+ mer
Vellykket satsing: Etter to år med Mitra Hagen Negård som IR-sjef vinner Gjensidige den gjeveste klassen i Stockman-prisen.  Foto: Gjensidige

Til topps med bærekraft og corona

Gjensidige klatrer ikke bare på børsen, men stikker også av med den gjeve Stockman-prisen i åpen klasse. Sjømatgiganten Lerøy får derimot på pukkelen for sitt investor relations-arbeid.

Coronaperioden har vært et mareritt for mange virksomheter, men ikke for Gjensidige  . Skadeforsikringsselskapet leverte sitt beste resultat i andre kvartal noensinne – bittelitt på grunn av pandemien – og deler i tillegg ut kundeutbytte på over to milliarder kroner. Men det er mange flere grunner til at selskapet står øverst på pallen i “norgesmesterskapet i IR“.

Ifølge Stockman-juryen scorer Gjensidige særlig høyt i fire–fem kategorier: likebehandling av aktører i markedet, tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling, finansielle mål og utbyttepolitikk, pluss årsregnskap med noter og styrets beretning.

– Vi er svært glad for denne anerkjennelsen, sier IR-direktør Mitra Hagen Negård.

– Hvor mye drahjelp har dere fått av de svært gode resultatene dere har levert?

– Gode resultater er naturligvis viktig. Tillit i finansmarkedet er svært viktig, og vi vet alle at dette ikke er noe som bygges over natten. Det ligger stor innsats over lang tid fra mange dyktige kolleger i Gjensidige bak dette, forklarer Hagen Negård og legger til:

Gode resultater er naturligvis viktig. Vi jobber med tillit i finansmarkedet, og vi vet alle at dette ikke er noe som bygges over natten.
Mitra Hagen Negård, Gjensidige

– Vårt fokus er å tilrettelegge slik at markedet har et godt grunnlag for å vurdere verdien av konsernet. Likebehandling, tydelig og korrekt og relevant informasjon til enhver tid er viktige elementer i dette arbeidet og har vært førende for vårt IR-arbeid helt tilbake til børsnoteringen i 2010.

Kom fra First House

Hagen Negård kom til Gjensidige for to år siden, etter en lang karriere innenfor IR. Sist var hun partner i First House, og før den tid hadde hun ledende IR-posisjoner i REC, Statoil Fuel & Retail og Wilh. Wilhelmsen. Enda lenger tilbake var hun aksjeanalytiker i ledende meglerhus. I bransjen om tales hun som en “ekstremt kompetent“ person.

– I hvilken grad har du æren for at Gjensidige får denne prisen?

– Jeg har fått lov til å tre inn i et meget solid system, bygget opp av veldig dyktige kolleger. Dette speiler konsernet Gjensidig og hva vi står for, sier hun og trekker også frem selskapets økte fokus på bærekraft.

– Dette har vi jobbet med i over 200 år, men i løpet av de siste årene har vi fått en mer strukturert tilnærming til bærekraft arbeidet vårt, og det blir stadig mer integrert i driften vår. Vi er overbevist om at bærekraft er en forutsetning for langsiktig verdiskapning, og vi legger stor vekt på å kommunisere våre mål og initiativer på dette området i markedet, sier Hagen Negård.

Vinnerlaget: Sentrale personer involvert i Gjensidiges kommunikasjon mot finansmarkedet (f.v.): konserndirektør Finans, Jostein Amdal, konserndirektør Kommunikasjon og fellestjenester, Janne Flessum, direktør Investor Relations, Mitra Hagen Negård, konsernsjef, Helge Leiro Baastad, direktør Bærekraft, Bente Sverdrup og direktør Regnskap, Karen-Elise Christoffersen. Foto: Gjensidige
Vi er overbevist om at bærekraft er en forutsetning for langsiktig verdiskapning, og vi legger stor vekt på å kommunisere våre mål og initiativer på dette området i markedet.
Mitra Hagen Negård, Gjensidige

– Hvordan inkluderer man bærekraft i forsikring?

– Et viktig element her er skadeforebygging. Og når skaden først har skjedd, skal vi gjøre vårt beste for at skadene blir håndtert på en mest mulig bærekraftig måte. For reparasjoner kan det handle om gjenbruk og sirkulær økonomi. Vi ønsker også å motivere kundene våre til å ta bærekraftige valg, for eksempel når man bygger opp eiendommer etter skader, forklarer Hagen Negård.

Dette er Stockman-prisen

Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har siden 1988 delt ut Stockman-prisen til det børsnoterte selskap i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljø og aksjonærer, og som basert på finansanalytiske prinsipper anses for å ha utgitt de beste års- og delårsrapporter.

Stockman-prisen deles ut i to klasser, der den “åpne” klassen omfatter alle børsnoterte selskaper, mens den mindre klassen – som omfatter alle utenom de 30 største på børsen – skal favne alle dem som ikke alltid er gjenstand for det store investorpublikums oppmerksomhet. I tillegg kommer prisen for beste IR-team. Prisvinnere de siste to år unntas fra årets avstemming.

NFF

– Gir budskapet gjenklang hos investorene?

– Ja, aller i høyeste grad. De blir mer og mer opptatt av bærekraft, for som sagt så er det en viktig forutsetning for verdiskapningen, ikke bare for oss, men alle i markedet. I fjorårets årsrapport ble bærekraft og finansiell informasjon for første gang presentert på en integrert måte. Vi er veldig stolte av denne rapporten og samtidig ydmyke for den rivende utviklingen på dette feltet, hvilket gjør at vi må fortsette å videreutvikle våre ambisjoner og initiativer, avslutter IR-direktøren.

Gikk i søpla

Ifølge leder for Stockman-komiteen, Hild F. Kinder, har miljø og bærekraft blitt en stor trend i finansbransjen. Før gikk rapportene om slike temaer rett i søpla, man brydde seg ikke om det. Nå leses slike rapporter nøye, og samtidig er ESG-aksjer i vinden som aldri før, og en rekke “grønne“ selskaper har gått på børs med suksess og stigende kursnivåer.

– Å vinne åpen klasse som Gjensidig har gjort handler om godt IR-arbeid, men også om strategien til finansdirektør og adm. dir. Det hjelper ikke å ha en kjempegod IR-avdeling hvis ledelsen bommer på mål, gir gal informasjon eller ikke har en konsistent historie å fortelle, kommenterer hun og trekker frem konsernsjef Helge Leiro Baastad. Han begynte i bedriften i 1998 og har ledet Gjensidige siden 2003 og “åpenbart vært veldig bra for det selskapet“, ifølge Kinder.

Det hjelper ikke å ha en kjempegod IR-avdeling hvis ledelsen bommer på mål, gir gal informasjon eller ikke har en konsistent historie å fortelle.
Hild F. Kinder, juryleder Stockman

Hun har lang fartstid som aksjeanalytiker. Nå er hun partner i KinderStiff Consulting, og sammen med en komité bestående av ulike markedsaktører legger de til rette for at markedet (meglerhus og forvaltere) kan kåre vinnerne av Stockman-prisen som ble etablert av Finansanalytikerforeningen (NFF).

Mette Lindbæk overtok som NFF-leder i år.

– Det spennende er at markedet selv gjør en vurdering av hvem som gjør godt IR-arbeid. Det gir prisen troverdighet. Dette er ikke noe vi i komiteen mener, det er markedet som taler, sier Lindbæk.

– Hvor viktig er IR for bedriftens generelle liv?

– Jeg tror det er veldig viktig. Vi lever i et informasjonssamfunn, det finnes enorme mengder informasjon, men det er å gi ut riktig og god informasjon til riktig tid som gjør at analytikere kan gjøre gode vurderinger, og det er veldig viktig for selskapene, sier hun.

– Hvordan har IR-arbeid i Norge utviklet seg?

– Både nivået og kravene fra brukerne har steget. Det har blitt en profesjonalisert industri, dette også, sier NFF-lederen.

Borregaard vinner igjen

Også vinneren av kategorien “mindre selskaper“ satser grønt. Kategorien omfatter alle børsens selskaper, minus de 30 største. Årets vinner, Borregaard  , produserer kjemikalier ved avansert bruk av tømmerstokker. Selskapet vant åpen klasse sist i 2017 og fikk dermed to års karantene fra konkurransen, slik alle Stockman-vinnere får.

Smigret:  Jørn Syvertsen, IR-sjef Borregaard, er smigret over å vinne Stockman-pris med Borregaard igjen. – Inspirerende for vårt videre arbeid, sier han. Foto: Borregaard

Borregaard scorer i år høyt på tilgjengelighet på nøkkelpersonell, likebehandling av markedsaktører, åpen, troverdig og konsistent informasjon samt miljø og samfunnsansvar.

– Å vinne en slik pris synes vi er hyggelig og smigrende. Det er en inspirasjon for å fortsette å utvikle kommunikasjonen med våre eiere og finansmarkedet og interessegrupper generelt, sier Jørn Syvertsen, Borregaards direktør for investorkontakt.

– Hvor viktig er godt IR-arbeid for bedriftens liv?

– Det viktigste er å utvikle virksomheten vår, men IR er viktig for å kunne ha åpen og tillitsfull kommunikasjon med investormarkedet. Det er spesielt viktig for Borregaard. Vi er klar over at forretningsmodellen vår er kompleks og unik. Vi lager kjemikalier ut fra tømmerstokker. Det er krevende å følge oss, man får ikke noe gratis ved å følge andre selskaper. Derfor er vår strategi å by på oss selv, sier Syvertsen. Han mener børsnoteringen som eget selskap for åtte år siden har vært vellykket, også med tanke på økt oppmerksomhet.

Det er krevende å følge oss, man får ikke noe gratis ved å følge andre selskaper. Derfor er vår strategi å by på oss selv.
Jørn Syvertsen, Borregaard

– Økt synlighet i mediene har vært en energiinnsprøytning for oss, i tillegg til stimulansen ved at det har gått så bra med oss, sier Syvertsen.

Vil sjekke selv

Nettopp åpenhet og raushet på informasjon er viktig for å score i Stockman-sammenheng, ifølge juryleder Kinder.

– Å gi nok informasjon til at markedet kan etterregne hva selskapet sier, gir mer tillit enn om man opererer med så runde termer at man ikke kan kontrollere. Som analytiker liker man å få tall som gir den faktiske forklaringen på hvorfor man har tjent penger, sier hun og fortsetter:

– Jo grovere oppsettet er, jo lettere er det å skjule ubehageligheter. Hvis du har gode resultater og det for eksempel skyldes valuta, er det jo litt kjedelig, fordi en investor kjøper en aksje fordi man tror noe skal skje noe positivt med selskapet.

I år vinner Yara  klassen for beste IR-team og kommer også på andre plass i åpen klasse, bak Gjensidige.

– Yara har flinke folk på IR, som har jobbet lenge i selskapet. Det betyr at de kan mye om virksomheten, og det er noe som analytikere og investorer liker, sier Kinder og legger til at Yara også har kapasitet nok til å gi god service.

Lerøy får refs

Hvert år deler juryen ut et forbedringsbrev til et selskap som utmerker seg på negativt vis. I år er det Lerøy Seafood  som får på pukkelen. Selskapet er rammet av dramatisk fall i sjømateksporten som følge av coronautbrudd i viktige markeder og aksjen har falt seks prosent hittil i år.

– Markedet etterlyser en tydeliggjøring av langsiktig strategi og utdyping av en verdiskapningsplan samt milepæler. Selskapet har heller ikke hatt kapitalmarkedsdag eller road shows, og det ville man gjerne hatt, da får man litt mer kjøtt på beinet, sier Kinder og legger til:

Markedet etterlyser en tydeliggjøring av langsiktig strategi og utdyping av en verdiskapningsplan samt milepæler. Selskapet har heller ikke hatt kapitalmarkedsdag eller road shows, og det ville man gjerne hatt, da får man litt mer kjøtt på beinet.

– På noen resultatrapporteringer har de også ligget veldig langt unna det som ble rapportert. Markedet har blitt veldig overrasket over at det ikke er blitt gitt ny guiding. Det er vanlig å gjøre når forventningene åpenbart er hakkandes gale, ellers får man veldige utslag på aksjekursen, og det ønsker man ikke, sier Kinder. 

I tillegg ønskes guiding på faktorer selskapet har kontroll over fremfor guiding på priser, som jo er usikkert.

– Hvordan har Lerøy respondert?

– Brevet er sendt til styreleder, adm. dir. og CFO. Vi har ikke fått noen tilbakemelding, sier Kinder.

Lerøys konserndirektør for økonomi og finans, Sjur Malm, tilbakeviser det meste av kritikken, og peker på at antallet aksjonærer som har valgt å investere i sjømatselskapet nesten er doblet de siste to årene, fra omlag 7.000 til nesten 13.000. At den planlagte kapitalmarkedsdagen ble avlyst skyldes pandemien, forklarer han.

– Vi driver ikke oppsøkende aktivitet til analytikere mellom kvartalspresentasjoner, og mener det er essensielt at alle aktører får informasjon samtidig. Når det er sagt, mener vi alle negative tilbakemeldinger, også denne, er en mulighet til å bli bedre, skriver Malm til Kapital.

Karriere
Jobb