Ole Erik Almlid mener det er undervurdert å jobbe mye

Under coronakrisen har NHO jobbet på spreng. Administrerende direktør, Ole Erik Almlid, påstår at å jobbe mye er en egenskap som undervurderes. 

NHO-sjef: Ole Erik Almlid Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Ledelse

Kapital-sommer: Lederintervjuet

I sommer intervjuer Kapital samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Denne gangen er det Ole Erik Almlid, direktør i NHO, som deler sine erfaringer og tanker.

Almlid tiltrådte i stillingen i desember 2018, og tok da over for Kristin Skogen Lund etter to år som nestleder i samme organisasjon. Han er utdannet journalist, og har tidligere jobbet blant annet som nyhetsredaktør i Aftenposten. I tillegg til stillingen som administrerende direktør i NHO sitter Almlid i flere styrer, blant annet i styret til Norges Varemesse (Varemessen på Lillestrøm og Oslo Spektrum), Civita og Ungt Entreprenørskap (UE).

Næringslivets Hovedorganisasjon, med toppsjef Ole Erik Almlid i spissen, har spilt en viktig rolle det siste halvåret. Som fremste representant for næringslivet, har NHO stilt strenge krav til utformingen av regjeringens krisepakker.

– Hvem er ditt forbilde som leder?

– Faren min er mitt forbilde, også som leder. Han har jeg hatt som forbilde hele livet, og det har jeg holdt fast ved, fordi jeg opplever at han har høy integritet og er en veldig tydelig leder.

– Har du en ledelsesfilosofi?

– Det å være tydelig og ærlig er viktige egenskaper for en leder. Det å være tydelig og ærlig er også å ha tro på folka dine og ta dem på alvor. I en krisesituasjon gjelder dette spesielt, da må man være tydelig og ærlig siden man må snakke til folka sine slik at de forstår.

– Hvordan har du utøvd lederskap i “disse coronatider”?

– For det første har jeg jobbet mye, og det å jobbe mye er faktisk noe jeg tror er undervurdert. Så har jeg også prøvd å leve etter ledelsesfilosofien min, jeg har prøvd å være ærlig og tydelig, og det tror jeg også jeg har klart. Når du i en krise opplever at veldig mye er usikkert, vil det å være tydelig og ærlig betyr at du forteller de rundt deg at nå er det usikkert, og at det er noe vi må håndtere. 

Det kan jo være kostnader i å være tydelig og ærlig, da deler du jo den usikkerheten, men det å være ærlig i en sånn tid er viktig, siden man ikke skal lure de rundt seg til å tro at situasjonen er noe annet enn den er.

Det har jo vært en klar utfordring at vi ikke har hatt alle svarene. I alle deler av samfunnet har det vært usikkerhet rundt hvordan dette kommer til å gå. Så det har vært en utfordring at vi ikke har kunnet "pinpointe" 100 prosent hvordan vi skal ta dette videre. Derfor har jeg valgt å være ærlig på dette og har drøftet fortløpende, både med folka mine her, men også med politikere, forvaltning og medlemsbedrifter som jeg har jobbet mye med. Jeg har vært klar på at usikkerheten må vi være ærlige på, for det gjør at vi i større grad kan håndtere de ulike utfallene.

Vi trenger fortsatt å få opp produktiviteten i Norge
Ole Erik Almlid, NHO

– Er det norske arbeidslivet effektivt nok?

– Det er ingen tvil om at i Norge har vi et av verdens beste arbeidsliv, vi har både høy grad av tillit og stor grad av forståelse for behovet for omstilling. Når dette er tilfellet blir det også mye lettere og raskere å gjennomføre omstillingen. Derfor tenker jeg at vi bør sette pris på arbeidslivet vi har, ettersom det er et veldig omstillingsdyktig arbeidsliv. 

Dette medfører at arbeidslivet også blir nokså resultatorientert. Jeg håper dette vil vise seg i tiden fremover. Men vi trenger fortsatt å få opp produktiviteten i Norge, for den har blitt svekket over tid. Det må vi jobbe med de neste årene, mye mer enn vi har fått til nå.

– Har du noen gode tips for å oppnå et godt samspill med de ansatte?

– Igjen er det viktig å være tydelig og ærlig, men annet enn det så må du ikke tro du alltid har svarene. Av og til er et godt spørsmål like viktig som et godt svar. Stiller du et godt spørsmål vil du oppleve at de rundt deg vil gi deg mange gode svar på det, som igjen gjør at du kan ha et enda bedre svar. 

Det å stille gode spørsmål er en undervurdert egenskap. Mange tror at ledelse kun dreier seg om å ha svar fort, det gjør det ikke. Alle bedrifter i Norge trenger ledere som tør å involvere seg, tør å stille spørsmål og tør å si at de ikke alltid har svar. Om dette gjøres får man et helt annet, og mye bedre, samspill med de ansatte.

Alle bedrifter i Norge trenger ledere som tør å involvere seg, tør å stille spørsmål og tør å si at de ikke alltid har svar.
Ole Erik Almlid

– Det sies ofte at ledelse er en ensom rolle. Er det noe i dette?

– Jeg har ikke opplevd ledelse som en ensom jobb, jeg har heller opplevd det som en jobb der jeg har mange folk rundt meg. Men det å ta den tøffe avgjørelsen til slutt er jo noe du gjør alene, og da skal du tåle å stå der alene. Så da kan det vel føles ensomt, men jeg opplever egentlig ikke å være ensom som leder. 

– Hva er den vanskeligste lederutfordringen du har hatt?

– Det var nok den første lederutfordringen jeg hadde. Da jeg ble nærmest over natten kastet inn i rollen som sjef for Trønder-Avisa. Det var tøft, for det var egentlig mot manges ønske. Jeg opplevde dette som veldig tøft, men det var nok først og fremst fordi jeg ikke var så erfaren. Etter hvert som man blir mer erfaren tåler man de aller fleste lederutfordringer. Jeg har også mentaliteten om at de største utfordringene har man alltid foran seg, så man skal ta med seg det man har lært og håndtere disse som best man kan.

Mange tror at ledelse kun dreier seg om å ha svar fort, det gjør det ikke
Ole Erik Almlid, NHO

– Hva er det beste med å være leder?

– Det er helt fantastisk å være leder synes jeg, fordi du får treffe så mange folk, og du får jobbe med så mange flinke folk. Som leder får en også mandat til å ta beslutninger. I mange tilfeller er det ledere som har tro på ting, og som ønsker å forandre ting. Lederansvar gjør at en faktisk kan ta ansvar for å forandre og ta beslutninger som fører til endringer.

– Er du innovativ nok som leder? Og hva bør andre norske ledere gjøre for å bli mer innovative?

– Jeg håper jo at jeg er innovativ nok, men jeg skulle gjerne ønske jeg var mer innovativ. Innovativ er jo noe annet enn å være kreativ, innovativ er evnen til å gjennomføre, mens kreativitet er evnen til å tenke ut gode ideer. Jeg tror det er veldig mange ledere som må jobbe med innovasjon i betydningen å gjennomføre. 

Nå går vi inn i en tid der mange er nødt til å endre mye fordi situasjonen har utfordret oss mye, og da trenger vi innovative ledere. Jeg tror også at det å selv være innovativ er viktig, men det er også viktig å være en leder som klarer å skape innovasjon rundt seg, og å gi trygghet for blant annet endring. Det å kunne ta risiko tror jeg også har stor betydning, det er innovasjon.

– Hva er dine tips til unge som ønsker å bli ledere?

– Akkurat nå er momentet til stede. I kjølvannet av en krise som pandemien kommer mange ledere til å finne seg andre ting å gjøre, og da blir det plass til unge ledere. Så om du er ung og ønsker å være leder: vær oppmerksom akkurat nå. Meld deg til tjeneste, si at du vil ha lederansvar! Det vil gi deg sjansen til å gjøre store ting, og vil la deg kunne bli en leder.

Meld deg til tjeneste, si at du vil ha lederansvar!
Ole Erik Almlid, NHO

NHO
ole erik almlid
lederskap
Corona
Lederintervjuet 2020
Karriere
Ledelse