Hyttekommune har investert flere millioner i helsetjenesten

Mens noen hyttekommuner kun har utvidet testkapasiteten sin, skal Hemsedal ha brukt flere millioner på å ruste opp helsetilbudet i påvente av vintersesongen.

Ønsker velkommen: Samtlige hyttekommuner Kapital har pratet med, ønsker å unngå ny “nedstenging av fjellet”, og forbereder seg på å ta imot de folkemengdene som kommer i vinter. Foto: Halvard Alvik/NTB
Næringsliv

I mars måtte de norske hyttekommunene ta farvel med både hyttefolk og gjester nærmest over natten. Nå forbereder kommunene seg på å kunne ta imot de mange besøkende som de håper vil innta fjellet i vinter.

Mens de fleste hyttekommunene Kapital har pratet med har fokusert på å øke testkapasiteten lokalt, og samarbeidet med nabokommuner og sentrale myndigheter, skal Hemsedal i tillegg ha investert flere millioner kroner for å utbedre helsetjenesten i påvente av hyttefolkets retur. 

Ordfører i Hemsedal kommune, Pål Rørby, forteller at helsetjenesten i kommunen er “betydelig utbedret” som følge av coronasituasjonen.

– Nå har vi smittevernsutstyr, langt mer kompetanse og langt større testkapasitet enn vi hadde tidligere. Vi har etablert egen luftveisklinikk på legevakten, og vi har skilt av et areal for eventuell isolasjon om det skulle bli smitte. Vi har eget beredskapshotell vi kan benytte oss av, og vi har flyttet fysioterapeutene og helsestasjonen til andre lokaler for å være godt forberedt til å ta imot alle som ønsker å komme hit, sier Rørby.

Han forteller at det er investert store summer i utvikling av kommunens tjenester.

– Vi har i all fall investert et par millioner kroner i blant annet ombygging av legevakt og helselagshus, samt omgjøring av andre steder for å få flytte på ulike tjenester, sier Rørby, og legger til: – I tillegg kommer alt arbeidet som har vært lagt ned fra de ansatte i kommunen og da spesielt innen helse og omsorg. Det er veldig vanskelig å beregne, men det er snakk om betydelige summer vi investerer for å gjøre Hemsedal et enda tryggere sted å komme til.

Utkjøring: Ordfører i Hemsedal kommune, Pål Terje Rørby, forteller at kommunen i samarbeid med næringslivet har organisert et nytt tilbud om utkjøring av testing, mat og medisiner til hyttene ved behov. Foto: Hemsedal Kommune

Tilbud om utkjøring av mat og medisiner

Rørby forteller videre at de samarbeider med ALF, Alpindestinasjonenes landsforening, for å lage ny bransjestandard som skal hensynta smittevernregler og forskjellige typer scenarioer med smitte. På den måten håper de å kunne drifte skisentrene og tilby folk de tjenestene som finnes innenfor gjeldende smittevernsregler.

– Vi har også jobbet tett med det lokale næringslivet, både detaljhandel, restauranter og barer,  for å prøve å finne måter å kunne samle mennesker som kommer til Hemsedal på, ikke bare for å kjøre ski, men også for få å hygge seg med noe “gøtt i glaset” og på tallerkenen, på en forsvarlig måte.

Rørby forteller at kommunen fra før har bygget opp sitt ordinære helsevesen, strømlevering, samt vann- og avløpssystem for å kunne håndtere opptil 30.000 mennesker i kommunen til enhver tid. Nå jobber de også for at de skal klare å gi et forsvarlig tilbud med smitte i samfunnet til langt flere enn kommunens 2.500 fastboende. 

– Vanligvis håndterer vi opp mot 30.000 personer som både skal dusje, ha kalkun i ovnen, bruke strøm, fyre i peisen, og som brekker bein og håndledd, og får hjerteinfarkt. Alt dette har vi god erfaring med og er dimensjonerte for å håndtere. Nå jobber vi også for at vi skal klare å gi et forsvarlig tilbud til et betydelig antall flere enn innbyggerne våre, selv med smitte rundt oss og mest sannsynlig også her.

Økt kapasitet: Ifølge ordfører i Hemsedal, Pål Terje Rørby, har kommunen investert flere millioner kroner i å “betydelig utbedre” helsetjenesten lokalt som følge av coronasituasjonen. Foto: Hemsedal Kommune

– Hvilke spesifikke grep har dere gjort i samarbeid med næringen lokalt?

– Hvis noen skulle bli syke på hytta si, har vi etablert gode muligheter for å tilkjørt mat og medisiner, samt bli testet der de er slik at de slipper å trekke inn til bygdesenteret. Er de positive, oppfordrer vi dem til å reise hjem til egen kommune, hvis det er forsvarlig. Vi gjør alt vi kan for å forberede oss på å unngå å måtte sende folk hjem igjen eller be folk la være å komme slik vi måtte i mars. Det var et mareritt å stå i både som ordfører, for kommunen og for næringslivet her i våres. Det er hyttehemsedølene vi er helt avhengig av og veldig glad i. Når de måtte reise hjem, var det en fryktelig situasjon for oss, samtidig som vi måtte beskytte egen befolkning. Her er det lagt mange tusenvis av timer i arbeid og ekstra innsats uten at personal og andre har fått godtgjort alt, nettopp for at vi skal kunne trygge hemsedølene og ønske folk velkommen i høst og vinter, sier Rørby.

Vil ha besøk av så mange som mulig

De andre hyttekommunene Kapital har vært i kontakt med, forteller at de også forbereder seg til å ta imot hyttefolk og skigjester, hvor økt testkapasitet på coronaviruset er i fokus hos samtlige.

– Vi har ok testkapasitet nå. Den er noe utbedret siden påsken, men den er ikke dimensjonert opp til å teste alle som kommer til Norefjell over helgen. Det klarer vi ikke, sier kommunedirektør i Krøsherad kommune, Stig Rune Kroken.

Han forteller videre at de foreløpig ikke har noen planer om å utbedre helsetjenestene lokalt, men vil følge nasjonale retningslinjer og råd.

– Vi har ingen planer om å stenge ned noe. Vi vil gjerne ha så mange fritidsinnbyggere som mulig på fjellet, både på hytter og hotell. Vi håper vi kan klare å dekke opp det behovet for helsetjenester som eventuelt måtte oppstå, sier Kroken.

I Trysil kommune satser de på at et godt samarbeid med nabokommuner skal kunne demme opp et eventuelt manglende helsetilbud lokalt i vinter.

– Vi har i Trysil kommune ressurser til å takle de innbyggerne vi har, pluss noe mer. Men vi er da avhengig at egne ansatte er friske og på jobb – ikke syke eller i karantene. Vi klarer ikke å takle et stort utbrudd, med mye testing og håndtering av mange syke som oppholder seg i Trysil, uten å øke bemanning. Vi jobber nå sammen med nabokommuner, Fylkesmannen og Sykehuset Innlandet for å se på hvordan vi kan avlaste og hjelpe hverandre dersom vi skulle få et større utbrudd, skriver rådmann i Trysil kommune, Jan Sævig, i en e-post til Kapital.

Også i Hol kommune skal beredskapen være god, ifølge beredskapsrådgiver Espen Bille-Larsen. Han forteller at de skal kunne håndtere en eventuell ny smittetopp, basert på Folkehelseinstituttets prognoser. Også de ønsker hyttefolket velkommen.

– Vi legger ikke opp til restriksjoner på bruk av fritidsboliger, med mindre dette kommer som pålegg fra sentrale myndigheter, sier Bille-Larsen.

Reportasjer
Næringsliv