Fra rehabilitering til desinfisering

Omsetningen til Recover Nordic har økt med over 60 prosent i løpet av de to siste årene, og nå jobber selskapet også med smittevask og desinfisering.

Desinfiserer kontoret: Administrerende direktør Vegar Kristoffersen er på plass i kontorene til Advokatfirmaet Thommessen for å hjelpe kontorsjef Grethe Wiborg med smittevask av kontorene. Foto: Terje Bendiksby
Reportasjer

De 900 ansatte i Recover Nordic jobber vanligvis med opprydning, skadesanering og rehabilitering etter brann- og vannskader, men i disse coronatider har selskapet fått en ny business. – Våre mannskaper har lang erfaring med å håndtere smittevask, og gjør dette nå på både sykehus, flyplasser og i offentlige bygninger, sier administrerende direktør Vegar Kristoffersen.

Han forteller at de ansatte kan rykke ut i hele Norden. Recover Nordic er selskap som strekker seg over både Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Et svensk konsern?

– Vi er et nordisk selskap, PE-fondet EQT kjøpte nettopp selskapet fra det britiske fondet Agilitas, forteller Kristoffersen.

EQT har hovedkvarter i Sverige, og den nordiske tilhørigheten blir ikke noe mindre av at Recover Nordic har sin opprinnelse i Danmark. Selskapet var heleid av ISS Facility Services før det i 2013 ble kjøpt ut og skiftet navn.

Forsikring står for 80 prosent

I normale tider er det forsikringsselskapene i Norge som er de overlegent største kundene. – Forsikring står for 80 prosent av omsetningen, men vi forsøker også å jobbe oss inn i andre kundesegmenter for å ha flere ben å stå på, sier Kristoffersen.

Brorparten av våre 900 ansatte er tømrere og håndverkere som foretar rehabilitering etter vannskader eller brannskader.
Vegar Kristoffersen, Recover Nordic

– Brorparten av våre 900 ansatte er tømrere og håndverkere som foretar rehabilitering etter vannskader eller brannskader. Det er kjernevirksomheten. Men vi har solgt våre tjenester ikke bare til forsikring. Blant kundene finner vi nå også eiendomsbesittere, kommuner og statlige virksomheter hvor vi tar på oss rehabiliteringsoppdrag.

– Men dere tar ikke på dere politiarbeid for å avdekke hva som har skjedd?

– Nei, det vi gjør ikke. Hvis du for eksempel har hatt en vannskade hjemme, rykker vi ut og foretar en befaring på oppdrag fra forsikringsselskapet. Vi lager en rapport, og basert på denne tar forsikringsselskapet en beslutning. Hvis forsikringen er i orden, går vi også i gang med å fikse skaden.

– Dere jobber i alt fra hus og leiligheter til store forretnings- eller industribygg?

– Ja, men dersom bygget er totalt nedbrent, er det ikke vår business. Vi utfører imidlertid alt av rehabilitering og vedlikehold, sier Kristoffersen.

Rykker ut

Men en av Kristoffersens håndverkere kan også rykke ut dersom det er kritisk.

– Hvis vannspruten står ut av rørene, kan vi rykke ut og iverksette førstehjelp på stedet der vi foretar skadebegrensning. Vi har også mye aktivitet rundt det som er aktuelt nå i disse dager, nemlig flom og regnskyll. Da bistår vi forsikringsselskapene med å identifisere og sikre skaden i etterkant av slike hendelser.

Fikser brann- og vannskader: Oppdragene med rehabilitering står i kø, og omsetningen til Recover Nordic økte i fjor med nesten 300 millioner kroner. Foto: Recover Nordic

Og det er helt tydelig at det er et økende behov for de tjenestene som Recover Nordic leverer. I fjor økte omsetningen med nesten 300 millioner kroner, fra 960 millioner til nesten 1,3 milliarder kroner.

Hvis vannspruten står ut av rørene, kan vi rykke ut og iverksette førstehjelp på stedet der vi foretar skadebegrensning.
Vegar Kristoffersen, Recover Nordic

– Vi har hatt en sterk vekst fra 2016, i overkant av 25 prosent hvert år, sier Kristoffersen. – Vi har langsiktige avtaler med forsikringsselskapene knyttet til å håndtere skadevolumet.

 – Betyr omsetningsøkningen at dere har tegnet flere avtaler eller at skadevolumet øker?

– Det går mest på at vi har fått en høyere prioritering fra selskapene, de retter flere av sine kjøp til oss.

Og nå øker altså oppdragene i kjølvannet av pandemi og smittefare. – Vi har desinfisert både kantiner og skoler, og da Elkem stengte hovedkontoret, fikk vi forespørsel om å gjøre den samme jobben der.

Allerede i fjor tok Kristoffersen høyde for en økende oppdragsmengde: I løpet av 2019 ansatte Recover Nordic bare i Norge nesten 300 nye medarbeidere. – Vi kan rykke ut på kort tid, sier den norske sjefen for en av nykommerne på listen over Norges 500 største bedrifter.

Recover Nordic

                             2019       2018       2017

Omsetning        1.282       963         792

Årsresultat           31          18             1

Ansatte: 900

Bransje: Rehabilitering og skadesanering