Coronaeffekt i PR-bransjen

Heller ikke PR-bransjen er immun mot coronaviruset, og etter mange år med god vekst forventer flere byråer et magrere resultat for 2020.

Ville ikke permittere: Daglig leder i Corporate Communications, Are Slettan (foran), forteller at de valgte å ikke permittere noen ansatte selv om veksten bremset opp som følge av coronasituasjonen. Her med kolleger Petter Halvorsen (t.v.), Elise Haugland Fischer (t.h.) og tidligere kollega Gabrielle Legrand Gjerdset (bak). Foto: Foto: NTB scanpix
Næringsliv

De siste to årene har PR-byråene oppnådd solide resultater (se tabell) som gjenspeiler gode tider for norsk næringsliv. Men coronaviruset og den påfølgende oljenedturen ser ut til å kunne ha en effekt også på denne bransjens topp- og bunnlinjer i år.

Et av PR-byråene som har hatt stabil vekst i både omsetning og resultat siden de startet med kommunikasjonsrådgivning for ni år siden, er Corporate Communications. Nå tror daglig leder Are Slettan at coronasituasjonen har satt en stopper for selskapets vekstbølge.

Vi har vokst hvert år til og med i fjor, men vi kommer ikke til å vokse i år.
Are Slettan, daglig leder i Corporate Communications

– Vi har vokst hvert år til og med i fjor, men vi kommer ikke til å vokse i år. Vi skal tjene penger i år, men ikke vokse på topplinjenivå. Det er ikke realistisk, sier Slettan.

– Slips eller pologenser

Han forteller at da corona kom i mars, gikk de inn i “krisemodus”, og lagde scenarioer på hvordan de skulle opprettholde tilbud til kundene hvis store deler av staben ble syke.

– Heldigvis har ikke dette blitt et stort problem. Vi opplevde å få flere oppdrag på krisekommunikasjon, internkommunikasjon og investorrelasjoner, samtidig som andre ting ble borte. Det ble mindre markedskommunikasjon, færre medietreninger, kriseøvelser, workshops og konferanser. Nettoeffekten er negativ for oss. Det er den nok for bransjen som helhet. Det ville vært rart om den ikke er det. Men det har gått mye bedre enn jeg hadde trodd. Det er på ingen måte bråstopp, men hjulene ruller ikke like lett som i fjor, sier Slettan.

Han tror det avgjørende hva PR-byråene leverer mest av til kundene med tanke på hvor hardt rammet man har blitt av coronasituasjonen.

Det er på ingen måte bråstopp, men hjulene ruller ikke like lett som i fjor.
Are Slettan, Corporate Communications

– Driver man med mye markedskommunikasjon, har man blitt hardere rammet enn hvis man for eksempel driver mest med myndighetskontakt, investorrelasjoner og krisehåndtering på toppledernivå, som vi gjør. Litt flåsete sagt kan vi si at det avgjørende er om kontakten din hos kunden har slips eller pologenser, hvor slips er bra og pologenser er dårlig. Mange bedrifter kuttet alt som har med markedsarbeid å gjøre, da budsjettene måtte kuttes raskt. Derimot merker man mindre til alt som er knyttet mot toppledere. De kuttet ikke i bistanden lederne trenger selv, sier Slettan.

Byråinntekt vs omsetning

De fleste PR-byråene Kapital har vært i kontakt med, forteller at de selv ikke opererer med tall på omsetning, da de føler det er misvisende for byråets vekst. De bruker i stedet byråinntekt, som beregnes ut fra byråenes honorarer og provisjoner. Dette ligger ofte lavere enn tallet på omsetning.

De fleste PR-byråene Kapital har vært i kontakt med melder om samme effekt av coronasituasjonen; med flere oppdrag på krisehåndtering og færre oppdrag på markedskommunikasjon og arrangementer.

20 prosent nedgang: Hans Geelmuyden i Geelmuyden Kiese tror PR-bransjen sett under ett vil ha et vekstfall på rundt 20 prosent i 2020. Foto: Roland Berg Lie

– Har kontroll på viruset, men ikke på norsk økonomi

Hans Geelmuyden i Geelmuyden Kiese forteller også at de har opplevd coronaeffekten.

– Det er hele sektorer som stenger ned, som hotellbransjen. Det er veldig krevende, og der blir omsetningen vår mye lavere. Totalt sett tror jeg bruttonasjonalproduktet i Norge og Skandinavia kommer til å falle med mellom fem og ti prosent, og kommunikasjonsbransjen faller nok mer. Bortimot 20 prosent, tenker jeg. Reklameinntekter tørker opp, mens krisehåndtering og PR er bedre tjenesteområder å være i. Som fullservicebyrå balanserer vi dette godt. 2020 blir ikke noe rekordår, men vi kommer oss helskinnet igjennom, sier Geelmuyden, som likevel påpeker at om ikke aktivitetsnivået bedrer seg, må de igjennom en oppsigelsesprosess i oktober når permitteringsperioden går ut.

Totalt sett tror jeg bruttonasjonalproduktet i Norge og Skandinavia kommer til å falle med mellom fem og ti prosent, og kommunikasjonsbransjen faller nok mer. Bortimot 20 prosent, tenker jeg.
Hans Geelmuyden, Geelmuyden Kiese

– Vi opplever fremdeles stor usikkerhet, og klarer vi ikke å løfte omsetningen, må vi dessverre igjennom en oppsigelsesprosess. Det rammer mange yngre kolleger som har det tøft i utgangspunktet. Myndighetene har kontroll på viruset, men ikke på norsk økonomi, sier Geelmuyden.

Tok grep: Da Nucleus så at inntjeningen i april og mai ville bli rammet, bestemte de seg for å satse knallhardt på salg. – All ledig tid i mars, april og mai har blitt brukt for å sikre nye oppdrag og nye kunder. Dette var et aktivt valg som nå viser seg å ha vært riktig, sier daglig leder i Nucleus, Axel Revheim (foran). Her med styreleder Atle Hommersand. Foto: Nucleus

Jobber mer digitalt

Men det er ikke bare negative følger av coronasituasjonen. I likhet med de fleste andre PR-byråene Kapital har pratet med, har også Geelmuyden Kiese gjennomgått en endring i måten de jobber på. Noen av endringene skulle han gjerne ha oppdaget tidligere.

– Jeg er litt sur fordi vi ikke forstod hvordan vi kunne organisere oss digitalt før corona. Vi er nå mer produktive, leverer høyere kvalitet, og kostnadseffektiviteten er bedre enn før. Nå leter vi etter nye kontorlokaler, fordi vi ser at ikke alle trenger å være på kontoret hele tiden. Men vi må møtes, i fremtiden også. Man bygger ikke bedriftskultur på Teams, sier Geelmuyden.

En overgang til færre timer på kontoret og mer digitalt arbeid er en trend som merkes på tvers av bransjen.

– Enda flere kundeprosesser skjer digitalt, det blir færre reiser og mer bruk av hjemmekontor. På kort sikt er det mange i bransjen som strever med å sikre nok oppdrag selv om det nå er flere tegn på at stadig flere kommer i gang igjen, både kunder og byråer, sier Axel Revheim i Nucleus, og tilføyer: – Dette blir et år helt utenom det vanlige. Vi legger nok ned like mange arbeidstimer som vanlig, men økonomisk blir dette et hvileskjær for oss – i beste fall. Så avhenger det også mye av om vi får nye runder med smitteoppblomstring og medfølgende aktivitetsnedgang. Det er umulig å spå.

– Beste kvartal noensinne

Men selv med corona er det noen få PR-byråer som melder om vekst så langt i år.

First House, som hadde høyest omsetningsvekst fra 2018 til 2019 av byråene i Kapitals oversikt, samt en sterk økning i resultat før skatt, ligger godt an i år også, ifølge daglig leder Per Høiby.

– Q1 2020 var vårt beste kvartal noensinne, og mars den beste enkeltmåneden i selskapets historie. Så vi lå godt an, sier Høiby.

Digitalisert: Takket være corona ble hele næringslivet, inkludert PR-bransjen, digitalisert i rekordfart. Adm. dir. i First House, Per Høiby, tror den digitale hverdagen har kommet for å bli. – Jeg tror vi vil se en klar dreining mot økt digital samhandling og mer digital kundedialog. Foto: First House

Han forteller at de var raskt ute med å tilpasse seg den nye coronahverdagen med blant annet hjemmekontorløsninger og permittering.

– Usikkerheten rundt fremtidig markedssituasjon påvirket oss i likhet med de fleste andre. På grunn av usikkerheten permitterte vi noen – tilsvarende årseffekt 2,25 årsverk. Med ett unntak er samtlige nå tilbake for fullt, sier Høiby.

Snart halvveis i året ligger vi foran skjemaet for rekordåret 2019, men vi er fortsatt usikre på høsten.
Per Høiby, First House

Han forteller at de etablerte ekstraordinære rutiner for å følge med på økonomiske konsekvenser og utviklingen i markedet.

– Snart halvveis i året ligger vi foran skjemaet for rekordåret 2019, men vi er fortsatt usikre på høsten. Vi merker stor pågang av oppdrag, men ser samtidig at det er kortere beslutningshorisont hos kundene, sier Høiby.

Flere oppdrag: Til tross for krise i næringslivet generelt har Guri Størvold, daglig leder i Zynk, grunn til å smile. Hun leder et av få PR-byråer Kapital har pratet med som forteller at de har økt omsetningen sin så langt i 2020. Foto: Ilja C. Hendel

PR-byrået Zynk er også blant dem som melder om gode resultater så langt i 2020.

– Vi har vært “utsolgt” siden mars – og vi ser at mange kunder nå vender tilbake til en mer normal drift og henter frem planer om prosjekter som var lagt før 12. mars, sier Guri Størvold, daglig leder i Zynk.

Hun forteller at de har hatt en klar vekst i oppdrag på krisehåndtering, tjenester rettet mot opplæring i ledelse og fjernledelse, samt myndighetskontakt.

– Vi har økt omsetningen så langt i 2020 – og vi har både flere kunder og flere oppdrag. Men vi skal ikke være høye og mørke, fordi flere av våre kunder står oppe i en vanskelig situasjon, deler av markedet vårt vil bli endret, og noe vil falle bort, sier Størvold.