Ny supersyklus for oljeprodusenter?

La det være sagt med en gang: Vi tror og håper at olje og andre fossile energibærere utgjør en mindre andel av verdens energikonsum om noen tiår enn hva som er tilfellet i dag. Når det er sagt, ser vi stadig flere tegn på at et scenario med en ny supersyklus for oljeprodusenter er i emning. 

Teodor Sveen-Nilsen, SpareBank 1 Markets . Foto: Iván Kverme

For olje har ikke blitt noe mindre syklisk enn tidligere, og vi har nettopp vært igjennom industriens kanskje mest dramatiske nedtur noensinne. La oss kort se på tre temaer som vi mener er relevante for vurderingene våre. 

Under press

For det første ser vi at oljeinvesteringene er under stort press, noe som kommer til å påvirke oljetilbudet noen år frem i tid. Husk at det er relativt lange ledetider for oljeprosjekter – for eksempel tok det ni år fra det gigantiske Johan Sverdrup-feltet ble funnet til den første oljen ble produsert i 2019. I forrige oljenedtur (2014–2016) falt de globale oljeinvesteringene med cirka 40 prosent på to år. Deretter fulgte noen år med forsiktig vekst før vi i 2020 så et fall på bortimot 30 prosent. Ifølge våre tall ble det investert om lag 380 milliarder dollar i olje- og gassprosjekter i 2020. Til sammenligning ble det investert 880 milliarder i 2014! Lavere investeringer gir færre nye prosjekter og økt naturlig fall i produksjonen til felt som allerede er i produksjon. Dette kalles gjerne “decline” og refererer til at et oljefelts naturlige produksjon faller med tiden ettersom reservene tømmes, trykket faller og produksjonsegenskapene generelt forringes. Våre analyser antyder faktisk at dette underliggende fallet økte litt etter forrige oljenedtur som følge av lave investeringer.

Mer fornybart

For det andre ser vi at store oljeselskaper vrir investeringene til fornybart. For eksempel vet vi at Equinor de siste årene har allokert under ti prosent av sitt investeringsbudsjett til fornybart, men at denne andelen sannsynligvis kommer til å øke til rundt 30 prosent i løpet av få år. Isolert sett kommer dette til å redusere oljetilbudet fremover i tid. Det bør kanskje også nevnes at det er store grupper av selskaper, for eksempel uavhengige oljeselskaper (som Vår og Aker BP) og statseide oljeselskaper kan kompenserer for noe av investeringsbortfallet.

Fallende tilbud

For det tredje er det viktig å huske på at tilbudskurven for olje sannsynligvis er mer responsiv enn etterspørselskurven. Og at etterspørselskurven er slakkere enn tilbudskurven mot høyre. Med det mener vi at vi VET at oljeproduksjonen kommer til å falle dersom investeringene faller. Grunnen til det er at geologien i oljefelt lever sitt liv, uavhengig av hva som skjer på det politiske plan. Vårt estimat antyder at oljeproduksjon utenfor OPEC faller med mellom fem og seks prosent årlig dersom ingen nye felt blir igangsatt. Samtidig vet vi også at det med svært stor sannsynlighet er vanskelig å politisk styre et tilsvarende fall i etterspørselen uten å føre verden inn i en langvarig resesjon.

Til slutt er det viktig å minne om at når man skal spå oljepris og aksjekurser, er det kun én ting man kan være sikker på: At man tar presist feil, men at man kan ha omtrentlig rett. Sannsynligheten for utfallet “omtrentlig rett” øker dersom analysene og vurderingene er gode.