+ mer
Foto: STR/AFP/NTB

Bygge-boom på kinesisk

Selv om milliarder av tonn betong allerede har gått med til byggingen av det moderne Kina, peker fortsatt pilene oppover for den enorme byggeaktiviteten i  landet.

6 gigatonn

Kina brukte mer betong på de tre årene mellom 2011 og 2013 enn det som ble brukt i USA gjennom hele 1900-tallet. Landet skal ifølge Forbes ha brukt hele 6,6 milliarder tonn, mens USAs totale sementforbruk gjennom et århundre hvor nesten alle veier og broer, Interstate-systemet, Hoover-demningen og mange av verdens høyeste skyskrapere ble bygget var 4,4 milliarder tonn betong.

1,4 billioner

På toppen av den amerikanske eiendomsboomen, i forkant av finanskrisen i 2008, ble det ifølge The Wall Street Journal investert rundt 900 milliarder dollar i året i boligeiendom, mens det ble investert rundt 1,4 billioner dollar i kinesiske boliger mellom juni 2019 og juni 2020.

50 prosent

BBC  har anslått at nesten halvparten av all verdens konstruksjon/bygging i det kommende tiåret vil finne sted i Kina – i et land hvor det allerede bygges to milliarder kvm gulvareal årlig. Etterspørselen etter nye boliger i landet er så høy, og tilbudet så begrenset flere steder, at det ifølge Economist avholdes lotterier for å fordele dem, noen med så lave odds som en av 60.

52 billioner

Goldman Sachs anslo i 2019 den totale verdien av kinesiske boliger og utviklers beholdning til hele 52 billioner dollar ifølge The Wall Street Journal.  Markedet er med det dobbelt så stort som det amerikanske boligmarkedet.

Reportasjer
Næringsliv