Reduserer drømmebryggen med 70 prosent

Jacob B. Stolt-Nielsens hytteprosjekt på Onsøy utenfor Fredrikstad har møtt motstand fra flere hold. Nå håper milliardæren at mindre ambisiøse bryggeplaner skal bidra til å blidgjøre kritikerne.

Hyttebygger: Jacob Stolt-Nielsen (til venstre) sikret seg for flere år siden en prakteiendom på Onsøy utenfor Fredrikstad. Byggeplanene for eiendommen har fortsatt ikke latt seg realisere. Foto: Iván Kverme
Eiendom

Stolt-Nielsen, sønn av den nå avdøde rederhøvdingen ved samme navn, bladde opp 48 millioner kroner da han i 2006 sikret seg prakteiendommen Slevik Skanse på Onsøy utenfor Fredrikstad. Tanken har vært å bygge nytt på den rekorddyre eiendommen, men underveis har det dukket opp utfordringer.

Kapital har tidligere omtalt hvordan myndighetene har stukket kjepper i hjulene for Stolt-Nielsens planer, som blant annet innebærer riving av to eksisterende bygninger, utvidelse av bryggeanlegget og oppføring av et svømmebasseng. Nå forsøker han seg igjen – denne gangen med en betydelig nedskalert brygge.

“Nytt bryggeanlegg utgjør ca. 30 prosent av arealet i forhold til det anlegget som opprinnelig ble omsøkt,” står det i milliardærens nye søknad til kommunen.

Søker sikker havn

Det nye bryggeforslaget innebærer likevel også en forlengelse av konstruksjonen som står der i dag. For å få lov til dette argumenterer Stolt-Nielsen med behov for en sikker havn. Ideen er at bryggen skal fungere som bølgedemper og skjerme for vær og vind. I søknaden fremgår det også at en annen brygge på eiendommen skal rives, slik at det totale bryggearealet blir likt som før byggearbeidene.

“I dag er det ikke tilrådelig å ligge med båter når det blåser mye ved eksisterende brygge. En mindre forlengelse vil utgjøre en markant forskjell i forhold til mulighet for at båter kan ligge trygt ved bryggen,” står det videre.

Bryggen var, sammen med midlertidig anleggsvei, hovedtiltaket Stolt-Nielsen fikk nei til i den forrige søknadsrunden. Det er imidlertid ikke det eneste elementet som har vært kilde til kontrovers.

Etter kommunens første behandling av byggesaken kom det inn klager fra Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Sistnevnte reagerte også på oppføringen av svømmebassenget, som i det nye forslaget er flyttet inn i “mer privat sone”.

Middels verneverdig

Fylkeskommunenes innsigelser gikk på hovedbygningens kulturminneverdi. Slevik Skanse er et historisk område som blant annet rommer Slevik batteri, en kanonstilling som ble bygget allerede under Napoleonskrigene.

Også eiendommens hovedbygning, en tømmervilla, er av eldre art. Planene om å rive denne har utløst offentlig debatt lokalt.

“Det vil være et svært uheldig og uopprettelig tap om dette historiske kontaktpunktet på Østfolds landside skulle bli revet,” skriver en engasjert leser i et debattinnlegg i Fredriksstad Blad.

I et innlegg hos konkurrenten Demokraten følges det opp:

“Sørg for at den nasjonalromantiske villaen på Slevik batteri ikke blir fjernet fra det stedet den står. Dette handler om å ta vare på viktige spor fra den tidlige fritidskulturen i Fredrikstad.”

Stolt-Nielsen viser i søknaden til at han selv har fått utarbeidet en kulturminnefaglig rapport der det fastslås at den aktuelle bygningen ikke har vernestatus, og kun har “noe til middels kulturhistorisk og verneverdig verdi”.

Kapital har vært i kontakt med Jacob Stolt-Nielsen, som ikke ønsker å kommentere saken på det nåværende tidspunktet.

stolt-nielsen
eiendom
Inside
Eiendom