Røkke i afrikansk heksegryte

Kjell Inge Røkkes afrikanske oljeeventyr er hittil preget av forsinkelser og en knallhard politisk krangel mellom de to store partiene i Ghana. Det hagler med beskyldninger fra opposisjonen mot avtaler som to Røkke-selskaper og den ghanesiske regjeringen har inngått.

Har satset milliarder: Røkkes to selskaper Aker Energy og TRG Energy har til sammen investert rundt fire milliarder kroner i oljeleting utenfor kysten av Ghana, hittil. Foto: Ivan Kverme
Næringsliv

– Det er helt uaktuelt for oss å arbeide i Ghana under slike rammebetingelser, og vi vet at andre utenlandske investorer tenker det samme. (...) Vi arbeider ikke i bananrepublikker, sa daværende informasjonsdirektør Geir-Arne Drangeid i Aker ASA tilbake i 2010. Den gangen ble Røkkes børsnoterte hovedselskap formelig ble kastet ut av Ghana, etter et valg som da medførte regjeringsskifte i det vestafrikanske landet.

Tilbake til Gullkysten

Men snart ti år senere er Kjell Inge Røkke i høyeste grad tilbake i Afrika på et nytt oljeeventyr. Hans to deleide selskaper Aker Energy og TRG Energy har i løpet av få år investert nær fire milliarder kroner til sammen på oljeleting i Ghana. Røkkes personlige indirekte andel av investeringene er på over 3,4 milliarder kroner, gitt de eierandeler som er oppgitt for de ulike selskapene i hans system (se grafikk side xx)

Da Aker ble kastet ut i 2010, skjedde det etter et regjeringsskifte der den nye regjeringen hevdet at Aker ASAs oljelisens var ugyldig. Denne gangen har Røkke og Aker åpenbart vært meget påpasselige med at alle avtaler med myndighetene i det afrikanske landet skjer med deres lokalt registrerte oljeselskaper i Ghana, henholdsvis Aker Energy Ghana Ltd. og AGM Petroleum Ghana Ltd.

Blitt et case for alt galt

Men selv om flere letebrønner som er boret har påvist sannsynlige store oljereserver, potensielt verdt tresifrede milliardbeløp i dollar, så har det ikke gått på skinner i Afrika for Røkke denne gangen heller. Aker Energy har for det store opposisjonspartiet NDC i Ghana blitt selve caset på alt som de mener er galt med dagens regjering. Den er utgått av det andre store partiet i Ghana, kalt NPP.

Spesielt store endringer i de opprinnelige såkalte petroleumsavtalene som Aker Energy (egentlig et selskap, Hess Ghana, som Aker Energy kjøpte i 2018) og AGM Petroleum i sin tid inngikk med Ghana, har skapt mye bråk. Noen av disse endringene ble vedtatt etter en kampavstemning i parlamentet i Ghana på lille julaften i fjor, og er siden nesten daglig blitt angrepet av opposisjonen.

Eks-oljetopp leder angrepene

En tidligere toppsjef for Ghanas nasjonale oljeselskap GNPC, og som kan bli visepresidentkandidat ved valget i Ghana i desember i år, leder an i angrepene på avtalene mellom de to Røkke-selskapene og regjeringen i Ghana.

Til angrep: En tidligere direktør for Ghanas nasjonale oljeselskap, nå politiker, ved navn Alex Mould leder an i angrepene på avtalene mellom Røkke-selskapene og regjeringen i det vestafrikanske landet. Foto: alexmould.com

Den tidligere oljetoppen ved navn Alex Mould har hatt en rekke høyprofilerte utspill i saken. Og så sent som i slutten av februar kom de kanskje aller hardeste angrepene. Da hevdet Mould at avtalene med Røkke-selskapene ville få historisk skadelige konsekvenser for ghanesisk olje- og gassindustri og for landets økonomi. I tillegg hevdet han at det ene Røkke-selskapet, AGM Petroleum, hadde latt seg presse av regjeringen til å gi eierandeler i sin oljelisens til personer i Ghana som er tett knyttet til regjeringsmedlemmer. Moulds siste angrep førte til at Energidepartementet i Ghana dagen etter rykket ut med en omfattende pressemelding. Der gikk departementet til motangrep, og avviste både anklagene om vanstyre og antydningene om korrupsjon.

Jobber med sin PUD

Midt oppe i denne knallharde afrikanske politiske kampen er Aker Energy i ferd med å ferdigstille en ny plan for utvikling og drift (en såkalt PUD) for et felt innenfor deres oljelisens kalt Deepwater Tano/Cape Three Point (se kartet side xx). Området ligger 115 kilometer sør for kysten av Ghana, og det skal bores på så store dyp som rundt 2.500 meter. Den første planen, sendt inn i fjor og mye mer omfattende enn den det nå jobbes med, ble avvist av myndighetene i Ghana. Røkke og Aker endret derfor strategi i det vestafrikanske landet. De tidligere planene om en storstilt områdeutbygging med ikke bare ett, men etter hvert to flytende produksjonsskip (FPSOer), og sammenslåing med søsterselskapet AGM Petroleum, som sitter på oljelisensen rett sør for den Aker Energy har (se kartet), er nå forlatt.

Klart for Summer Party? Aker Energy-sjef Svein Jakob Liknes og hans informasjonsdirektør Håkon Høgetveit håper de snart får levert inn og godkjent en ny plan for utvikling og drift (en PUD) for oljefeltet Pecan utenfor Ghana. Da vil nok Røkke la dem få bli med på Akers annonserte Summer Party, som oppslagstavlen på bildet reklamerer for. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Frykter ikke politisk risiko

Nå handler alt om å få realisert det ene feltet Pecan, slik at det om tre år kan strømme penger inn i kassen til Aker Energy, og det ikke lenger bare er milliarder som strømmer ut.

– Kan Aker Energy ta en endelig investeringsbeslutning før valget, gitt den politiske risikoen som ligger i at opposisjonen i Ghana vinner? I en situasjon der opposisjonen har gjort Aker Energy til et case i kampen mot alt de mener er galt med dagens regjering?

– Ja! svarer Aker Energys ferske administrerende direktør Svein Jakob Liknes kontant.

– Kan du utdype hvorfor?

– De prosessene som noen er kritiske til, er blitt godkjent i parlamentet i Ghana. Det har vært veldig viktig for oss. Vi ønsker ikke å gjøre avtaler med myndighetsapparatet uten at avtalene forankres i parlamentet. Ghana er et demokrati og har et parlament, og prosesser kjøres på en ryddig og åpen måte, sier Liknes.

– Viktig prosjekt for Ghana

Dette er et viktig prosjekt for Ghana som nasjon, så det bør ikke være noen grunn til at dette skulle bli stanset.
Svein Jakob Liknes, administrerende direktør i Aker Energy

Aker Energy-sjefen frykter derfor ikke å lide en lignende skjebne som Aker ASA gjorde i 2010. Der alt arbeidet som er nedlagt risikerer å være forgjeves, fordi en eventuell ny regjering kaster helt om på tidligere vedtak.

– PUDen vil være basert på landets gjeldende regelverk. Derfor anser jeg ikke det som noen risiko. At vår virksomhet kommer til å bli ettergått og sett på er én ting. Dette er et viktig prosjekt for Ghana som nasjon, så det bør ikke være noen grunn til at dette skulle bli stanset. Vi har gjort alt etter de lover og regler som er gjeldende i Ghana, og det er ingenting som ikke tåler dagens lys, fortsetter Liknes.

Embed: Her ligger Ghana i Vest-Afrika

Men all støyen rundt vedtakene kan selv ikke en rolig vestlending, utdannet skipsfører, unngå å få med seg.

– Jeg merker meg at det er høyt på den politiske agendaen. Derfor har vi vært veldig tydelige hele veien på at vi forholder oss til det eksisterende regelverk og til sittende regjering. Det vi gjør i dag skal selvsagt tåle vann om det blir et regjeringsskifte, sier Liknes.

President på Norgesbesøk

Da Kapital intervjuet ham, skulle han egentlig vært på åpningen av selskapets nye kontor i Ghanas hovedstad Accra. Men fordi Ghanas president Nana Akufo-Addo kom på Norges-besøk, ble det isteden møter mellom Aker, Aker Energy og den ghanesiske presidenten på Akers hovedkontor på Fornebu.

Storfint besøk: Ghanas president Nana Akufo-Addo (t.h. i første rekke) var nylig på Norgesbesøk. Da besøkte han Aker, der konsernsjef Øyvind Eriksen (nr. 2 f.h.) var vert. Blant de mange til stede var også (f.v.) Aker Energys nye landsjef i Ghana, Kadijah Amoah, Erik Solheim, og Norges Ghana-ambassadør Gunnar Holm. Kongen av Aker var ikke til stede under fotoseansen. Foto: Bård Gudim

– Hadde det ikke vært bedre for dere om det som ble vedtatt i parlamentet i desember var en konsensus og ikke en kampvotering?

– Ja, det kan du si. Men jeg tror at grunnen til at dette ble kontroversielt er at vi er på vei inn i et valgår. Dette er en del av den politiske dragkampen, svarer Liknes.

Ghana måtte endre

Mens opposisjonen i Ghana hevder at endringene i landets lover og rammeverk for utvinning av olje og gass vil føre til en katastrofe for landets økonomi, og kun berike noen få, mener Aker Energys folk at Ghana bare måtte gjøre seg mer attraktiv gitt situasjonen for oljeindustrien internasjonalt nå.

– Ghanesiske myndigheter har endret noe på rammeverket for petroleumslovgivningen i landet. Dette har skjedd primært på bakgrunn av en skuffende lisensrunde i 2019, der Ghana ikke tiltrakk seg noen nye internasjonale selskaper. I lys av dette og endrede makroøkonomiske forhold så ghanesiske myndigheter det nødvendig å gjennomføre noen reformer for å stimulere til aktivitet og investeringer på ghanesisk sokkel, sier informasjonsdirektør Håkon Høgetveit i Aker Energy, og legger til:

– Denne prosessen gikk parallelt med at Aker Energy hadde en dialog med myndighetene for å sikre forutsigbarhet i vår petroleumsavtale med Ghana.

Bedre rammebetingelser

Blant endringene Aker Energy, og dermed også andre oljeselskaper som måtte søke om lisenser, fikk igjennom, var at selskapet kan beholde arealer i oljelisensen som ikke utbygges nå. Og at man også kan lete mer innenfor området selv om utbyggingen er i gang. Før måtte oljeselskaper i Ghana levere tilbake slike områder, som så andre selskaper kunne søke om å få lete på. Både Aker Energy og AGM Petroleum har også fått gunstige endringer i beskatningen, og de kan i mye større grad enn tidligere kjøpe inn varer og tjenester uten godkjennelser fra myndighetene i Ghana først.

Vi har gjort alt etter de lover og regler som er gjeldende i Ghana, og det er ingenting som ikke tåler dagens lys.
Svein Jakob Liknes, administrerende direktør i Aker Energy

Skal levere på tre år

Liknes fokuserer nå kun på innleveringen av den nye planen for utvikling og drift, og hva som så skal skje etter at en investeringsbeslutning er tatt.

– Vi skal levere prosjektet på 35–37 måneder etter vedtak om igangsetting (FID). Suksessfaktoren er at vi klarer å levere det på den tiden. At vi videre får en smertefri oppstart av feltet, og at vi klarer å levere verdiskapning gjennom pålitelig produksjon etter at vi har startet opp.

Annen operatør sliter

I tillegg til all den politiske støyen er det nok av operasjonelle utfordringer på et slikt dypvannsfelt. Det irsk-britiske oljeselskapet Tullow er operatør for det første av i alt tre offshorefelt utenfor Ghana som pr. i dag produserer olje, det såkalte Jubilee-feltet. Tullow meldte nylig at dagsproduksjonen nå ligger 30 prosent under de planlagte 110.000 fat om dagen.

Sliter med Jubilee: Daværende president John Atta Mills åpnet i 2010 Jubilee-feltet, det første oljeproduserende feltet offshore Ghana. Men nå, ti år senere, melder operatøren Tullow at de begynner å få opp mindre olje enn planlagt. Foto: Reuters

– Tullow melder om problemer med produksjonen?

– Ja, og vi må for all del unngå at noe sånt skal skje. Tullow har foretatt en betydelig nedskrivning av forventet produksjon på Jubilee-feltet. Det smerter inntektene til Ghana, sier Liknes.

Noe sånt ville nok også smerte inntektene til Røkke, og det er derfor ikke rart at utbyggingsplanen til Aker Energy nå gjennomgås igjen og igjen.

Lover jobber, men ingen FPSO-bygging

Oljefeltet skal etter planen driftes fra et flytende produksjonsskip, det som kalles en FPSO.

– Den oppdaterte PUDen blir levert når den er klar. Men vi har nylig signert en intensjonsavtale om å leie en FPSO. Så det ligger litt i kortene at når vi signerer en slik intensjonsavtale, så skal det ikke gå så veldig lang tid før ny PUD er levert. Det er nært forestående, men noen dato har vi ikke, sier Liknes.

– Klarer dere å få gitt noen jobber til lokale ghanesiske industriselskaper?

– Absolutt. Vi har en egen plan for det i prosjektet. På samme måte som i Norge så går vi nå inn i en prosjektperiode som er veldig kapitalintensiv. Men jeg vil påpeke at det å bygge opp en lokal industri gjennom driftskontrakter som varer i 20 år er det som er viktigst for ghanesisk økonomi og industri, svarer Liknes.

Myndighetene i Ghana sendte i fjor høst ut en vel optimistisk pressemelding, der det ble snakket om et statlig eid verft i landet, og at Kjell Inge Røkke hadde lovet å hjelpe til med å bygge opp landets verftsindustri. 

– Men ingen FPSO blir bygget om i Ghana?

– Ikke på 35 måneder, dessverre. Men ghanesisk industri vil levere noe utstyr til FPSOen. Vi har som ambisjon å bli en langsiktig aktør i Ghana, og vi har en tydelig strategi og plan for hvordan vi skal samarbeide med, og utvikle, ghanesisk industri, både gjennom utbyggings- og driftsfasen, men også i samarbeid med Aker Ghana Investment Company. Her tar vi med oss læring fra industriutvikling i Norge og i Aker-gruppen, sier Liknes.

Lover å investere 230 mill. kr

Aker Energy har, i bytte mot en rekke gunstigere betingelser i avtalen fra desember, lovet å investere 30 millioner dollar, tilsvarende 280 millioner kroner, i ghanesisk offshoreindustri.

Men opposisjonen anført av den tidligere omtalte Alex Mould hevder at mindre strenge krav til bruk av lokal industri vil føre til at Aker fritt kan gi oppdrag til utenlandske selskaper, og da Røkke-selskaper som Aker Solutions og Kværner. Det er uansett store penger å spare for Aker-systemet på lettelsene i innkjøpsreglene. Regjeringen i Ghana har beregnet at Aker Energy før disse endringene hadde blitt påført nær 600 millioner ekstra kostnadskroner. 

Fikk inn investor

Selv om prosjektplanene er tatt kraftig ned sammenlignet med de opprinnelige, så er det likevel snakk om titalls milliarder av kroner i investeringer for Aker Energy og de andre lisenshaverne. Ifølge ghanesiske medier uttrykte myndighetene i Ghana i fjor sommer en tydelig bekymring for om Røkke-selskapene hadde penger nok til å stå ved sine milliardforpliktelser i form av flere letebrønner og så utbygging. Men like etter det fikk Aker Energy i alle fall inn det panafrikanske investeringsselskapet Africa Finance Corporation (AFC) som en stor investor. AFC har gitt Aker Energy 100 millioner dollar, nær 950 millioner kroner, i et konvertibelt lån som kan konverteres til aksjer hvis det blir en børsnotering av Aker Energy. Jo lenger til børsnoteringen, jo mer rabatt får AFC på sine aksjer.

Når og hvis Aker Energy tar en endelig investeringsbeslutning i sommer, etter da å ha fått godkjent sin siste utbyggingsplan (PUD), kan det derfor fort gå mot en børsnotering for oljeselskapet allerede før valget i Ghana i desember i år.

I Aker Energy mener de at det i så fall skal gå fint å hente inn penger også før den politiske usikkerheten som ligger i parlamentsvalget er ryddet av veien.

Nytt angrepspunkt

Etter at avtalene mellom Aker Energy, AGM Petroleum og den ghanesiske staten ble vedtatt i parlamentet i desember, har opposisjonen og enkelte journalister rettet fokuset for kritikken mot et lokalt ghanesisk selskap som har blitt medeier i oljelisensen til AGM Petroleum.

Det er lovpålagt i Ghana at man må ha med en lokal eier som skal sitte på minst fem prosent av en oljelisens. Røkke/AGMs lokale partner er et helt nystiftet selskap som heter Quad Energy. Det eies nå av en ghanesisk forretningsmann som heter David Adomakoh. Han satt et drøyt år i styret i Aker Energy, men gikk ut av dette da hans selskap Quad Energy fikk eierandeler i oljelisensen til AGM Petroleum.

Hvem er Mr. Adomakoh?

Og hva er så problemet med Mr. Adomakoh, nylig kåret til Afrikas 94. mektigste mann av en avis, kan man spørre seg. Ganske mye ifølge en opposisjon og journalister på storviltjakt. For det første pekes det på at selskapet Quad Energy i seg selv er helt ferskt uten noen historikk fra ghanesisk oljeindustri. Og for det andre så prøver opposisjon og journalister å finne forbindelser mellom Adomakoh og en nevø av ham som var styremedlem i Quad Energy i starten, og medlemmer av regjeringen i Ghana. Med andre ord kommer det anklager om at Quad Energy er et verktøy for berikelse av enkelte regjeringsmedlemmer.

Det har ikke lykkes Kapital å komme i kontakt med Adomakoh for å få hans kommentarer til disse påstandene. Men uansett sannhetsgehalten i påstandene kan disse anklagene representere en risiko for Røkke og Aker-selskapene.

Svakt punkt?

Dersom opposisjonspartiet NDC kommer til makten etter valget, så spørs det om de kan gjøre noe med avtalene dagens regjering har gjort med Aker Energy og AGM Petroleum. Disse avtalene er fattet gjennom lovlige vedtak i parlamentet. Men dersom en ny regjering kan finne, eller hevde å finne, noen irregulære forbindelser mellom Quad Energy og medlemmer av dagens regjering, er dette til gjengjeld et mulig nytt angrepspunkt for dem.

Administrerende direktør Håvard Garseth i TRG Energy sier seg imidlertid helt trygg på at noe sånt ikke vil kunne skje.

– Som en naturlig del av forberedelsene til et samarbeid og fem prosent medvirkning i SDWT-blokken har vi vurdert alle forhold rundt Quad. Og vi er trygge på at de personer som er involvert i Quad, ikke representerer noen risikofaktor for TRG Energy eller AGM, fremholder Garseth overfor Kapital.

Tydeliggjør selskapsskille

Fra annet hold i Aker-systemet blir Kapital fortalt at Quad Energy etter hvert skal bli et konsortium av erfarne investorer innen ghanesisk industri.

– Er det noen fare for at skjebnen til blokken til AGM/TRG Energy, og bråket rundt AGM/TRG Energys lokale partner Quad Energy, også vil påvirke prosjektet til Aker Energy?

– Nei. Vi har nylig tydeliggjort forskjellen mellom selskapene ytterligere ved å få egne landsjefer for både Aker Energy og AGM i Ghana. Også petroleumskommisjonen i Ghana og våre partnere i blokken, Lukoil og Fueltrade, er interessert i at vår blokk blir behandlet som en egen lisens og ikke som en helhet sammen med AGMs blokk, svarer Aker Energys sjef Svein Jakob Liknes.

– Jeg har etter jul hatt flere samtaler både med finansministeren, energiministeren og medlemmer av petroleumskommisjonen i Ghana, hvor dette aldri har vært tema. Så de klarer å skille mellom selskapene, fortsetter Liknes.

Andre i Ghana, les opposisjonen, er dog ikke så innstilt på å skille mellom de to Røkke-selskapene. Ikke så rart heller når Røkke er den ultimate eier av begge. Det vil si, noen i Ghana mener å vite at det egentlig er den norske regjeringen som står bak og også kontrollerer Røkke. Noe enhver med bare litt kjennskap til Røkke vil vite i alle fall ikke stemmer.

Eier det meste: Kjell Inge Røkke eier direkte og indirekte 83 prosent av Aker Energy og 90 prosent av TRG Energy, de to sentrale selskapene i hans nye Afrika-eventyr. Grafikk: Kapital

Må hoste opp ny milliard

Akers tidligere planer om å fusjonere Aker Energy og TRG Energy, og se de to oljeblokkene under ett, er nå helt forlatt. Etter hva det blir sagt til Kapital er ikke det på grunn av bråket rundt Quad Energy, men fordi de to oljeblokkene er i så forskjellige faser. Mens Aker Energys Pecan-felt er på det meste klar for utbygging, er AGM Petroleums oljeblokk ennå i stor grad uutforsket. Røkkes TRG Energy/AGM har lovet å bore minst én ny letebrønn innen halvannet år. Noe som vil koste Røkke en investering på over en milliard kroner til. Denne skal etter planen nå skje sent i år. Hvordan Røkke skal finansiere sin videre satsing gjennom TRG Energy/AGM Petroleum blir spennende å se.

NPP mot gjenvalg

Selv om Aker Energy ikke vil nærme seg ghanesisk politikk, må det likevel være en god nyhet for Røkke & Co. at meningsmålinger i Ghana tyder på at det blir gjenvalg for det regjerende partiet NPP. Det blir uansett trolig fortsatt mye politisk bråk de kommende årene, men da er faren for at en ny regjering prøver å velte spillet, slik som i 2010, borte på minst fire nye år.

Liknes sier at Aker Energy har store ambisjoner i Ghana og Vest-Afrika, men at det nå er kun fokus på den kommende utbyggingen av dette første oljefeltet Pecan.

– Vi må påse at når vi setter i gang, så klarer vi å levere på det vi har lovet. Det er fundamentet for våre forretningsplaner. Vi skal levere på Pecan-feltet, og vi har fortsatt store ambisjoner i Ghana og i regionen. Men det skal tuftes på stabil inntekt og drift fra Pecan-feltet, sier Liknes.

Reportasjer
Næringsliv