Endelig en smell?

Næringseiendomspanel 2020 Roar Sandnes, Akershus Eiendom, Peter T. Malling jr. Eiendomshuset Malling & Co, Gunnar Bøyum, Aspelin Ramm og Ida Aall Gram, AF Gruppen. Foto: Ole Berg-Rusten NTB scanpix
Leder og kommentar

Etter fem måneder med coronapandemi er det fortsatt nesten umulig å se hvor lenge krisen varer. Antall smittede øker raskt verden over, og antall døde likeså. Mange forskermiljøer arbeider for å finne en vaksine, og det spekuleres i at noen allerede er i fase tre, hvor vaksinen kan testes ut i et stort antall, men ingen vet. Man gjør lurt i å tenke seg at en vaksine neppe vil være i markedet før langt ut i 2021.

Covid-19 vil prege både sivilt og forretningsmessig liv lenge.

Noe ganske håndfast er markedet for næringseiendom. Mange av oss (i Hegnar Media) har hatt hjemmekontor lenge, selv om det stadig blir flere på kontoret ved Smestaddammen hver dag, og noen (ikke hos oss) snakker om at de vil ha hjemmekontor resten av karrieren.

Betyr det at det blir behov for færre kontorer? At antall kvadratmeter kontor går ned og at kravet til kvalitet ikke blir så stort? Arbeidsgiver må kanskje betale arbeidstageren for at han eller hun bruker hjemmet som kontor.

Betyr det at det blir behov for færre kontorer?

Vi er nok ikke der ennå, men det er vanskelig å se for seg at kontoretterspørselen vil være like stor fremover. Blir det endring, blir det nedover. Og leieprisene vil en stund kanskje drifte nedover. Noe som igjen slår inn i verdiene.

Eiere av hotellbygg, som leies ut til drivere, vil ikke få samme inntekt som før hvis leieinntekten er omsetningsbasert, og hvis restauranter, barer og forretninger ikke klarer å betale husleie i henhold til leiekontrakt, vil selv de beste adresser og bygg tjene mindre. Da synker verdien der også.

Hvis dette er en kortsiktig affære, gjør det trolig lite for gårdeierne, men hvis pandemien ikke slipper taket på flere år, blir det verre for gårdeierne, og lysten til å investere i mye nytt vil bli mindre.

Her vil det være forskjell på de beste og mest ettertraktede områder (som CBD i Oslo) og kontorlokaler i randsonene, som for eksempel i utkanten av Stavanger (Forus) eller på Lysaker utenfor Oslo.

Er det stor ledighet allerede, blir det ikke bedre nå. Bedrifter som ser etter nye kontorer, vil sannsynligvis etterspørre færre kvadratmeter pr. ansatt, slik at totaletterspørselen går ned.

Mens andre vil hevde at det er så nitrist med hjemmekontor at man må ha det enda bedre på kontoret når man er der, med mer plass og rom for sosialt samvær og møter over bordet.

Og med det beskjedne belegget norske hoteller vil ha denne høsten og vinteren, er det ikke mange som setter spaden i jorden for å få enda flere hoteller. Leieprisene vil gå ned og yielden opp (avkastningen/leieinntekten på byggets verdi/kjøpspris).

I dette nummer har vi igjen samlet et knippe eksperter i markedet for næringseiendom, og svaret de gir er på side 86.

Det vil bety mye for mange av landets rikeste, og de stygge tallene kommer i neste nummer med 400-listen over landets rikeste.

Reportasjer
Leder og kommentar