Er det for få tydelige profiler blant eiendomsinvestorer?

Hvor mange eiendomsinvestorer vet du om fra medier og presse, basert på hva som kjennetegner deres investeringer innen eiendom? Jeg vil tippe ikke altfor mange, skriver Øystein Ringen-Vatnedalen.

Arthur Buchardt Foto: Eivind Yggeseth

Årsaken til det kan synes å være et fravær av tydelige profiler som kan være egnet til å utgjøre en effektiv forretningssignatur blant eiendomsinvestorer. Med signatur mener jeg investors merkevare, slik denne kommer til uttrykk i blant annet de eiendommer som vedkommende investerer i.

En annen medvirkende årsak er nok også at investorer generelt ikke er altfor glad i oppmerksomhet rundt sin person, i kombinasjon med at mange av dem også investerer i identiske typer av eiendomsobjekter. Det sistnevnte kan i noen tilfeller bidra til å forsterke inntrykket av et fravær av profil.

Eiendomsprofiler

Øystein Ringen-Vatnedalen, Senter for eiendomsfag. Foto: Senter for eiendomsfag

Nedenfor vil jeg eksempelvis antyde hva en eiendomssignatur kan representere, ut fra utvalgte deler av profilen til den aktuelle investor – slik jeg ser denne:

Ivar Koteng: Eksemplarisk renoverte bygninger, som gjerne huser både verneklausuler og sjel, hvor ikke sjelden det sistnevnte kommer av det førstnevnte.

Christian Ringnes: Meget påkostede inngangspartier til de kontorbygg som han leier ut, muligens ut fra en tankegang om at du nærmest umiddelbart skal kunne forstå hvem som eier bygget som helhet.

Olav Thon: En nøktern livsstil som investor, med en særdeles langsiktig tilnærming til eiendom – hvor eiendomskjøp foretrekkes som verdiskapende faktor fremfor salg.

Petter Stordalen: Fronter personlig og karismatisk alle sine eiendomsprosjekter innen hotell.

Carl Erik Krefting: Etablerte Norges første “high end”-handlegate i Oslo sentrum, ved å tiltrekke seg tungvekterne av internasjonale motehus.

Odd Reitan: Eier av kioskeiendommer på svært mange av gatehjørnene i våre større byer, i tillegg til ærverdige Lade Gaard i Trondheim.

Johan H. Andresen: Tobakksarvingen som investerer stort i eiendom og i sosiale entreprenører.

Arthur Buchardt: Rørleggeren som realiserer store hotell- og eiendomsprosjekter fra sin egen bil – kun utstyrt med mobiltelefon, ingen epost.

Top Of Mind

Hva har disse eiendomsprofilene å vinne på å rendyrke og kommunisere sin egen personlige eiendomssignatur? Jo, for det første bidrar dette til å skille dem ut fra resten av flokken, med mulighet til å bli “Top Of Mind” for interessenter innenfor det forretningssegmentet som den enkelte flagger. 

For det andre gir det strategisk grobunn for å rendyrke sine eiendomsinvesteringer, noe som igjen muliggjør en bedre sammensatt eiendomsportefølje. Dette gir samtidig større evne til å takke nei til avvikende fristelser av innkomne tilbud om eiendomskjøp.

 Og for det tredje skaper det en profil i omverdenen som bidrar positivt til det vi kan kalle talenttiltrekning. Hvordan får du de beste hodene til å oppdage deg i stillings- og karrieremarkedet? Ved å skille deg ut og stå for noe annerledes. Dette gjelder ikke minst i eiendom, der antall tilbydere av noenlunde likeartede kvadratmetere er påfallende høyt.

Forventninger og forskjeller

Å skille seg positivt ut kan naturligvis innebære flere ting, og gjerne samtidig. En svært attraktiv signatur er for eksempel å kun initiere eiendomsprosjekter av en viss størrelse, som også har potensial for å skape følelser. Gjort på den rette måten vil dette kunne skape prestisje hos kommunale saksbehandlere om å få være prosjektdeltager – med alt det måtte føre med seg av uttalte og ikke uttalte forventninger. Forskjellen mellom et slikt prosjektinitiativ og mer ordinære eiendomsinvesteringer vil kunne fortone seg som natt og dag.

En distinkt eiendomssignatur er ikke bare av verdi for dine eiendomsinvesteringer og din avkastning, det speiles også i dine samarbeidspartnere. Markante eiendomsprosjekter har en evne til å skape en egen dynamikk som driver prosjektet fremover, der troen på å bidra til noe annerledes får hindre og motstand til å minske i størrelse. Og det er virkelig verdt å investere i!