Oljetank-mot lysere tider

Oljetank har i løpet av de siste årene vært svært volatilt: fra gode tider drevet av fundamentale forhold mot slutten av 2019 og fantastiske tider drevet av flytende lagring da pandemien traff i starten av 2020, og deretter svært krevende tider på grunn av bortfall av oljeeksport. Dette er derimot mest sannsynlig i ferd med å endre seg.

Rateboom?: Frontline-skipet Front Earl og resten av rederiets oljetankflåte kan stå foran et realt rateoppsving i tiden som kommer.  Foto: Frontline Management

OPEC+ har vedtatt å øke produksjonen med minst 400.000 fat pr. dag hver eneste måned mellom august 2021 og september 2022. Selv om våre modeller tilsier at de kanskje må sikte litt lavere i første halvår 2022, så tilsvarer dette en formidabel økning i etterspørselen etter oljetank. I tillegg kommer andre oljeprodusenter utenfor kartellet, som er drevet av kommersielle aktører som motiveres av dagens relativt høye oljepris. For eksempel tilsier våre anslag at USA vil øke produksjonen fra dagens 19,2 m fat pr. dag til 20,7 m fat pr. dag mot slutten av 2022. Dette er spesielt viktig fordi seilingsdistansene for amerikansk olje i snitt er vesentlig lenger enn olje fra Midtøsten.

Joakim Hannisdahl, Cleaves Securities. Foto: Cleaves/Harald Fonahn

Økt etterspørsel etter oljetank 

Vi anslår dermed at etterspørselen etter oljetank vil vokse med 11 prosent i 2022, noe som er et av de høyeste årlige vekstanslagene i vår historikk som går tilbake til 1997. Og som om dette ikke var nok, så er flåteveksten forsvinnende liten. Etter tre år med flåtevekst på rundt fire prosent forventer vi at flåteveksten faller til kun to prosent i 2022 og 2023. Dagens ordrebok er den laveste målt opp mot flåten siden 1996, og den laveste i absolutte termer siden 2000, hvor flåten var under halvparten av det den er i dag. Med andre ord har vi visibilitet på svært lav tilbudsvekst i oljetank over de neste to årene, som er omtrentlig den tiden det tar å bygge et nytt skip.

Dagens ordrebok er den laveste målt opp mot flåten siden 1996, og den laveste i absolutte termer siden 2000, hvor flåten var under halvparten av det den er i dag.

Lav prising 

Dagens prising innen oljetank reflekterer derimot ingenting av vår optimisme. Justert for inflasjon er skipsverdiene marginalt over de laveste nivåene vi har sett i vår historikk tilbake til 1998. Og som om dette ikke var nok, så prises, i skrivende stund, oljetankaksjene i snitt til 20 prosent rabatt av verdijustert egenkapital. Investorer kan dermed kjøpe skip på bunnen med rabatt, rett før det vi antar er en syklisk ekspansjon.

Vanligvis er sykliske bunner i shipping forårsaket av for mange nye skip som ferdigstilles samtidig. Denne sykliske bunnen er derimot forårsaket av et midlertidig etterspørselssjokk, noe som sammen med en svært lav flåtevekst gir oss sterk overbevisning om at oljetank går lysere tider i møte. Det forjettede vintermarkedet i oljetank starter vanligvis i oktober. Årets mørketid kan dermed bli lys for oljetankinvestorer.

Det forjettede vintermarkedet i oljetank starter vanligvis i oktober. Årets mørketid kan dermed bli lys for oljetankinvestorer.