Årets taper

Foto: Terje Bendiksby/NTB
Leder og kommentar

Selv om det er flere uker igjen av børsåret 2020, er det vanskelig å finne en verre aksjeinvestering enn flyselskapet Norwegian  i år. Aksjekursen har falt 99 prosent!

Coronapandemien har visket bort hele flymarkedet. Norwegian opererer i disse dager seks fly av en flåte på 140.

Det er ikke lenge siden Norwegian hadde bestillinger på 222 fly.

Selskapet har uten tvil vært en suksess for oss kunder. I Norge på innenlandsmarkedet og også internasjonalt med langdistanseflyene. Norwegian presset billettprisene ned til nesten ekstreme nivåer, og SAS SAS AB måtte følge etter.

Det som skulle vært en melkeku, ruter til Miami, New York og Thailand, ble et tapssluk, og på toppen av det ville selskapets gründer og konsernsjef, Bjørn Kjos, utkonkurrere busser i fattige land i Sør-Amerika.

Alle reisende har mye å takke Kjos for.

Alle reisende har mye å takke Kjos for.

Da selskapet ble startet opp, ble vi spurt om å tegne aksjer, og det var fristende og spennende, men vi turte ikke. Knapt noen bransje har hatt og har en så sterk priskonkurranse, med stadig nye selskaper. Og fly er ikke gratis. Kapitalinvesteringene ville bli store.

Men det er altså en forskjell på flykunder (de reisende) og investorer. De siste er det gått rett ned med.

Hvordan det ender vet ingen, men man får en Norwegian-aksje for rundt 40 øre, og selskapet prises til rundt 1–2 milliarder kroner.

Norwegian har eid fly, og Norwegian har leiet fly. Flere av de flyeiende selskaper har vært lokalisert på Irland, og i en såkalt chapter 11-prosess, en nestenkonkurs hvor selskapet blir refinansiert og reorganisert mens det kvitter seg med gjeld under kontroll av en domstol eller konkursadvokater, skal Norwegian forsøke å holde hodet over vannet mens man håper på en bedring i markedene.

Det er en nesten umulig oppgave, for Norwegian har en samlet gjeld på 64 milliarder kroner, hvorav 48 milliarder kroner er rentebærende, og det meste av gjelden må bort hvis Norwegian skal kunne fly videre.

De som blir bedt om å tegne ny aksjekapital, vil selvfølgelig se om selskapet kan bære gjeld, og hvor mye, før de sier ja.

Så: Hvor mye av gjelden må bort? Nesten alt. Det betyr at både eiere og långivere, inkludert de som har leiet ut fly til Norwegian, taper innsatsen.

Slik er nå en gang kapitalismen og Oslo Børs.

Ingen kunne vel tenkt seg at kursfallet i år ville bli 99 prosent, men det paradoksale er at det kan gå like ille med den nye kapitalen som (eventuelt) tegnes.

Vinnerne har vært Norwegians kunder, så lenge det varte, og ansatte med en flott arbeidsplass, så lenge det varte.

Selskapet har nødlandet i Irland, og de ansatte håper at staten skal komme med noen milliarder kroner for at Norwegian skal kunne lette igjen.

Men da må først den enorme gjelden bort, og det er knapt mulig uten en skikkelig konkurs.

Reportasjer
Leder og kommentar