Morten Anstorp Rosenkvist blir ny sjef i Lånekassen

, påtroppende adm. dir. Lånekassen

Morten Rosenkvist, påtroppende sjef i Lånekassen Foto: Karianne Nygård/Lånekassen
Jobb

I 1996 flyttet familien midlertidig til USA. Jeg var så heldig å komme på en veldig bra High School. Skolen satte høye krav, men var også flink til å følge opp elevene og hadde superengasjerte lærere. Jeg har sjelden jobbet så mye med skole. Det lærte meg studieteknikk som jeg har hatt veldig god bruk for videre.

Jeg studerte statsvitenskap ved Universitet i Oslo. Faglig var jeg opptatt av Russland og russisk oljepolitikk. Jeg skrev masteroppgave om oljerørledninger i Kaukasus. I studietiden brukte jeg mye tid på foreningsliv på campus. Jeg burde nok vært litt mer på lesesalen … Samtidig lærte jeg mye av det: drive butikk, få til en effektiv organisasjon og motivere folk til å stå på.

Anne Kristin Hjukse (nå kommunikasjonsdirektør på SMK) har gitt meg det beste rådet. Etter en presentasjon som jeg hadde jobbet mye med, sa hun: “Utmerket på logos, legger du på pathos blir det perfekt.” En god analyse er lite verdt dersom du ikke evner å formidle den.

Skjerpet antennene

Under coronakrisen har jeg jobbet så mye at kroppen har gitt klare signaler om at det er en grense for alt. Det har gjort meg oppmerksom på at det er vanskelig å se akkurat hvor din egen grense går for hva som er for mye. Jeg har derfor blitt veldig opptatt av å ha antennene ute for hvordan folk faktisk har det på jobb. Og jeg har blitt enda mer opptatt av behovet for å delegere ansvar og oppgaver. Ingen klarer alt alene.

Jeg har i flere år jobbet opp mot OECD i Paris. Møte med OECD-kulturen har lært meg hvor viktig det er med et godt kunnskapsgrunnlag. Gode data gir bedre beslutninger. Og dersom du mangler data, så må du skaffe deg det. Det er en langsiktig investering som ikke må undervurderes.

Management by walking around

Jeg har alltid vært opptatt av analyse, statistikk og forskning som grunnlag for beslutninger, men det er viktig å ikke fortape seg i Excel-arkene. Du må snakke med folk også, lytte til dem som kan sakene og sette deg i en posisjon der du får høre om alt det som ikke fungerer. Det er utrolig viktig å vite hva som rører på seg i egen organisasjon. Jeg synes derfor alle ledere bør inkludere en dose av “management by walking around” i sin lederstil.

Når det er snakk om flaks i karrieren, vil jeg si at det kan være flaks hvilken dør som åpner seg, men det viktigste er å gå gjennom den. Det er alltid slik at timingen kunne vært bedre, men det må ikke hindre deg i å benytte muligheter. Det er veldig viktig.

Livslærdommer

Think big, start small. Som leder må man tørre å tenke stort. Samtidig er det en erkjennelse at store prosjekter har en lei tendens til å mislykkes. Det er derfor viktig å starte med grundig planlegging, utprøving og justering før en går fullskala. Det er kanskje litt kjedelig, men det virker.

Arbeidserfaring:

2021­–

Adm. dir. Lånekassen

2013–2021

Kunnskapsdepartementet, avdelingsdirektør, ekspedisjonssjef

2011–2013

Nærings- og handelsdepartementet, prosjektleder

2006–2011

Kunnskapsdepartementet, førstekonsulent, rådgiver, seniorkonsulent og prosjektleder

Utdannelse:

1997–2005

Universitetet i Oslo, master i statsvitenskap

1994-1997

Foss v.g.s. / McLean High School