Børsjubel for Nordic Unmanned

Nordic Unmanned er en av 2020-generasjonen på børsen. Droneselskapet har nå hele Europa som tumleplass.

Flyr høyt: I løpet av et halvt år har Nordic Unmanned og administrerende direktør Knut Roar Wiig doblet aksjekursen og henter stadig nye kunder ute i Europa.  Foto: Nordic Unmanned
Tech

Droner er ikke bare noe man skaffer seg for å dokumentere skituren eller raftingen ned Sjoa. Oljeselskaper, jernbaneselskaper og offentlige instanser er kunder som også har kastet seg over droner – og som i stor grad kjøper både hardware, software og tjenester fra Nordic Unmanned   .

Selskapet ble etablert for seks år siden av fem personer som kjente hverandre fra Sjøheimevernet, men som hadde begrensede kunnskaper om teknologi. Administrerende direktør Knut Roar Wiig drev med salg av spanske viner da kvintetten bestemte seg for å tenke helt nytt.

– Det var nedgangstider i olje og gass. Vi så på alt som hadde med automatisering og effektivisering å gjøre, og snevret det til slutt inn til hvordan man med droner kunne foreta bedre inspeksjoner og samle inn bedre data, sier Wiig. Han leder selskapet fra hovedkontoret i Sandnes.

I fjor ble Nordic Unmanned priset til 300 millioner kroner da selskapet ble notert på Euronext Growth i desember, og det ble hentet inn 100 millioner kroner. I mars hentet selskapet inn ytterligere 100 millioner kroner og er i skrivende øyeblikk priset til 850 millioner.

Kursen har svingt fra 18,50 ved noteringen til 50 kroner i februar, mens den i skrivende øyeblikk ligger på 37 kroner. Wiig er største eiere gjennom sitt investeringsselskap Skaulen, og sitter i dag på cirka 11 prosent av aksjene. I 2020 ble omsetningen mer enn doblet fra 31 til 66 millioner kroner.

Sniffer etter svovel

Teknologien var for så vidt moden, men utviklingen var ikke kommet så veldig langt forbi den sivile verden. Droner var bare et leketøy på det tidspunktet, sier Wiig om starten.

I starten fikk Nordic Unmanned en distribusjonsavtale med Lockheed Martin, og den amerikanske giganten er fortsatt en av de viktigste samarbeidspartnerne. De første kundene var fra det offentlige, og i tillegg til å tilby ren teknologi begynte Wiig & co med utviklingen av tjenester knyttet til dronene.

Dette ga businessen ny fart, vi kom ut av Norge, ut i Europa.
Knut Roar Wiig, Nordic Unmanned

– Den første kontrakten var med Bane Nor, der vi hjalp dem med å hente ut bedre beslutningsdata når det for eksempel skjedde en ulykke, forteller Wiig.

Underveis kom også EU på banen som kunde. – Dette ga businessen ny fart, vi kom ut av Norge, ut i Europa, fortsetter han. Og der har selskapet blitt. Det kommer stadig meldinger om nye kontrakter, og mange av disse hentes utenfor Norge.

De største dronene til Nordic Unmanned veier 200 kilo, de kan fly opp mot 200 kilometer, og er utstyrt med sensorer som har helt andre egenskaper enn ordinære droner. – De kan for eksempel levere overvåkningsdata bak fartøy og sniffe i røyken for å sjekke om de holder seg innenfor reglene for svovelinnhold i drivstoffet. Eller de hjelper til å finne olje som ligger på havet i oljevernoperasjoner, sier Wiig.