Originalavtalen dukket aldri opp

Pensjonist og eiendomsinvestor Gustav Thrane-Steen hevder provisjonsavtalen han inngikk med Alfredo De Barros kan være forfalsket. Under behandlingen i lagmannsretten viste det seg at originaldokumentet var blitt borte. 

Ber om originalen: I 2019 ble Thrane-Steen (nederst t.h.) dømt til å betale 10 millioner kroner for tapt provisjon til Alfredo De Barros (nederst t.v.). Nylig møttes de igjen i Borgarting lagmannsrett.  Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix
Eiendom

CFO

Techstep ASA • Oslo

Pensjonist og eiendomsinvestor Gustav Thrane-Steen (80) ble i Oslo tingrett i 2019 dømt til å betale Alfredo De Barros ti millioner kroner for en jobb han gjorde med å hente inn bud på en av Thrane-Steens næringseiendommer i Østre Aker vei i Oslo. Thrane-Steen anket dommen. Han mener seg ført bak lyset av De Barros. I slutten av april barket de to sammen igjen i lagmannsretten. 

Sentralt i saken står avtalen Thrane-Steen skal ha inngått med De Barros for å hente inn bud på den aktuelle eiendommen. Avtalen ble underskrevet i en periode i 2016 da Thrane-Steen var i rekonvalesens etter å ha vært innlagt på sykehus. Pensjonisten hevder han ikke husker om han skrev under på avtalen, og han mener også den kan være forfalsket. 15 om fremtiden

Originalen er borte

– Thrane-Steen er en eldre mann. Han hadde vært syk, og han husker lite fra den perioden. Det er dermed naturlig å sjekke signaturen i en slik sak.  Vi ba om at originaldokumentet skulle bli lagt frem, men motparten gjorde ikke det. Vi har fått høre at det har blitt borte, forteller Thrane-Steens advokat, Steffen Asmundsson i Kluge. 

Vi ba om at originaldokumentet skulle bli lagt frem, men motparten gjorde ikke det. Vi har fått høre at det har blitt borte.
Steffen Asmundsson, advokat i Kluge.

De peker på at De Barros så langt ikke har fremlagt den originale avtalen, men bare gitt dem en kopi. De krever originaldokumentet fremlagt så det kan undersøkes av en skriftekspert.

– En skriftgransker vi har hatt kontakt med, sa at det var indikasjoner på at det ikke var Thrane-Steens signatur, men hun kunne ikke konkludere uten å se originaldokumentet.

Asmundsson påpeker at det er motparten som bærer bevisbyrden, og må fremlegge originaldokumentet og ikke bare en kopi, som de hittil har gjort. 

– Siden dette ikke lar seg gjøre, mener vi retten må se bort fra avtalen som bevis i saken. 

Aksepterte aldri bud

Gustav Thrane-Steen er sønn av den kjente og avdøde bilimportøren med samme navn, som allerede i 1919 etablerte egen bilbutikk i Oslo med salg av Opel. Virksomheten vokste til det som i dag er Motor Gruppen. Gustav Thrane-Steen er ikke selv involvert i driften og har heller ikke eierandeler i Motor Gruppen, men han eier flere eiendomsselskaper og sto oppført med en skattelignet formue på over 215 millioner kroner i 2017.

Avtalen det strides om gav De Barros fullmakt til å finne interessenter til å kjøpe den aktuelle eiendommen på Økern i Oslo. Forutsetningen var at Thrane-Steens eiendomsfirma var forpliktet til å godta alle bud over 100 millioner kroner. I tillegg skulle De Barros få et meglerhonorar på 10 prosent av salgssummen når eiendommen var solgt. 

De Barros fant en kjøper til eiendommen, nemlig XXL-gründer Øivind Tidemandsen, men Thrane-Steen aksepterte aldri budene som ble gitt. De Barros’ advokat, Jane Veivåg Ulset, legger til grunn at han etter avtalen uansett har krav på 12,5 millioner kroner i vederlag for å ha funnet en kjøper til eiendommen. De mener det er uomtvistet at partene har inngått avtalen, og at tvisten dreier seg om forståelsen av avtalens innhold. 

Ulset har ikke villet kommentere denne saken overfor Kapital. 

Hovedforhandlingene i saken er sluttført, men dommen er foreløpig ikke klar.