Hva er effekten på Europris når “alt blir dyrere”?

Diskresjonært forbruk generelt, og retail spesielt, har kommet under press på verdens børser. Oslo Børs er ikke noe unntak når man studerer aksjekursene til selskaper som Komplett og Europris.

Tåler inflasjonen godt: Europris, under ledelse av toppsjef Espen Eldal, står godt i en situasjon der det meste stiger i pris, mener artikkelforfatteren. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Gjestekommentar: Markus Borge Heiberg, Kepler Cheuvreux

Konsumenter må bruke mer av inntekten på mat og energi. Samtidig har kunder spart penger for å dra på ferie, få levering av ny bil og dra tilbake til treningssenter. Da burde det bli mindre penger til varehandel. Veksten i varehandelen er kommet ned dersom man ser mot 2021, men holder seg stabilt mot 2019 (se figur) til tross for at tjenestesektoren har løftet seg til mer normale nivåer de siste månedene. Dette kan man også se ved at dagligvare har fått en relativ tilbakegang, mens varehandel generelt – og Europris spesielt – har holdt omsetningen stabilt høy mot 2019.

Tåler inflasjonen godt: Europris, under ledelse av toppsjef Espen Eldal, står godt i en situasjon der det meste stiger i pris, mener artikkelforfatteren. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Verdiomsetning vs. 2019 Kilder: SSB, Kepler Cheuvreux

Fremtiden er usikker

Utenom arbeidsledighet så stiger det meste – lønninger, inflasjon, renter samt den geopolitiske uroen. Dermed er det utsikter til svak vekst i reell disponibel inntekt, dette har i sin tur dratt ned forbrukertilliten globalt sett, inkludert også i Norge, til tross for et stramt arbeidsmarked. Og når kunder får mindre å rutte med til diskresjonært forbruk, som er en betydelig andel av vareutvalget til Europris   , vil effekten kunne være at handleturene til Europris kuttes ned.

Derimot mener vi at en annen, svært viktig effekt også er gjeldende for lavpris når “alt blir dyrere”, nemlig nye kunder. Når lommeboken presses, flyttes konsumet til billigere alternativer. Det kan bety at kunder som normalt ville valgt dyrere hagemøbler heller går på Europris   . Lavpristrenden har vokst frem i en tid med lav reell inntektsvekst og økte forskjeller i inntekt og formue, men utvilsomt også drevet frem av at kunder blir mer bevisste og handler “smartere”.

Markus Borge Heiberg, Kepler Chevreux Foto: Iván Kverme

Europris – en trygg havn

Vi tror Europris opererer i en “sweet spot”. Europris   var blant de største vinnerne under pandemien da lommebøkene este ut, men samtidig vinner selskapet kunder når prisbevisstheten stiger. Vi mener ikke det er positivt i seg selv at diskresjonær varehandel kuttes, men over tid tror vi konseptet vinner markedsandeler og nye kunder gjennom kriser. Covid-19 mener vi er et godt eksempel i så henseende.

Videre tror vi på det dynamiske konseptet til Europris    med nye og relevante kampanjer rettet mot sesong og trender i samfunnet som gjør at utvalget også raskt kan tilpasses kundenes lommebøker. Derfor tror vi Europris   er en trygg havn når “alt blir dyrere”. Inntjeningen mener vi også vil være godt beskyttet mot inflasjonen, ettersom selskapet har vist svært god evne til å navigere kostnadsøkninger. Samtidig mener vi selskapets aksjekurs er lite rentesensitiv, og på dagens nivåer er selskapet priset til omkring 10x forventet inntjening, til tross for en sterk balanse og stabil vekst over tid.

Vi tror Europris er en trygg havn når “alt blir dyrere”. Inntjeningen mener vi også vil være godt beskyttet mot inflasjonen.

For å svare på spørsmålet i tittelen: “Europris   blir billigere”.