Mindre falske penger under pandemien

Handelen over disk ble redusert i takt med smittetilfellene. Dette har også resultert i mindre falske penger.

Foto: KAI Pfaffenbach/Reuters/NTB
Næringsliv

I Europa registrerte bankene nå i første halvår til sammen 167.000 forfalskede eurosedler med en samlet verdi av åtte millioner euro. Omfanget av forfalskninger var betydelig mindre enn året før, og ifølge Der Spiegel var dette en fortsettelse av en utvikling som startet i 2020. I første halvår av 2020 meldte den europeiske sentralbanken om 240.000 falske sedler, mens dette antallet falt til 220.000 i annet halvår.

Bruken av falske penger i hele Europa beløp seg i 2020 til i alt 21,5 millioner euro.

– Utbredelsen av falske penger er gått betydelig tilbake, sier Johannes Beermann. Han sitter i styret i tyske Bundesbank. – Den viktigste grunnen til dette var coronatiltakene. Mulighetene til å handle på områder der kontanter spiller en betydelig rolle, var svært innskrenket.

Sikkerhetstiltak har de siste årene gjort den europeiske fellesvalutaen stadig mer sikret mot forfalskninger. Kriminelle har i økende grad satset på den typen pengesedler som på nettet gjerne kalles “Movie Money” eller “Prop Copy” og som tilbys som spillepenger eller som filmrekvisita.

I Tyskland er det nå 20 euro-seddelen som er mest populær hos falskmyntnerne. I første halvår av 2021 har utbredelsen av denne passert 50 euro-seddelen.