En verden i endring

I dag vurderer alle investorer i praksis om selskapets klimaprofil utgjør en risiko eller mulighet, og stadig flere presser frem endringer i selskapene der de er investert, skriver Tom Erik Kristiansen, Pareto Securities.

Illustrasjon: Shutterstock/NTB

FNs klimapanel la 9. august frem den første av tre rapporter som skal gi beslutningstagere kunnskap om klimaendringer, konsekvenser og hva som kan gjøres for å nå målene i Parisavtalen. Rapporten, som er skrevet av 234 forskere fra 60 land, setter søkelys på hvilke endringer vi allerede har påført klimaet. Det er dyster lesning. Gjennomsnittstemperaturen har økt med 0.9–1.3 grader, vi opplever flere klimaskapte kriser enn noen gang, og utfordringer med ekstremvær vil bli verre fremover. Enhver tvil om at klimaendringene er menneskeskapte er også borte i det FNs generalsekretær António Guterres kaller en “kode rød”-advarsel – vi har dårlig tid.

Tom Erik Kristiansen, Pareto Securities Foto: Pareto Securities

Nye industrigiganter vokser frem

For de fleste av oss er det siste heldigvis ikke noe nytt. De første som så mulighetene har allerede rukket å skape nye industrigiganter. Det beste eksempelet er Ørsted, som er verdens største på offshore vind og har skapt enorme aksjonærverdier de siste årene. I dag vurderer alle investorer i praksis også om selskapets klimaprofil utgjør en risiko eller mulighet, og stadig flere presser frem endringer i selskapene der de er investert. På Oslo Børs har det også kommet en mengde nye selskaper som ønsker å utnytte mulighetene i den nødvendige energitransformasjonen.

Enorme kapitalstrømmer på vei 

De store norske selskapene har også kastet seg inn i konkurransen. Rett før sommeren kunngjorde Equinor   at de fremover skal investere over 40 milliarder kroner i året i fornybarsektoren. For å sette dette i perspektiv betyr det at de skal investere mer pr. år i sektoren enn de har gjort totalt til nå og at totalbeløpet innen fem til seks år vil overstige dagens verdsettelse av Telenor   . Aker-konsernet med 180 års industrihistorie har en ambisjon om å investere 100 milliarder kroner innen 2025. Dette gjør de for å drive frem våre nye giganter innen områder som karbonfangst, hydrogen og fornybar energiproduksjon. Støttet av en lang historie som pioner innen teknologiutvikling i en rekke industrier jobber Norsk Hydro   også med å utvikle nye selskaper innenfor flere av disse områdene. Norsk Hydro   har i tillegg annonsert ambisiøse planer innenfor batteriutvikling.

Rett før sommeren kunngjorde Equinor at de fremover skal investere over 40 milliarder kroner i året i fornybarsektoren.

Storskala 

Dette betyr at vi går inn i en ny fase med storskala industrialisering av energitranformasjonen. Støttet av aktive kapitalmarkeder muliggjør utviklingen at industrikompetanse og gjennomføringskraft fra andre næringer nå også benyttes til å løse de neste store utfordringene. Det gjør at ting skjer fortere og i mye større skala enn tidligere. Og det er viktig. De neste rapportene fra FN vil sette søkelys på virkningene fra klimaendringer og hvordan vi kan dempe miljøeffektene vi har på planeten – og vi vet alle hva som vil stå der. Vi må gjøre mer – fortere.

Vi går inn i en ny fase med storskala industrialisering av energitranformasjonen.