Nye kvinnelige ledere i Swedbank, Pareto og DNB

Tre kvinnelige seniorer har lederansvar på rentedeskene i sine respektive meglerhus. – Dette har aldri skjedd før, jubler Verdpapirforetakenes forbund, som håper de nye sjefene vil bidra til å lokke flere kvinner til finansbransjen.

Nye sjefer i finans: Lisa Karlsen i Pareto Securities og Benedicte Lind Bjørland i Swedbank har tatt steget opp til lederstillinger innenfor obligasjoner. Foto: Fredrik Varfjell/NTB scanpix
Jobb

– Dette er første generasjon av kvinner som kommer opp og frem som rentemeglere, der flere har fått reelt ansvar i fronten av obligasjonsdesker i meglerhus i Norge. Dette har ikke skjedd tidligere, så vi snakker om nybrottskvinner, sier Sindre Støer, adm. dir. i Verdipapirforetakenes forbund og legger til:

– Håpet er at disse skal være inspiratorer for flere kvinner til å gå inn i vår bransje.

Obligasjonsmarkedet har de siste 15–20 årene hatt enorm vekst i USA, Europa – og i Norge. Markedet har modnet og blitt et reelt alternativ til banklån også for mindre bedrifter som trenger finansiering.

Hverken for Lisa Karlsen (38), Hege Bakke (39) eller Benedicte Lind Bjørland (41) er følelsen av å drive nybrottsarbeid særlig påtrengende. (Se miniprofiler på de neste sidene.)

– Jeg tror folk sjelden føler selv at de driver nybrottsarbeid, men jeg har alltid undret – og ergret – meg over at det ikke er flere kvinner som søker seg til finans. For meg er det så åpenbart at dette yrket er helt perfekt. Hvis du er interessert i tall og mennesker, så er finans helt supert. Og jeg har aldri synes at det noe negativt å være kvinne i finans i det hele tatt, sier Lisa Karlsen, som har tittelen Head of Leveraged Finance i Pareto Securities.

Jeg har alltid undret – og ergret – meg over at det ikke er flere kvinner som søker seg til finans.
Lisa Karlsen, Pareto Securities

– Hvordan få yngre kvinner til å velge finansbransjen?

– Mulighetsrommet er veldig stort, man kan få veldig mange forskjellige typer jobber. Du kan lære veldig mye veldig fort, og du kan skaffe deg relevant erfaring som gjør at jobbmulighetene dine blir store. For meg handler det om å løse krevende arbeidsoppgaver i høyt tempo, så hvis jeg vil være den beste utgaven av meg selv – som jeg alltid vil – passer det meg veldig bra å ha en jobb som gjør at jeg må skjerpe meg hele tiden for å levere. Jeg kan ikke sløve rundt, jeg må være fokusert. For meg handler ikke dette om kjønn, det handler om personlighet, sier investment bankeren.

Alle funksjoner medregnet har Pareto Securities 119 kvinnelige ansatte, tilstrekkelig til at Karlsen opplever at hun har mange nok kvinnelige kolleger rundt seg.

Sjelden vare: Bendicte Lind Bjørland og Lisa Karlsen anbefaler flere kvinner å søke seg til finans. Foto: Fredrik Varfjell/NTB scanpix

Utfører viktig samfunnsoppgave

Benedicte Lind Bjørland, Head of Syndicate i Norge for Swedbank, tror flere kvinner hadde søkt seg til finans- og obligasjonsmarkedet om de visste mer om hva jobbene innebar.

– En av grunnene til at vi er få kvinner tror jeg er mangel på kunnskap om det vi egentlig driver med. Jeg håper flere får øynene opp for at det å jobbe i kapitalmarkedet er en viktig samfunnsoppgave. Kredittmarkedet er et stort segment innenfor finansmarkedene, og kreditt spiller en viktig rolle i verdensøkonomien. Når vi skaper et effektivt kapitalmarked, bidrar vi til å finansiere virksomheter, institusjoner og bedrifter som løser behov i samfunnet. Det igjen skaper arbeidsplasser, vekst i økonomien og verdi for mange interessenter inkludert eierne, sier Lind Bjørland. 

En av grunnene til at vi er få kvinner tror jeg er mangel på kunnskap om det vi egentlig driver med.
Benedicte Lind Bjørland, Swedbank

Selv om hun har hatt flere kvinnelige kolleger og forbilder opp gjennom karrieren, erkjenner hun at det er langt mellom kvinnene i bransjen.

Ny DNB-topp

Hege Bakke (39) har nylig overtatt som global sjef for FICC-området i DNB Markets (valuta, renter og råvarer). Kvinneandelen blant hennes 160 ansatte er lav, og målet er at den skal opp.

– Bør kvinner kvoteres inn i finans?

– I DNB driver vi ikke med kvotering, men vi har satt i gang en rekke tiltak for å tiltrekke oss flere kvinner. Et problem for oss er at vi ikke får nok kvinnelige søkere til graduate-programmene våre. 80 prosent av søkerne er menn. Jeg tror finans har et ufortjent dårlig rykte med at det er så mye spisse albuer, at vi er så “kjekke og greie“ og at vi ikke er hyggelige å jobbe for. Nå kjenner jeg bare DNB, men for en bank som oss føler jeg det ryktet er ganske ufortjent, så her har vi helt sikkert et branding-problem, sier Bakke.

Jeg tror finans har et ufortjent dårlig rykte med at det er så mye spisse albuer, at vi er så ‘kjekke og greie’ og at vi ikke er hyggelige å jobbe for.
Hege Bakke, DNB

En annen utfordring for en stor aktør som DNB er at det er lett å miste kvinnelige ansatte, fordi de fort blir ettertraktet på arbeidsmarkedet.

– Vi jobber ganske hardt med å beholde kvinner, fordi de som jobber i finans ofte blir veldig attraktive for andre arbeidsgivere. Vi merker en trend der vi fort blir litt som en opplæringsinstitusjon, før kvinnene forsvinner til konkurrenter eller til våre kunder. Det er jo hyggelig for dem det gjelder, men vi vil jo gjerne beholde våre egne folk også, sier Bakke.

Krevende yrke

Ifølge Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) jobber totalt 350 personer med renter eller valuta i Norge. Klart flest av dem befinner seg i de bankeide verdipapirforetakene.

– I finans er det mange kvinner, men i kundefronten i verdipapirforetakene og hos fondsforvalterne, det vi kaller front-finans, er den ikke høy. Åtte-ti prosent er et anslag, sier Sindre Støer.

– Hvorfor vil dere ha flere kvinner inn?

– Det er flere grunner til at vi ønsker å øke kvinneandelen. Den første er at de kvinnene som faktisk jobber i front-finans er veldig fornøyde med jobben sin og gjerne vil anbefale den til yngre kvinner, sier Støer og refererer til rapporten “Kvinner i finans“, som ble utarbeidet av VPFF og finanshuset Kepler Cheuvruex i 2016.

– Vi er klare på at dette er “et krevende yrke“ og at det ikke passer for alle, men de som har lyst og har talent, finner seg veldig godt til rette og har det veldig gøy i vår bransje. Parallellen er at ikke alle passer som profesjonelle fotballspillere eller til å bli verdensmestre på ski: Du må ha talent og være villig til å trene voldsomt for å bli god. Det går gjerne på bekostning av noe, sier Støer.

Utfordringen til VPFF er at mange flinke og dedikerte kvinner ikke vurderer front-finans av mange grunner – blant dem er, ifølge Støer, forutinntatte holdninger, gjerne kombinert med mangel på konkret kunnskap om hva front-finans egentlig innebærer.

– Da faller objektivt gode kandidater helt utenfor rekrutteringsgrunnlaget vårt, hvilket selvfølgelig er uheldig, sier Støer.

Han er ikke i tvil om at finans er tjent med flere kvinner i rekkene.

– Internmiljøet blir ofte morsommere og bedre ved å ha en blanding av ansatte med forskjellig bakgrunn og personligheter. Mangfold trumfer kloninger i dress eller dunvest!

Mangfold trumfer kloninger i dress eller dunvest!
Sindre Støer, VPFF

Lisa Karlsen:

Veteran: Lisa Karlsen i Pareto Sec. Dette er Lisa Karlsen, med 14 års erfaring i å hente gjeld for selskaper eid av PE-fond. Foto: Fredrik Varfjell/NTB scanpix

Kombinerer analytiske og sosiale evner

Lisa Karlsen (38) har 14 års erfaring i å hente gjeld for selskaper eid av PE-fond. For fire år siden gikk hun fra Nordea til Pareto Securities, hvor hun er Head of Leveraged Finance. Avdelingen teller fem personer, og to av dem er kvinner. Siden Karlsen gikk til Pareto, har hun og teamet hennes fullført 18 dealer både i og utenfor Norden, med et samlet transaksjonsvolum på 18 milliarder kroner.

– Hvordan har det seg at du begynte å jobbe med obligasjoner?

– Litt tilfeldig egentlig. Jeg fikk en jobb i Nordea da jeg gikk ut av University of St. Andrews i Skottland. Den jobben var tilfeldigvis i bankens avdeling for oppkjøp og finansiering, forteller Karlsen, som hadde hatt lyst på investment banking-jobb helt siden studietiden.

– Nøkkelegenskaper for å lykkes i din jobb?

– Du må både ha analytiske og sosiale evner. Du må kunne tall og forstå selskapene, skjønne hva de er verdt og hva som er relevante lånebeløp for dem. Og du må klare å analysere deg frem til hvordan du tror selskapet skal være i fremtiden. I tillegg må du ha sosiale egenskaper som gjør at folk stoler på deg og har lyst til å jobbe med deg. Kombinasjonen av begge er avgjørende, man kommer ikke langt med bare en av dem, sier Karlsen.

– Hva består dagene dine i?

– Jeg står opp kl. 05–06 og trener, deretter er det morgenmøte på jobben. Jeg bruker mye tid på å tenke og snakke med kundene mine om de tingene vi jobber for dem med, sier Karlsen, som får hjelp av teamet sitt til å produsere materialet som brukes når de henter kapital for kundene. Arbeidsdagen kan være slutt alt fra kl 17 til kl 23, alt etter hva som pågår av dealer.

Ifølge Karlsen har Pareto alltid vært store på high yield bonds og er spesialister på selskaper som ligger litt høyere på riskkurven. Med større risiko er det også bedre betalt for investorene.

– I high yield bonds tar investorene betydelig risiko, og derfor er det en veldig viktig del av min jobb å forstå selskapene godt nok til at jeg kan hjelpe dem å kommunisere klart og tydelig til investorene hvilke risker som er involvert i dealen. Man kan ikke bare slenge ut bonds i markedet, fordi risikoen er betydelig, og investorene må vite hva de investerer i.

– Bør man også være opptatt av god lønn for å orke et såpass kompetitivt miljø?

– Her er det nok delte meninger. Min holdning er at du ikke orker dette hvis det er lønn som motiverer deg. For det er for slitsomt, du må være motivert av noe annet. Du må synes det er gøy å løse ganske kompliserte oppgaver for kunder.

Min holdning er at du ikke orker dette hvis det er lønn som motiverer deg.
Lisa Karlsen, Pareto Securities

Hege Bakke:

Skriver historie i DNB

Leder 160 meglere: Hege Bakke har tatt over som ny sjef for valuta, renter og råvarer i DNB Markets. Foto: DNB

Hege Bakke (39) er på vei hjem til Oslo etter åtte år på DNBs London-kontor. Nå blir hun ny global leder for FICC-området i DNB Markets (valuta, renter og råvarer). Hun får om lag 160 ansatte under seg og blir den første kvinne i denne stillingen i Norges største finanskonsern.

– Jeg er “født og oppvokst i DNB“ og begynte som intern i 2007, rett før forrige krise. Jeg husker første morgenmøte, hvor tidligere sjeføkonom Øystein Dørum sa at nå går det så bra i Norge at vi snart kan navnet på alle arbeidsledige her i landet. Det var famous last words før det begynte å rakne litt i 2007, forteller Bakke, som overtok roret på FICC-området rett før dagens krise inntraff.

– Jeg har tullet litt med han jeg overtok jobben etter med at det var tidenes timing fra hans side å si takk for seg når vi nå har blitt kastet ut i en krise som vi ikke vet hvordan kommer til å ende, smiler Bakke på telefon fra London. Og det ble tøffe tak fra mars og fremover med omorganisering av 300 personer på DNBs meglergulv til hjemmekontor og andre kontorplasser, samtidig som børsene raste.

Jeg har tullet litt med han jeg overtok jobben etter med at det var tidenes timing fra hans side å si takk for seg når vi nå har blitt kastet ut i en krise som vi ikke vet hvordan kommer til å ende.
Hege Bakke, DNB

– 11. mars fikk jeg en mail fra en kollega hvor det stod: “Beklager Hege, men jeg har fått påvist Covid-19.“ Hele meglergulvet i Bjørvika måtte stenges for full nedvask og desinfisering. Vi satt oppe hele natten for å planlegge hvordan vi skulle åpne for megling innenfor aksjer, valuta og renter dagen etter – uten å ha et meglerrom. Det var ganske spesielt, men vi samarbeidet godt med investment banking, som er mindre systemavhengige enn oss, så vi flyttet delvis inn i deres lokaler, forteller Bakke.

– I hvilken grad har god lønn vært viktig for å velge finans og bli der?

– Min bakgrunn er litt annerledes enn den til mange andre i bransjen. Før jeg gikk to år på NHH i Bergen, tok jeg hotellfagskole, og jeg har derfor vært mer interessert i service og mennesker. Jeg søkte stillingen i DNB mest fordi jeg følte den passet med derivat-faget jeg hadde hatt på NHH. Det høres kanskje naivt ut, men da jeg begynte, hadde jeg overhodet ikke noe forhold til hva folk i denne bransjen tjente, så lønn har aldri vært noen drivkraft, men det er klart, man jobber ikke i finans uten å være kompetitiv på et visst nivå. Avlønning handler mest om at du skal ha det andre får, mer enn nødvendigvis pengene, sier Bakke.

– Føler du at du bryter ny mark som kvinnelig sjef for 160 meglere?

– Da jeg begynte i DNB, hadde jeg kvinnelig leder, og jeg har sånn sett hatt damer jeg har sett opp til hele veien. Så slik sett føler jeg ikke at jeg gjør nybrottsarbeid, selv om jeg er den første kvinnelige lederen på FICC. Men hvis jeg kan være en rollemodell, så er det helt topp, selv om jeg ikke føler meg slik. Vi trenger helt klart flere kvinner i vår bransje, sier Bakke.

Benedicte Lind Bjørland

Jakter spenning i jobben

Forståelse viktig: – Det er viktig å forstå dynamikken i økonomien, det var slik jeg fattet interessen for finans, sier Benedicte Lind Bjørland i Swedbank. Foto: Fredrik Varfjell/NTB scanpix

Søken etter adrenalin og en spennende arbeidshverdag førte den tidligere idrettsutøveren (seiling og ski) inn i finansbransjen og har bidratt til at hun har blitt der i 16 år. I denne perioden har Benedicte Lind Bjørland (41) jobbet i fire store meglerhus: Fearnley Securities, SEB, Sparebank 1 Markets og Swedbank, i all hovedsak med obligasjoner.

Nå er hun Head of Syndicate i Norge under Debt capital markets (hovedsaklig obligasjonsutstedelser og megling) i Swedbank. I fjor gjennomførte hennes lille avdeling og salgsteamet obligasjonsemisjoner for i overkant av 50 milliarder kroner. Partene i disse gjeldsdealene er stort sett finansinstitusjoner og selskaper som utstedere og pensjonskasser, fond og family offices på investorsiden.

Jobben hennes handler om å fremforhandle store lån til solide bedrifter hvor rentene investorene får reflekterer at kredittrisikoen stort sett er moderat.

– Nøkkelegenskaper for å lykkes i din jobb?

– Forståelse av kredittens rolle i økonomien og hva som er driverne i kredittmarkedet. Dette henger tett sammen med hva som foregår ute i verden. I det siste har det vært krevende med ekstraordinært store bevegelser i økonomien og markedene verden rundt, men det har også vært veldig spennende fra et fagperspektiv. Noe lignende har ikke skjedd siden 2008. Og så må du selvfølgelig være kundeorientert.

– Hvordan lykkes med kunder i din verden?

– Du må være tålmodig og lytte, finne ut hva de egentlig vil ha, ikke hva du tror de vil ha. Fordi vi gjør transaksjoner mellom to parter er målet å få kundeinteresser til å møtes. Over tid er det hardt arbeid som gjelder – disiplin og struktur – men det gjelder i mange bransjer, sier Lind Bjørland. Hun er både utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og fylte siden på med hovedfag i sosialøkonomi fra UiO.

– Hvordan har du kommet deg opp og frem?

– Jeg har vært opptatt av å ha det bra over tid, jobbe med flinke kolleger, være positivt innstilt og hele tiden se etter muligheter. Det må du, for i denne bransjen får du en på trynet innimellom når du mister dealer. Når det skjer, er det bare å reise seg igjen og fokusere på nye muligheter. Man må også ha evnen til å manøvrere i et regulert marked, sier hun og fyller på med noen egne prinsipper:

– Å være bevisst egne verdier og integritet gjør det enklere å håndtere en hektisk hverdag der jeg må ta flere viktige beslutninger under press gjennom dagen. Et annet av mine prinsipper er å ha det gøy. Man har fått tildelt en tid på jorden, og den går fort. Vi vet at de fleste av oss skal igjennom noen røffe perioder i livet, og da må man passe på å ha det fint så mye som mulig ellers, sier Lind Bjørland, som mener det er viktig å få ventilert gjennom andre interesser enn jobben. Fritiden fyller hun med oppfølging av tre barn mellom 6 og 13 år, en St. Bernhardshund på 80 kg samt seiling og ski. Ektemannen hennes ligger heller ikke på latsiden, han leder et rådgivningsfirma for børsnoterte selskaper og private vekstselskaper.

Et annet av mine prinsipper er å ha det gøy. Man har fått tildelt en tid på jorden, og den går fort.
Benedicte Lind Bjørland, Swedbank

– Hvordan går hverdagen i hop?

– Morgenmøtet begynner kl 08, så varierer det hvor lange dagene blir. Noe kveldsjobbing blir det jo når vi har tre barn som også skal følges opp. Det er helt håndterbart, men man må være veldig bevisst på sine prioriteringer, det er hva dette dreier seg om.

Karriere
Jobb