hadde bladd opp flere titalls millioner for boligen, som har adresse Madserud allé 11, og at planen var å gjennomføre omfattende oppussing som trolig ville sende den endelige regningen opp i hundremillionersklassen.

Nå har imidlertid Byantikvaren har kommet på banen. Sandvoldene har blant annet søkt kommunen om å få utvide kjelleren med et underjordisk tilbygg og å bygge svømmebasseng, men kulturminneforvalteren er svært skeptisk til tiltakene. Blant annet frarådes sterkt etableringen av svømmebassenget, fordi hagen har høy verneverdi og det vil “endre områdets karakter”.

“Svømmebasseng er ikke et tidstypisk element i hager fra denne tiden, og det er heller ingen tradisjon for svømmebasseng i disse hagene historisk. Selv om svømmebassenget tar sikte på å legge seg inn i eksisterende grøntstruktur, vil det likevel fordre store inngrep i hagen og virke strøksfremmed,” skriver Byantikvaren.

Kapital er kjent med at naboer i det samme området har anledning til å ta seg en dukkert i sine hager. Det vises imidlertid til at bassenget Spetalen-familien anla noen steinkast unna, ble godkjent før området ble bevaringsregulert.

Særegent vindu

Av Byantikvarens uttalelse fremgår det en generell skepsis til endringer i det som beskrives som et “spesialområde” preget av “helhetlig utbygging av villaer i nybarokk og nyklassisistisk stil”. Dette gjelder såvidt planen om tilbygget, samt en trapp og en ny terassedør.

“En forandring som vist vil svekke balansen i boligen, og vil dessuten fordre fjerning av eksisterende bygningsmasse, samt et eldre og svært særegent vindu, med smårutede felter og buet underkarm. Selv om vinduet avviker fra øvrige vinduer i bygningen, er det like fullt en detalj som gir arkitekturen særpreg, og som bør ivaretas,” skriver den kommunale rådgiveren.

Eierne kan aller nådigst få utvide et “helt begrenset antall kjellervinduer til minstekrav” slik at man kan rømme ut av dem dersom det skulle begynne å brenne.

“En eventuell utvidelse må skje i underkant, slik at de loddrette linjene i fasaden opprettholdes. Dersom en utvidelse fordrer utgravning av areaer, bør disse ikke være så dype at det må etableres et gjerde på toppen. Eventuelle nye vinduer bør utformes etter Byantikvarens momentliste for gode vinduskopier,” heter det i uttalelsen.

Kjøpesterke

Den aktuelle villaen ble bygget rundt 1912, og er i stilen “nordisk nybarokk” signert arkitekt Ragnar Dahl. Dens første beboer var premierløytnant Hans Schou, mens de siste før det unge paret tok over var Cecilie Benedicte Fearnley og hennes ektemann, som overtok huset for tre millioner under bankkrisen i 1990.

Sandvolds kjøp medførte således en enorm avkastning for selger, uten at man skulle tro at det medførte all verdens våkenetter. De to er barn av henholdsvis City Finans-eier Kim Erla og Bik Bok-gründer og eiendomsinvestor Kenneth Sandvold , hvis formuer Kapital anslår til 4,75 og 2,5 milliarder kroner. Begge er dermed inne på listen over landets 400 rikeste med god margin. Avkommene ser ut til å gå i sine fedres fotspor – Betine Erla er oppført som analytiker i City Finansiering, mens Joachim Sandvold er daglig leder i Sandvoldgruppen og Frognerbygg.

Hverken Betine Erla Sandvold eller Joachim Sandvold har besvart Kapitals henvendelse i anledning denne saken.

Møter motstand: Joachim Sandvold ønsker å pusse opp og bygge ut boligen han og partneren eier i Madserud allé, men Byantikvaren vender tommelen ned for flere av forslagene. Foto: Eivind Yggeseth