Må krympe drømmebolig-planene

Investor Runar Vatne har grandiose planer for den herskapelige giganteiendommen i Kristinelundveien på Frogner, som han kjøpte for over 90 millioner i fjor. Nå anmoder kommunen om at byggeplanene skaleres ned, ved blant annet å ta ut tennisbanen fra søknaden.

Påkostet: På toppen av Kristinelundveien på Frogner ønsker investor Runar Vatne å utvikle eiendommen i nr. 18 (t.h.) med bl.a. tennisbane og utendørs basseng.  Foto: Svein Lindin
Inside

Kapital har tidligere omtalt at investor og milliardær Runar Vatne ønsker å bygge en påkostet drømmebolig i Kristinelundveien 18 på Frogner. For et år siden kjøpte han eiendommen på nærmere tre mål i den eksklusive gaten fra eiendomsinvestor Franz Tandberg for 92,5 millioner kroner.

På tomten står det allerede en herskapsvilla på rundt 740 kvadratmeter tegnet av Rudolf Emil Jacobsen. I fjor sendte investoren ut et nabovarsel hvor det fremgikk at han ønsket å bygge blant annet svømmebasseng, tennisbane, en mindre enebolig/gjestehus i tillegg til en loggia med garderober, badstue og dusj og uteplasser i flere nivåer på eiendommen.

Nå ser det imidlertid ut til at Vatne må krympe planene, for han fikk nylig byggesøknaden i retur fra kommunen med anmodning om at tiltaket omprosjekteres.

Oppfordrer til flere endringer

Kommunen oppfordrer investoren til å tenke på nytt og blant annet ta ut tennisbanen av søknaden. I tillegg ønsker kommunen at “prosjekterte terrenginngrep reduseres vesentlig slik at eksisterende landskap og vegetasjon/trær i nedre del av hageanlegget på eiendommen mot Halvdan Svartes gate bevares, og at tiltaket reduseres i bredde ved å trekkes lenger unna nabogrense mot sør”, står det i brevet.

Åpner pengesekken: I fjor kjøpte investor Runar Vatne en giganteiendom på Frogner for nesten 100 millioner. Byggingen av boligen kan ventes å koste over dobbelt så mye. Foto: Eivind Yggeseth

Dette vil kunne medføre at Vatnes bassengplaner må endres på, opplyses det. Investoren blir også oppfordret til at trappeanlegg og forstøtningsmurer trekkes minst fire meter unna nabogrensen mot syd.

Reguleringsplanen for Kristinelundveien og området rundt tillater en tomteutnyttelse på 60 prosent. Etaten ber Vatne om en redegjørelse for hvordan utnyttelsesgraden for hans byggeprosjekt er beregnet. Investoren har bekreftet overfor kommunen at han vil omprosjektere.

Kan koste over 200 mill. 

Det står ikke på pengene når Vatne bygger bolig. De skisserte utbyggingsplanene til milliardæren kan fort beløpe seg til et tresifret millionbeløp, ifølge eiendomsmegler Nils Nordvik.

– Det er vanskelig å si hvor mye det vil koste. Det avhenger blant annet av kvalitet og antall kvadratmeter. Men med en slik oppgradering som skissert, ser jeg ikke bort fra at verdien av eiendommen kan stige til opp mot 200 millioner kroner, uttalte Nordvik til Kapital i fjor.

Tidligere aksjemegler, eiendomsinvestor og aksjeinvestor Vatne står oppført med en formue på 1,75 milliarder kroner på Kapitals liste over Norges 400 rikeste i 2020. Selger av Kristinelundveien 18, Franz Tandberg, er også å finne Kapitals liste. Tandberg er sønnen til milliardær Ingunn Tandberg, som startet familiens eiendomseventyr. I 2016 arvet Franz den fasjonable eiendommen i Kristinelundveien av sin formuende og barnløse nabo.

Vatne er ikke den eneste med storslåtte byggeplaner i Kristinelundveien og området rundt. Eiendomsinvestor Christian Saure har kjøpt opp flere eiendommer og skal bygge leiligheter og tomannsboliger, som Kapital tidligere har omtalt. Han møter imidlertid på motstand fra naboer og Bydelsutvalget på Frogner, se side 66.  

Kapital har ikke lykkes i å komme i kontakt med Runar Vatne.