Madcon fikk coronastøtte etter rekordoverskudd

I sommer ble det kjent at rapduoen Madcon fikk over en million kroner i ekstra tilskudd for avlyste spillejobber i 2020. Regnskapet for det samme året viser at morselskapet Icon Group endte med et rekordstort overskudd på 12,5 millioner kroner.

Dobbelt opp: Salg av musikkrettigheter gjorde at Yosef Wolde-Mariam og Tshawe Baqwas selskap, Icon Group, oppnådde rekordresultat i 2020. Men Madcon-duoen kunne også glede seg over millionbeløp i coronakompensasjon fra Norsk kulturråd.  Foto: Helene Kjærgaard Sviland, Senkveld/TV 2
Inside

Madcon-duoen Tshawe Baqwa og Yosef Wolde-Mariam søkte i fjor om 1,32 millioner kroner fra kompensasjonsordningen for kulturlivet, som Norsk kulturråd er satt til å forvalte. Artistene ønsket kompensasjon for avlyste spillejobber sommeren 2020.

Den første søknaden fra Madcon og manageren Peter Peters endte kun med 231.000 kroner i støtte. Men etter at Klagenemnda hadde gått igjennom papirene, fikk Madcon bevilget hele den opprinnelige søknaden.

Det til tross for at konsernet Icon Group, som de to artistene og manageren eier en tredjedel hver av, i 2020 nådde et resultat etter skatt på 12,5 millioner kroner – en suveren bestenotering. De tre eierne tok også, for første gang på fem år, ut et utbytte på 6,7 millioner kroner.

Datterselskap sopte inn

Ifølge VG var kravet i søknaden basert på gjennomsnittsinntektene til datterselskapet Icon Live, hvor konsertvirksomheten til Madcon ligger, i perioden mai til august i årene 2017–2019. Kompensasjonsordningen skulle dekke opptil 50 prosent av dette.

Icon Live hadde sitt foreløpig beste år i 2016, med en omsetning på 12,7 millioner kroner. Pandemiåret 2020 endte med langt mer beskjedne 2,3 millioner, men det var altså uten coronastøtte.

Nei, grunnen til at selskapene gikk med overskudd på papiret er at vi ble tvunget til å selge noen rettigheter.
Peter Peters, Madcon-manager

Icon Recordings er datterselskapet som tar seg av rettighetene til Madcons innspilte sanger, og det var inntektene fra dette selskapet som gjorde at konsernet sopte inn penger i 2020. Omsetningen her ble nemlig nesten tidoblet sammenlignet med året før, til 11 millioner kroner, og resultatet etter skatt endte på 8,5 millioner kroner.

Måtte selge ut fra katalogen

Madcon-manager Peter Peters avviser at de utnyttet kompensasjonsordningen ved å søke støtte etter et år der selskapet gikk med rekordhøyt overskudd.

– Nei, grunnen til at selskapene gikk med overskudd på papiret er at vi ble tvunget til å selge noen rettigheter som vi absolutt ikke hadde noe ønske om å selge, men vi måtte gjøre det for å redde selskapene, sier han.

Peters er både manager og administrerende direktør i alle Icon-selskapene.

– Hvis vi hadde fått fornuftig støtte, noe vi ikke fikk sammenlignet med mer tradisjonelle virksomheter, ville vi ikke solgt disse verdiene, som vi har bygget opp over lang tid.

– Hva slags rettigheter var det snakk om?

– Det dreier seg om salg av en musikkatalog knyttet opp mot Madcon, men detaljer utover dette er definert i avtalen som konfidensielle, forteller Peters.

En musikkatalog er typisk knyttet opp mot inntekter fra avspilling på strømmetjenester, radio, cover-versjoner og så videre.

– Det var altså salg av fremtidige inntekter fra et utvalg av Madcons sanger?

– Det stemmer, utover dette har jeg ingen flere kommentarer.

Peters vil ikke si noe om salget for eksempel omfatter store hits som “Beggin” eller “Glow”, sanger som ble gitt ut i 2007 og 2010.

Helt greit med overskudd

Norsk kulturråd er den store pengesekken for norske artister, med hundrevis, ja, tusenvis av søkere om støtte.

– Generelt er det slik at så lenge dokumentasjonen søkerne har sendt oss er riktig, så får ikke et overskudd noen konsekvenser for kompensasjonsordningen, sier seniorrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet.

– Det skyldes i hovedsak at ordningen er rettet mot enkeltarrangementer, ikke mot vanlig drift.

– Selskapene til artistene kan altså gå med skyhøye overskudd, og likevel få penger?

– Det kan selvfølgelig være enkeltsaker hvor det er behov for å gjøre en etterkontroll, men jeg kan ikke kommentere om det er aktuelt i denne saken. Det vet vi ikke ennå, sier Hansen.