Økende interesse for børshandlede råvarer

Interessen for handel med råvarer har økt kraftig den siste tiden. Gjennom børshandlede produkter kan du få eksponering mot alt fra gull, sølv og platina til kaffe, sukker og hvete. Men risikoen er skyhøy, og prospektene bør leses med lupe.

Råvarer på børs: Med Exchange Traded Commodities, eller børshandlede råvarer, kan man blant annet investere og spekulere i prisutviklingen på kaffe.  Foto: Shutterstock/NTB
Reportasjer

Handel i råvarer har stort sett vært forbeholdt profesjonelle investorer, men nå har også langt mindre drevne investorer fått øynene opp for de mulighetene som har åpnet seg for råvarehandel. Dette ser man også ved å sjekke hva nordmenn nå legger inn av søkeord på nettet. 

– Nordmenns søkevaner har vært veldig rettet mot råvarer den siste tiden, og spesielt gull skilte seg ut, sier derivatspesialist Henrik Herrmann i Vontobel.

Den globale investeringsforvalteren Vontobel med røtter i Sveits har nylig gått inn på det norske markedet med en rekke investeringsprodukter – deriblant handel i råvareprodukter – og i forkant av lanseringen sjekket banken blant annet bruken av søkeord. 

Han forteller at Vontobel har vært aktive i Norden siden etableringen i Sverige i 2015, og nå står Norge for tur. Med i pakken, som etter hvert skal komme på plass i Norge, er også det som på fagspråket kalles ETC – Exchange Traded Commodities – eller enkelt og greit børshandlede råvarer.

– Sukker, sølv og gull er på topp ti av de produktene det handles mest i for tiden, forteller Herrmann. Han ramser også opp mais, korn, kaffe, platina, palladium og soyabønner i utvalget av underliggende råvarer man som privat investor kan handle i.

Sukker, sølv og gull er på topp ti av de produktene det handles mest i for tiden.
Henrik Herrmann, Vontobel

Skyhøy risiko

For å bli med på denne råvarebølgen kan man selvfølgelig investere tradisjonelt i aksjer eller fond som omfatter selskaper der råvarer er en viktig del av businessen. Men dette vil sjelden klare å speile prisutviklingen på den eller de aktuelle råvarene. Aksjekurser kan falle selv om prisen på råvaren stiger – og omvendt. ETC kan da være et alternativ. Enten ved kjøp av ETC som omfatter en enkelt råvare, eller ved å kjøpe en ETC der man er eksponert mot en kurv med råvarer innenfor samme kategori. Man kan investere i markeder som husdyr, edle metaller, industrimetaller, naturgass og andre råvarer som det ellers er vanskelig for individuelle investorer å få tilgang til. ETC-kurven kan inneholde flere metaller eller følge flere jordbruksvarer som hvete, soyabønner og mais. Men det er viktig å være klar over at risikoen ved å handle med slike produkter er svært høy, og det kreves mer forarbeid enn de fleste private investorer legger ned når de for eksempel kjøper aksjer. 

Må ta kunnskapstest

Meglerne må forsikre seg om at kjøper kjenner til risikoen og volatiliteten som er knyttet til handel med ETC.
Mads Johannessen, Nordnet

Råvaremarkeder kan være veldig tekniske og i perioder ha høy volatilitet. Før man kan komme i gang med ETC-trading, må man som investor gjennom en kunnskapstest. 

– Dette er et krav uansett hvor man vil handle, forteller investeringsøkonom Mads Johannessen i Nordnet.

Regelen om kunnskapstest er internasjonal og kom på plass i 2018. 

– Meglerne må forsikre seg om at kjøper kjenner til risikoen og volatiliteten som er knyttet til handel med ETC. På våre nettsider må alle gjennomføre en kunnskapstest for å kunne kjøpe eller selge ETC.

– Har interessen på Nordnet for råvarer og/eller ETC-instrumenter økt?

–  Ja, absolutt. Omsetningen i disse instrumentene har økt kraftig det siste året, svarer Johannessen, som anslår at økningen er på over 50 prosent. 

Som investor kan man kjøpe og selge ETCer på samme måte som aksjer. Prising og trading skjer i realtid, men ulikt aksjehandel trader man ikke med andre investorer. Man er ikke avhengig av å finne en kjøper eller selger – handelen skjer med utstederen av ETCene.

– Du handler mot utsteder, og de igjen har da en sikkerhet i en bank. Nordnet er kun tilbyder og således “mellommann”, sier Johannessen.

– Hvis man vil realisere en ETC i platina eller palladium, da får man solgt umiddelbart?

– Ja, dersom ikke noe helt uforutsett skulle skje.

Ingen sekk med hvete

Nordnet tilbyr ETCer fra det amerikanske meglerhuset Wizdom Tree, og har på sine nettsider alternativer som dekker gull, sølv, palladium og platina, samt en kurv som omfatter edelmetaller. Wisdom Tree er en New York-basert kapitalforvalter.

ETF Securities er en annen utsteder av ETCer, og dette selskapet fra Australia har en enda bredere pakke med blant annet olje, kaffe, sukker, hvete og sink, men det er først og fremst utvalget av “kurver” som virkelig er omfattende. I porteføljen finner vi her blant annet “Agriculture”, “All Commodities”, “Energy”, “Grains”, “Industrial Metals”, “Livestock” og “Precious Metals”.

– I stedet for å gå inn på London Metal Exchange og handle via metallbørsen der, og få de kostnadene som det medfører, kan man kjøpe en ETC der man på toppen av selve prisen betaler en liten avgift på samme måte som med fond, forteller Johannessen.

Det kan også komme et vekslingsgebyr på toppen av dette igjen.

– Men du kjøper egentlig bare et instrument som speiler prisen på gull, sølv eller palladium, fortsetter han. – Som investor har du ikke en gullbarre eller en sekk med hvete liggende noe sted. Det er et papirmarked. På samme måte kan du kjøpe et instrument på oljeprisen som gjør at du får med deg svingningene i oljeprisen.

Spot eller futures

 Prisutviklingen på en ETC kan være knyttet til to kilder. Den ene er selvfølgelig spotprisen på råvaren, prisen for umiddelbar levering over disk. Denne prisen må man ikke være profesjonell investor for å holde orden på. Men prisen på ETCen kan også være basert på futures, det vil si instrumenter for levering på et senere tidspunkt. Den underliggende prisingen skal man kunne få tilgang til via prospektene til de ulike ETCene – der vil det stå hvilke modeller eller formler som brukes. For eksempel når og hvordan det skal handles i futures, men dette kan være kompliserte dokumenter på noen hundre sider som de fleste investorer neppe tar seg tid til å bla gjennom.

Når det handler om råvarer der prisingen er basert på futures, er det en rekke tekniske detaljer som spiller inn i den endelige prisingen. For å få en langsiktig prising må utstederen av ETCen hele tiden kjøpe og selge futures, med en rekke påfølgende kontrakter. På fagspråket snakker man da om at råvaremarkedet kan være i backwardation, der den første kontrakten er dyrere enn den andre, eller omvendt – i contango. Den første kontrakten kan være for levering om en måned og den andre for levering om tre måneder, og alle forholdene som er knyttet til denne handelen i futures gjør at prisingen som en ordinær investor ser for seg ikke nødvendigvis speiles i verdiutviklingen på ETCen.

– Dette er teknikalitetene i råvaremarkedet. De er mange, og de er forskjellige fra råvare til råvare. Utfordringen er at dersom man ikke kjenner til de spesielle egenskapene i råvaremarkedet man har investert i, kan man få seg en overraskelse, sier Johannessen.