Advokat John Hammervoll har fått bevillingen suspendert

Advokatbevillingsnemnden har suspendert bevillingen til advokat John Magne Hammervoll. Så lenge han er suspendert kan han ikke fungere som partner i Advokatfirmaet Hammervoll Pind. 

Bevillingen suspendert: Advokatbevillingsnemnden har suspendert bevillingen til navnepartner John Magne Hammervoll i Hammervoll Pind. Hammervoll er siktet for grov økonomisk utroskap.   Foto: Hammervoll Pind

Advokatbevillingsnemnden har fattet et vedtak om å suspendere advokatbevillingen til John Magne Hammervoll. Hammervoll er siktet for grov økonomisk utroskap. Fornærmede er en en eldre kvinne diagnostisert med Alzheimers.

Onsdag 17. juni fant Oslo tingrett, i en kjennelse om fortsatt beslag, at det var grunn til å mistenke Hammervoll for å ha skaffet seg og Advokatfirmaet Hammervoll Pind urettmessig vinning.   

Dagen etter ble spørsmålet om Hammervoll skulle få sin bevilling suspendert behandlet i Advokatbevillingsnemnden. I vedtaket som nå foreligger skriver nemnden:  

"Advokatbevillingsnemnden konstaterer at advokat John Magne Hammervoll er siktet for alvorlige straffbare forhold, begått i egenskap av å være advokat. Den typen straffbare forhold siktelsen gjelder, ligger i kjerneområdet for suspensjons – og tilbakekallsbestemmelsens anvendelsesområde [...] Advokatbevillingsnemnden har suspendert bevillingen inntil saken Hammervoll er siktet i er rettslig avklart." 

Kapital har i en rekke artikler den siste tiden avdekket oppsiktsvekkende forhold rundt advokatfirmaet. Det dreier seg om påstander om overfakturering, påstander om tapping av selskap og ansatte som formelig flyktet ut døren i perioden 2018 og våren 2019. 

Kan ikke være partner

Som Kapital tidligere har skrevet leverte Hammervoll selv inn bevillingen i forkant av behandlingen i Advokatbevillingsnemnden i forrige uke. 

– Når kjennelsen fra Oslo tingrett ble kjent leverte Hammervoll på eget initiativ inn sin bevilling. Det er ikke noe nytt fra den siden, sier managing partner Sindre Aaserød i Hammervoll Pind angående nemndens vedtak. 

Dette er derimot ikke udramatisk. Hammervoll er navnepartner i advokatfirmaet Hammervoll Pind, og suspensjonen av bevillingen kan få dramatiske konsekvenser for ham og firmaet. Han kan for det første ikke lenger utføre oppgaver som advokat, eller være ansvarlig på saker. 

Videre følger det av Domstolsloven paragraf 231 at dersom en person som driver advokatvirksomhet og har andeler i et advokatfirma mister sin bevilling, må andelen avhendes innen to år.

Hva angår Hammervolls fremtid i selskapet, kommenterer Aaserød kort: 

– Dette er en suspensjon, ikke et endelig vedtak, og vi forholder oss til det. Hammervoll har bedt om permisjon. Han er ikke aktiv i selskapet i dag.

Dette er en suspensjon, ikke et endelig vedtak, og vi må forholde oss til det. Hammervoll har bedt om permisjon. Han er ikke aktiv i selskapet i dag.
Sindre Aaserød

Fakturert for omlag 7 millioner kroner

John Hammervoll er ikke den eneste som er siktet i saken. I begynnelsen av juni ble siktelsen utvidet til også å gjelde den kjente megleren og tidligere advokaten Odd Kalsnes.

Politiet anslår at i en periode fra slutten av 2016 til mars i år har Hammervoll og Kalsnes urettmessig fakturert kvinnen for om lag syv millioner kroner for diverse juridisk bistand. Av denne summen står Hammervoll for over fem millioner kroner. Alt fakturaer har gått gjennom systemet til Hammervoll Pind.

Hammervoll har gjennom sin advokat, Anders Brosveet i Elden, avvist alle påstandene som ligger i siktelsen. 

Reportasjer