Slik corona-sikrer du arbeidsplassen

Hvordan sikrer man at viruset ikke sprer seg når de ansatte kommer tilbake til sin faste arbeidsplass? 

Foto: Shutterstock
Reportasjer

Vi har hentet inn råd og tips fra flere selskaper og organisasjoner som alle er opptatt av at produktiviteten ikke blir dårligere – selv om den sosiale interaksjonen ikke kan være så tett som vi er vant til.

1. Oppdater interne ressurser

Mer enn noen gang er det viktig at ledelsen bruker tid med internt personale som har ansvar for helsemessige tiltak. Både for å sikre at nødvendige tiltak blir gjennomført, og for at disse blir akseptert av de ansatte.

2. Sørg for at hjemmekontoret fungerer

Fjernarbeid og hjemmekontor vil fortsatt være en del av arbeidshverdagen for mange, kanskje i lang tid fremover. Disse må ha arbeidsforhold som blant annet har riktig lys, ventilasjon, ergonomi og utstyr.

3. Kommunikasjon er viktig

De ansatte er sultne på å få både råd og å vite mer om situasjonen på arbeidsplassen. Derfor er det bedre med for mye kommunikasjon enn for lite.

4. Legg inn nødvendige pauser

Disse pausene kan være for å sørge for at de ansatte foretar håndvask eller andre hygienetiltak regelmessig. Legg også inn pauser slik at medarbeiderne kan komme seg ut i frisk luft.

5. Varelevering og logistikk

Sørg for at varelevering kan skje uten for mye fysisk kontakt og utenfor lokalene. Sett gjerne opp områder der varer kan leveres, lag rutiner for hvordan leveringen skal gjennomføres, og sørg for at logistikkpartnere er informert om dette.

6. Færre håndtak og knapper

Dører og andre enheter som kan åpnes eller brukes uten fysisk berøring reduserer risikoen for smitte, og de reduserer også kravene til rengjøring.

7. Markeringer og streker

Visuelle markeringer i form av streker i sterke farger på gulvet øker bevisstheten om sosial distansering og verdien av at de ansatte holder fysisk avstand fra hverandre.

8. Sjekk lunsjtidene

Sørg for at tiden for lunsj og andre pauser spres ut, slik at ikke alle de ansatte kommer til kantinen samtidig. Utvid gjerne åpningstiden. Øk avstanden mellom bord og stoler. 

9. Innfør hygienesoner

Arbeidsplassen kan deles inn i ulike soner, og hvis man beveger seg mellom disse er håndvask og andre hygienetiltak nødvendige. Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol eller temperaturer over 60 grader.

10. Marker "hete" flater

Dørhåndtak, benker og andre flater som berøres av svært mange ansatte kan markeres i sterke farger, for eksempel med tape, som en ekstra påminnelse om håndvask.

11. Samkjøring i bilen

En plan for reiser til og fra jobben kan redusere belastningen på kollektivtrafikken. Det kan for eksempel dreie seg om endret kjernetid slik at topper i eller rundt rushtiden kan unngås, eller oppfordring til samkjøring med privatbiler der inntil tre personer kjører sammen. Det bør være de samme tre hver gang. 

12. Fast plass for alle

Unngå å dele arbeidsplass og unngå "free seating". Alle bør ha en fast plass, og sitt eget personlige utstyr. Dersom man må dele kontor, bør mulige kontaktflater rengjøres ved ankomst og når man forlater kontoret. 

13. Lukk døren

For hvert cellekontor bør man lufte regelmessig og ha åpne vinduer, hvis det er mulig. og for å redusere smitterisikoen bør dørene til kontoret holdes lukket. 

14. Mobiltelefoner og nettbrett

Ikke la smarttelefonen eller andre mobile enheter slenge overalt. Unngå at de legges på flater som andre har tatt på. 

15. Lag vaskelister

Når er toaletter og andre rom blitt rengjort? De ansatte vil gjerne vite at rengjøringen av lokalene er blitt gjennomført - og at det hele tiden er sørget for tilstrekkelig med Antibac, papir og annet materiell som er viktig for hygienen. 

(Kilder: NHO, Randstad, Adecco)

Reportasjer