Aider henter 500 millioner i obligasjonsmarkedet

I et knusktørt obligasjonsmarked lykkes Aider i å lande en obligasjon med en totalramme på 1,75 milliarder. 500 millioner av dem hentes nå.

HENTET PENGER: Aider hentet nylig 500 millioner kroner i obligasjonsmarkedet. (Fra venstre styreleder Knut Grotli, regionleder sør Patricia Olsson, Kristoffer Skårer fra DNB Markets  og adm. direktør Andreas Vik). Foto: Aider
Næringsliv

– Vi er i ferd med å ta en av de store posisjonene i regnskapsbransjen, og nå skal vi fortsette den strategien med fornyet kraft, sier adm. direktør Andreas Vik.

Siden krigen i Ukraina har det nærmest stått stille i obligasjonsmarkedet.

– DNB, som tilrettela obligasjonen, rådet oss til å fortsette prosessen som var satt i gang. Det rådet er vi glad vi lyttet til. Vi visste at vi satt på et bra case, og at mange investorer satt uten mange caser å vurdere. Det ble fort åpenbart at de så det samme som oss, sier Vik.

Et skifte i markedet

Obligasjonen, som har en totalramme på 1,75 milliarder kroner, tiltrakk seg high yield- investorer fra hele Norden , og fikk en betydelig overtegning.

– Det har vært veldig stor interesse for obligasjonen, og den er nå spredt blant en rekke nordiske high yield-investorer. Det har vært flott å se at private gründerselskaper kan klare å gjennomføre en slik transaksjon i dette markedet, sier Kristoffer Skårer i DNB.

Det er et tegn i tiden, mener Vik, at selskaper som Aider får de store investorene til å åpne lommebøkene.

– Markedet er blitt mer glad i soliditet enn i luftige gevinster. Interessen synker for tech-startups som pitcher muligheter for skyhøy fremtidig gevinst. Regnskapsbransjen på sin side har trygg cashflow og god lønnsomhet. Det er kanskje litt kjedeligere, men det er forutsigbart. I tillegg er dette en bransje som vokser, og Aider er blant dem som vokser raskest.

For Aider var ikke egenkapitalmarkedet et aktuelt alternativ for kapitalinnhenting. De ønsker å forbli 100 prosent ansatteeid.

– Det er mye bedre for oss å få inn investorer på gjeldssiden nå. Vi tror det gjør noe med kulturen vår å være ansatteeid, hvor det er et mål å skape den beste arbeidsplassen, sier styreformann Knut Grotli i Aider.

GLAD I SOLIDITET: – Markedet er blitt mer glad i soliditet enn i luftige gevinster, sier Andreas Vik. Foto: Aider

Folk først

De friske pengene skal gå til flere oppkjøp, tjenesteutvikling og økt satsning på utvikling av egne medarbeidere.

– Hele vår strategi dreier seg om å sette folk først, enten det er erfarne regnskapskonsulenter eller energiske studenter som er klar for sin første jobb. Når vi gjennomfører oppkjøp, er ansattelistene viktigere enn regnskapet. Vi kjøper ikke kunder, men de beste folkene. Turnaround-caser er ikke interessant for oss. Vi ser etter selskaper som driver bra allerede i dag, sier Vik.

For den stadig ekspanderende tjenesteporteføljen er Aiders umiddelbare plan å gi den et enda tydeligere teknologisk tilsnitt.

– I fjor høst hadde vi hovedfokus på å lansere HR-tjenester, og i år er det business intelligence og bærekraft som står øverst på agendaen. Her satser vi tungt, og teknologi er avgjørende for å lykkes.

Styreleder Grotli erkjenner at kampen om de skarpeste teknologihodene er hard, men mener Aider har gode kort på hånden.

– Vi har i dag 45 ansatte i vårt datterselskap Aider Tech. Vi mener det er en fordel for oss å ha denne organiseringen med et eget AS og inhouse tech-miljø. Det gjør det lettere å skape et kompetansemiljø også for dem som jobber med andre ting enn regnskapsleveransene, sier han.

Rom til å vokse

Men det er ikke bare gjennom oppkjøp at Aider skal holde høy fart på veksten. De har også en ambisiøs strategi for å vokse organisk, og i fjor ansatte de totalt 80 stykker, hvorav 18 var rådgivere direkte fra skolebenken. I år er planen å øke rekrutteringstakten.

– Pitchen vår overfor studenter er ganske enkel: De lærer mer av å være en regnskapsrådgiver som sitter tett på prosessene enn å bare kontrollere det andre har gjort, som man får tilbud om i revisjon. Det forstår de. I tillegg er vi et attraktivt alternativ fordi rask vekst kontinuerlig skaper muligheter internt, sier han.

Et viktig poeng for obligasjonsinvestorene har ifølge Vik vært at regnskapsbransjen er i positiv utvikling, med solid vekst og konsolidering. Det gir trygghet. Mye av årsaken til bransjeveksten skal være økt outsourcing av økonomifunksjonen.

– Vi ser nå at mange store bedrifter legger ned regnskapsavdelinger, fordi de rett og slett ikke henger med på den teknologiske utviklingen og sliter med å finne dyktige mennesker. Dermed setter de det heller ut til kompetansehus som både kan ta seg av hele jobben og være nyttige sparringpartnere.

Aiders vekstreise

Vik startet Aider sammen Knut Grotli i 2019. Vik var frem til høsten 2018 leder for regnskap i BDO, mens Grotli tidligere har vært adm. direktør i PwC Norge og viseadm. direktør i BDO.

Siden den gang har veksten vært formidabel. I mai i fjor fusjonerte Aider med veletablerte Tet – og gikk over natten fra 40 til 200 ansatte. Tidligere i år tok selskapet et nytt gigantsteg da regnskapsdelen av PwC ble kjøpt opp og slått sammen med Aider.

Selskapet har nå i overkant av 450 ansatte, og Aider omsatte i fjor for rett i overkant av 500 millioner kroner. Selskapet forventer å nå en omsetning på godt over 600 millioner kroner i inneværende år.

– Med obligasjonen vi har fått på plass nå, får vi restrukturert hele balansen og er godt rigget for å fortsette vår reise. Den handler om å bygge et kompetansehus på linje med de store revisjonshusene, men med utgangspunkt i regnskap. Vi skal bli en enda større nasjonal aktør, og vi har store ambisjoner om utvide vårt geografiske nedslagsfelt ytterligere, sier Andreas Vik.