Rederarving fikk endelig avslag på sommerparadis

Jacob B. Stolt-Nielsen håpet et personlig møte med Statsforvalteren skulle hjelpe, men nå har han fått endelig avslag etter en årelang dragkamp om rive- og byggetillatelse på Slevik Skanse.

Endelig avslag: I fem år har rederarving Jacob B. Stolt-Nielsen forsøkt å utvikle fritidseiendommen han kjøpte for 48 millioner kroner. Nå har han fått endelig avslag på søknaden om riving av eksisterende bygg. Foto: Nordkraft
Eiendom

I 2016 kjøpte rederarving Jacob B. Stolt-Nielsen prakteiendommen på Onsøy i Fredrikstad kommune, et av Oslofjordens mest populære hytteområder. Etter en budrunde hvor også Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune og Oslofjordens friluftsråd deltok i den hensikt å utvide det offentlige friarealet, endte han opp med å gi 48 millioner kroner for tomten, som han kjøpte for utviklingspotensialet. Tillatelse til å starte utviklingen har imidlertid latt vente på seg.

– Vi har ennå ikke tatt i bruk eiendommen. Men vi skal sette i stand ett av husene slik at det kan benyttes mens vi venter, sa Jacob B. Stolt-Nielsen til Kapital tidligere i høst.

Da hadde han nylig hatt et personlig møte med statsforvalter Valgjerd Svarstad Haugland, og uttalte at han “håpet fornuften skulle seire”. Men nå er ventetiden over, og Stolt-Nielsen har fått endelig avslag fra Statsforvalteren.

Jacob B. Stolt-Nielsen (f. 1963)

  • Sønn av skipsrederen Jacob Stolt-Nielsen jr. (1931–2015), som grunnla Stolt-Nielsen SA, et av verdens største kjemikalietankrederier. Avdøde var også en av stifterne av Det norske oljeselskap.
  • Jacob B. Stolt-Nielsen har siden 1995 sittet i ledelsen i Stolt-Nielsen, hvor hans bror Niels er administrerende direktør. Førstnevnte grunnla i 2012 Norterminal, hvor han nå er administrerende direktør. Han er også styremedlem i Stolt-Nielsen Holdings, SN Terminal, Hydrogen Source, New York Cruise Lines, Inc. og Biomed Clinic.
  • Tidligere i høst skrev Kapital at omtrent to tredjedeler av aksjene i det noterte rederiet Stolt-Nielsen, som har en børsverdi på ni milliarder kroner, eies av holdingselskapet Fiducia Ltd., som er registrert på Bermuda. Fiducia er en eierløs trust. De som er utpekt til å nyte godt av trustens midler er Stolt-Nielsen-familien.
Kilde: Wikipedia, Stolt-Nielsen, Kapital

Rekordpris

Den aktuelle eiendommen består av et skogsområde, mer enn 400 meter strandlinje, fire hytter, ­tennisbane og båthus. Midt på tomten ligger Slevik batteri, opprettet i 1808 under Napoleonskrigen for å sikre den norske skjærgårdsflåten mot angrep. Ifølge Dagens Næringsliv var den 57 mål store eiendommen det dyreste feriestedet ved sjøen som ble omsatt i 2016.

Som Kapital tidligere har omtalt har Stolt-Nielsen, etter at han gikk seirende ut av budrunden for fem år siden, ligget i dragkamp med nevnte kommune og fylkeskommune. Milliardæren har ønske å rive ett hus og sette opp et nytt, flytte et hus fra strandsonen til et mer tilbaketrukket sted på tomten, samt bygge ut bryggen og anlegge svømmebasseng.

I 2020 ga Fylkesmannen i Oslo og Viken avslag på søknaden om dispensasjon for riving av en rød hytte på Slevikstranda 77 og oppføring av ny hytte. I sommer ba Stolt-Nielsen om omgjøring av vedtaket, men i et dokument som Kapital har fått innsyn i, skriver Statsforvalteren nå at omgjøringsbegjæringen ikke tas til følge, og at beslutningen ikke kan påklages.

Den røde hytta omtales i dokumentene som hovedhuset på eiendommen, og har ifølge Fylkeskonservatoren og Byantikvaren verdi som kulturminne. Førstnevnte mener sommervillaen “representerer den eldste fritidskulturen i Fredrikstad-distriktet og har så vel høy kulturminneverdi som arkitektonisk verdi”. Byantikvaren legger til at “batteriet, dragestilsommerboligen, tennisbanen og parkanlegget er et integrert hele som har uvanlig høy bevaringsverdi”.

Slevik Skanse: Den røde hytta, også omtalt som hovedhuset, som ønskes revet ligger i bakkant av Slevik batteri. Byantikvaren mener at “batteriet, dragestilsommerboligen, tennisbanen og parkanlegget er et integrert hele som har uvanlig høy bevaringsverdi.” Skjermdump: Google Earth

Uenige om bevaringsverdi

Et viktig poeng i Stolt-Nielsens argumentasjon har vært at han mener det ikke er gjort en faglig vurdering av hvorvidt den røde hytta er verneverdig. Han har fått Norconsult til å utarbeide en kulturminnefaglig rapport som han hevder kommunen har tilbakeholdt fra fylkesmannen, fylkeskommunen og planutvalget i kommunen, og at det dermed ikke er fattet en avgjørelse på riktig grunnlag i disse instansene.

I det endelige avslaget skriver Statsforvalteren at de “for ordens skyld nevner” at rapporten er oversendt fra kommunen, og dermed var en del av grunnlaget for deres vurdering. Videre kan man lese at fylkeskommunen mener at den selv er kulturminnefaglig myndighet for kulturminner av regional interesse, og at rapporten ikke er relevant.

Fylkeskommunens skriver uttrykkelig at den selv er kulturminnefaglig myndighet for kulturminner av regional interesse og at rapporten ikke er relevant.
Brev fra Statsforvalteren i Viken

Da Kapital tidligere i høst spurte Stolt-Nielsen om han ikke hadde tiltro til de faglige vurderingene som hadde blitt gjort av det offentlige, hadde han følgende svar:

– Det har ikke vært gjort en faglig vurdering. Det gjøres etter et visst format, utarbeidet av Riksantikvaren. De har skrevet noe som de synes, men det er ikke en gjeldende vurdering. Norge fungerer ikke slik at folk bare kan skrive det de synes, sa Stolt-Nielsen.

De har skrevet noe som de synes, men det er ikke en gjeldende vurdering. Norge fungerer ikke slik at folk bare kan skrive det de synes.
Jacob B. Stolt-Nielsen

Kapital har gjentatte ganger forsøkt å nå Jacob B. Stolt-Nielsen for å få hans syn på den nye vendingen i saken, uten respons.