+ mer
Store lån: Aker Brygge Trading har lånt ut om lag 25 millioner kroner til kildevannselskapet Nordic Life, siden selskapet ble stiftet i 2018.  Foto: Nordic Life

Pengene har rent ut av skandaleombrust meglerhus

Ifølge konkursboet til det skandaleombruste meglerhuset Aker Brygge Trading sitter selskapet med fordringer for 40 millioner kroner. Blant annet skal det være lånt ut 25 millioner kroner til kildevannsselskapet Nordic Life, som Aker Brygge Trading selv etablerte, og gitt et ulovlig lån på fire millioner kroner til selskapets gründer. 

Så var det slutt for Aker Brygge Trading (ABT), tidligere kjent som BAF Asset Management (BAF). Etter ti års drift ble det skandaleombruste meglerhuset slått konkurs i juli. Det var det Sandnes-baserte selskapet Irg som satte inn dødsstøtet over en gjeld på skarve 2 millioner kroner. Vi skriver skarve her, for i forhold til pengene ABTs driftige selgere har hentet inn på å pushe overprisede aksjer i årenes løp, virker det som et noe stusslig punktum.

– Vi frykter at eiendeler renner ut av ABT, spesielt med tanke på hva som har skjedd tidligere, sa Irgs representant i et rettsmøte i januar i år. 

Sett i lys av den nylige innberetningen fra konkursboet til Oslo byfogdembete virker representantens kommentar profetisk i dag. Pengene ser virkelig ut til å ha rent. 

Vi har sendt ut en rekke kravbrev på det vi kan.
Thomas Piro, bobestyrer Aker Brygge Trading konkursbo

40 millioner kroner utestående

Innberetningen er nedslående lesning for alle som har investert i aksjer i ABT. Årsresultatet for 2019 endte 3 millioner i minus, og på bankkontoen er det 12.000 kroner. Det som derimot er oppsiktsvekkende, kommer under redegjørelsen for selskapets fordringer. Ifølge regnskapet har ABT lånt ut penger over en lav sko. 

Selskapets gründer, hovedaksjonær og daglige leder frem til 2019, Morten Bjarne Olsen, trakk seg ut etter at Finanstilsynet satte en stopper for virksomheten i april i fjor. Ifølge innberetningen har han tatt et lån på 4 millioner kroner med seg ut døren. I revisors merknader for 2019-regnskapet blir det påpekt at lånet strider mot aksjeloven § 8–7 om kreditt til aksjeeiere. Dagens styreleder i ABT, Per-Erik Jevne, opplyser til konkursboet at lånet ikke er innfridd, og det ikke er stilt noen sikkerhet for lånet. 

Dette er langt fra alt. Regnskapene viser videre at ABT har et krav mot sitt søsterselskap, Bygdø Allé Finanssenter, på 12 millioner kroner. Et selskap som ble opprettet av Olsen tilbake i 1995. Jevne har opplyst at fordringen er verdiløs, idet det ikke er virksomhet eller verdier i dette selskapet.

En annen pussig fordring er at det ifølge regnskapene er blitt gitt et konvertibelt brolån til det kypriotiske selskapet Easylend Trading PLC. Lånet er på 7,9 millioner kroner. 

Så følger en rekke mindre fordringer før vi kommer til den mest oppsiktsvekkende: 

ABT skal ha lånt ut 25 millioner kroner til det omstridte kildevannselskapet Nordic Life Holding AS. Et selskap ABT selv etablerte i 2018 med en kapital på 100.000 kroner og en million aksjer pålydende 0,1 kroner pr. stykk. Frem til Finanstilsynet satte en stopper for virksomheten hadde de solgt aksjer i Nordic Life for omlag 14 millioner kroner. 

Til sammen med stort og smått har selskapet fordringer for omlag 40 millioner kroner. 

– Vi har sendt ut en rekke kravbrev på det vi kan, men ingen av disse kravene har vi mottatt noen erkjennelse på ennå, opplyser bobestyrer, advokat Thomas Piro i Kvale Advokatfirma, til Kapital. 

Bostyrer: Advokat og partner i Kvale Advokatfirma, Thomas Piro er bostyrer for konkursboet til Aker Brygge Trading. Foto: Kvale

Kjendiser som bjellesauer

Kapital har hatt flere avsløringer om Bygdø Allé Finanssenter og BAF Asset Management (BAF). Avsløringene handlet om hvordan BAF nærmest fungerte som et meglerhus for småsparere uten å ha konsesjon. 

Selskapet ble stiftet i 2009, men ble for alvor kjent i offentligheten da det i 2017 kom frem at de hadde pushet overprisede aksjer i mikrobryggeriet Norbrew og badetøyselskapet Porto Brazil, blant annet ved å misbruke Jenny Skavlan som bjellesau. Avsløringen fikk mye omtale. Skavlan fikk aldri betalt, og hun trakk seg fra samarbeidet.

Porto Brazil ble tvangsoppløst i Drammen tingrett i 2017, og har etterlatt seg en mengde skuffede investorer. I mars i fjor skrev Kapital om hvordan BAF Asset Management skiftet navn til Aker Brygge Trading (ABT) og fortsatte å selge aksjer uten konsesjon til småsparere. 

Denne gang solgte de aksjer i kildevannselskapet Nordic Life Holding, som ble stiftet av ABT selv ved tidligere daglig leder og majoritetseier, Morten Bjarne Olsen. Selgerne i ABT brukte de samme telefonlistene de hadde benyttet i BAF på å pushe de nye aksjene. Kapital bragte til torgs historier om fortvilte småsparere, som Olve Askim, som har prøvd å få tilbake penger i flere år, men uten hell. Den gang avfeide ABT all kritikk.

Finanstilsynet kom som nevnt på banen rett etter Kapitals sak, og i april i fjor påla tilsynet BAF/ABT å stanse sin virksomhet umiddelbart.

Gründer, Morten Bjarne Olsen, har benekter alle påstander om at han skal ha pushet overprisede aksjer, og i forhold til Finanstilsynet fremholder han at de har tradet aksjer på egen bok.  

Dette er saken

Bygdø Allé Finanssenter og BAF Asset Management AS (BAF), senere Aker Brygge Trading (ABT), ble stiftet av Morten Bjarne Olsen i 2009. 

I 2017 avslørte Kapital at BAF solgte overprisede aksjer i selskapene Norbrew AS og badetøysselskapet Porto Brazil. Det store trekkplasteret i sistnevnte prosjekt var en bikinikolleksjon designet av Jenny Skavlan. Skavlan fikk aldri betalt for jobben, og hun avsluttet etterhvert samarbeidet. 

I tillegg til salg av aksjer i Norbrew og Porto Brazil har selskapet også solgt aksjer i BAF/ABT for betydelige summer. Kapital har de siste årene vært i kontakt med en rekke småaksjonærer som mener seg lurt av selgerne i BAF/ABT.

I mars 2019 avslørte Kapital at Bygdø Allé Finanssenterhadde skiftet navn til Aker Brygge Trading og solgte denne gang aksjer i kildevannselskapet Nordic Life. ABT hadde selv tilrettelagt Nordic Life. 

Også disse aksjene fremsto som svært overprisede, og i april 2019 ga Finanstilsynet ABT pålegg om stans av virksomheten. 

Gründer Morten Bjarne Olsen har i dag trukket seg fra alle juridiske roller i BAF/ABT, men han er fremdeles hovedaksjonær. Han har fortsatt å selge aksjer i Nordic Life i selskapet Bull Technologies. 

I juli ble Aker Brygge Trading satt under konkursbehandling av Oslo byfogdembete.  

Trøbbel i Midtøsten

Kildevannselskapet ABT etablerte, Nordic Life, har derimot fortsatt sin virksomhet. Kildevannselskapet er strukturert i et norsk holdingselskap, som frem til nå ikke har tjent penger, og et spansk datterselskap hvor driften ligger. Pengene fra aksjesalget og lånet fra ABT skal blant annet ha gått til markedsføring av kildevannet i Spania gjennom en sponsoravtale med den brasilianske supermodellen Alessandra Ambrosio, og med fotballklubben Real Madrid og dens kjente fotballspiller Casemiro. Hva angår produktet de selger, er det kildevann fra Fyresdalvannet kjøpt av produsenten Telemark Kildevann.

Kapital har tidligere fått bekreftet av styreleder Bjørn Bunæs i Telemark Kildevann at Nordic Life har kjøpt flasker av dem siden oppstarten, men foreløpig ikke i store kvanta.

Administrerernde direktør i Nordic Life, Kjetil Torper, har siden september i fjor varslet en nær forestående  avtale med en ikke navngitt investor i De forente arabiske emirater. Avtalen skal gå ut på at investoren får kjøpe de resterende aksjene ABT eier i Nordic Life, samt fordringen på 25 millioner kroner – alt for en brøkdel av den bokførte verdien – 2,8 millioner kroner. Konkursboet har foreløpig satt en stopper for avtalen.

– Avtalen var ikke gjennomført ved konkursåpning og har ikke noen virkning overfor boet. Vi skal ut selge de aksjene som foreligger. Så får vi se hva som skjer, sier bobestyrer Piro. 

Dette ser ut som en fryktelig dårlig avtale for ABT. Hva er boets oppfatning av denne fordringen på 25 millioner kroner? 

– Hvor god avtalen er avhenger av hvilken betalingsevne Nordic Life har. Boet har vært i kontakt med advokater som representerer investoren. Det dreier seg om et selskap i Midtøsten. Noe annet er for tidlig å si. 

Avtalen var ikke gjennomført ved konkursåpning og har ikke noen virkning overfor boet.
Thomas Piro

 – Avgjørende for videre drift

I slutten av august sender Kjetil Torper en epost til alle aksjonærene vedrørende dagens situasjon etter konkursen i ABT. Kapital har fått tilgang til eposten. Der går det frem at selskapet trenger mer midler, og at den forespeilede avtalen med investoren fra emiratene er kritisk. 

“For å sikre videre global ekspansjon er NLH avhengig av investeringer. Fram til april 2019 var finansieringen basert bl.a. på avtale med Aker Brygge Trading AS (ABT). Etter at ABT måtte stanse virksomhet etter pålegg fra Finanstilsynet, har øvrige aksjonærer bidratt med ytterligere lån i påvente av avtale med større langsiktig investor,” skriver han før han informerer mer om fremdriften pr. i dag: 

“Avtalen om å investere i NLH forutsetter at ABT selger sine aksjer sammen med fordringen i form av lån som selskapet har mot NLH. Etter at ABT ble slått konkurs 9. juli 2020, vil bostyret ved Kvale Advokatfirma DA sluttføre avtaleverket som ny motpart for salget av aksjer og fordring. Straks dette er på plass vil NLH være godt rustet til å ta de neste steg som et globalt selskap med sterk finansiell basis.”

Kontorer i fem byer – ingen inntekt

Overfor Kapital bedyrer Torper at Nordic Life går på skinner. Han opplyser at selskapet i dag har kontorer i Madrid, London, Oslo, Dubai og Bucuresti. Det norske moderselskapet har foreløpig ikke hatt noen inntekter siden det ble stiftet, og Torper opplyser at regnskapet for det spanske driftsselskapet er forsinket grunnet coronakrisen. 

– ABT har siden Nordic LIfe ble stiftet gitt selskapet et likviditetslån på 25 millioner kroner. Hva har pengene gått til?

– Nordic Life har tatt store investeringer i produktutvikling, markedsføring og utvikling av selskapsstruktur. Selskapet er godt posisjonert for global vekst de neste årene, sier Kjetil Torper.

– Hvor viktig er avtalen med investoren i emiratene for deres fortsatte drift? 

– Avtalen er viktig og meget gledelig for aksjonærene i Nordic Life.

– Avtalen fremstår som ganske dårlig for ABT. Hvorfor har de gått med på dette? 

– Avtalen mellom investor og Aker Brygge Trading AS er det ikke opp til oss å vurdere, påpeker Torper kort. 

– Mange millioner er borte

Torper har rett i én ting: Nordic Life kan ikke vurdere avtalen mellom ABT og den ukjente investoren, men det kan Per-Erik Jevne. Jevne ble innsatt som styreleder i ABT i november i fjor. Han har selv blitt overtalt til å kjøpe aksjer i selskapet, og sammen med et knippe andre i samme situasjon prøver han å få noe ut av investeringen sin. Han mener konkursboet bør gjennomføre avtalen med investoren fra emiratene. 

Tok over: Aksjonær Per-Erik Jevne tok over som styreleder etter at majoritetseier og gründer Morten Bjarne Olsen trakk seg ut i 2019. Foto: Fredrik Grønningsæter/Kapital

– Som tidligere styreleder i en avgrenset periode skulle jeg gjerne ønsket at selskapet mottok en bedre pris. Men her er det viktig å se dette i en større sammenheng. Den opprinnelige ledelsen og administrasjonen i ABT forsvant mer eller mindre fra selskapet sommeren og høsten 2019. ABT hadde på det tidspunktet løpende langsiktig finansieringsansvar for ulike prosjekter. I tillegg var det en uavklart situasjon knyttet til eierskapet av aksjer i Nordic Life som det etter lang tid ble enighet omkring. Det sier seg selv at det da i en slik situasjon er meget vanskelig å posisjonere seg for gode avtaler, skriver han i melding til Kapital. 

Jevne forteller om et selskap som har vært gjennomgående vanstyrt og fullt av utro tjenere. Han hevder at selskapet har hatt millioner av kroner i profitt som bare har forsvunnet. 

– ABT har gjennom mange år hatt et altfor høyt kostnadsnivå. I tillegg har det også vært blant annet ulovlig aksjonærlån, som påpekt i notene i regnskapene av revisor. Igjen, jeg kan bare gjenta at inntektene for ABT i NLH har vært millioner i profitt. Jeg avventer boets avslutning før jeg gir noen ytterligere kommentarer.

ABT har gjennom mange år hatt et altfor høyt kostnadsnivå, spesielt lønns- og bonusnivå. I tillegg har det også vært blant annet ulovlig aksjonærlån.
Per-Erik Jevne, tidligere styreleder i ABT

Krangel om aksjer

Stilte sikkerhet: Gründer og majoritetseier av ABT, Morten Bjarne Olsen, stilte i januar sikkerhet i form av pant på huset sitt i Lier for at ABT skulle unngå konkurs. Foto: OLIVER ORSKAUG

Et annet problem med avtalen er hvem som egentlig eier aksjeposten det er snakk om. ABT skal egentlig sitte med halvparten av aksjene i Nordic Life – det vil si 500.000 aksjer. I innberetningen står det at ABT selv eier 236.884 aksjer. Under rettsmøtet i januar gikk det frem at det skal ha blitt foretatt udokumenterte overføringer av endel aksjer til gründer Morten Bjarne Olsen da han trakk seg ut av selskapet. 

– Disse aksjene er blitt overført til Morten Olsen uten noen sluttsedler eller annen dokumentasjon. Det fremstår som han har fått dem for ett øre stykket, og det er ren tapping av selskapets verdier. Vi vet at det er solgt aksjer i selskapet til over 300 kroner pr. stykk i fjor, opplyste en aksjonær i ABT til Kapital den gang.

Kapital har vært i kontakt med Olsen, som reagerer sterkt på bildet som tegnes av ham – både i innberetningen og av siste styreleder. Han mener lånet til ham som omtales i innberetningen, og som styreleder Jevne henviser til, er feil. 

– Jeg har aldri lånt penger fra ABT. Sannheten er at de skylder meg ca. 1,6 millioner kroner,  pluss utestående lønn på ca. 1,9 millioner kroner. Dette er i tillegg til at jeg har ettergitt en gjeld selskapet hadde til meg på 3,1 millioner kroner. 

Hva angår de aktuelle aksjene i Nordic Life, mener Olsen det hele er fullstendig feil fremstilt. 

– Jeg grunnla Nordic Life. Så ga jeg bort 30 prosent av selskapet, og ABT har senere tatt fra meg ytterligere 20 prosent. 

– Jeg vil redde selskapet

I januar i år stilte Olsen en personlig garanti i form av huset sitt i Lier for å holde ABT unna konkurs. Han understreker overfor Kapital at han ikke hadde gjort dette om han ikke hadde hatt tro på at Nordic Life vil bli en kjempesuksess. 

– Nordic Life var min idé. Jeg har reist rundt i Spania med plastflasker og jobbet som en gal for å få til dette. At jeg som er gründer av hele selskapet bare sitter med 10 prosent i dag er helt latterlig. Jeg pantsatte huset mitt fordi jeg har tro på dette. Jeg er ingen skandaletrader. Mitt ønske i dag er at araberne går inn i avtalen som er fremforhandlet slik at selskapets 120 aksjonærer kan få oppleve det eventyret dette kan bli. 

Jeg pantsatte huset mitt fordi jeg har tro på dette. Jeg er ingen skandaletrader.
Morten Bjarne Olsen, gründer ABT

I januar i fjor fikk ABT en ny daglig leder. Vedkommende jobbet der i omtrent fem måneder. Olsen mener denne personen har stor skyld i at selskapet nå har gått konkurs. 

Den tidligere daglige lederen benekter på det sterkeste påstandene fra Olsen overfor Kapital. Han opplyser at han selv trakk seg fra selskapet da han oppdaget at ting ikke var som det skulle, og han viser til at han aldri fikk en skikkelig kontrakt. 

Reportasjer