Når starter reisen ut av coronaboblen?

Nordmenn reiser ikke, nordmenn kjøper ikke eiendom i utlandet, og journalister skriver lite eller ingenting om eiendomsmarkedet i utlandet. Det er forståelig nok under den rådende pandemien, men hvorfor gjør ikke utlendinger det samme? Hvorfor kjøper utlendinger fortsatt eiendom i andre land i motsetning til nordmenn? Vi tror svaret er ganske enkelt, skriver Bjørn Kraft i Kraft Properties Mallorca.

Bjørn Kraft i Kraft Properties Mallorca Foto: Privat

I Norge har vi et marked (i eget land) for sekundærboliger, og det har man ikke i mange andre europeiske land i samme grad. Boligpriser og hyttepriser i Norge har eksplodert som en følge av dette, mens det har vært flatt i mange populære områder rundt Middelhavet.

Nå er tiden inne til å tenke at det kommer en tid etter dette. Også nordmenn bør posisjonere seg nå – det blir veldig trangt i døren når alle skal ut og reise igjen.

Økende kjøpsinteresse i utlandet

Selv før corona var det lite skriverier rundt nordmenns stadig økende kjøpsinteresse i utlandet generelt og på Mallorca i Spania spesielt. Nordmenn stiller ofte høyere kvalitetskrav enn kjøpere fra kontinental-Europa – og stadig flere nordmenn kjøper fritidsbolig til 10, 20 eller over NOK 50 mill. på Mallorca. Av naturlige årsaker var det få nordmenn som kjøpte fritidsbolig på Mallorca etter mars i 2020, men det er stor grunn til å tro på et sterkt økende aktivitetsnivå og prisvekst i eiendomsmarkedet på Mallorca i 2021. Det tror vi i Kraft Properties på. 

I forkant av dette opplever vi økende kjøpsinteresse og henvendelser, særlig fra kontinental-Europa og svensker. I det siste har også nordmenn i større grad begynt å posisjonere seg for et mulig kjøp i 2021. Dette tror vi handler i stor grad om at vi har opplevd sterkere relativ prisvekst på fritidseiendom her hjemme enn på Mallorca, samtidig som man nå øyner et liv etter Covid-19 igjen.

Ned 50 prosent

Det spanske markedet er svært fragmentert, og markedet på Mallorca (Balearene) er annerledes enn fastlands-Spania for øvrig. Prognosesenteret viser til full stopp i det spanske eiendomsmarkedet, men det er ikke tilfelle på Mallorca. Mens andre nasjonaliteter har kjøpt gjennom pandemien, har nordmenn har glimret med sitt fravær. Markedet på Mallorca er ned i volum omtrent 50 prosent i forhold til før Covid-19, men bare ned omtrent 30 prosent i volum når det gjelder highend-segmentet (fra EUR 1 mill. og oppover) . Markedet er imidlertid ikke ned i pris, men ganske flatt – dette i (sterk) motsetning til hjemmemarkedet i Norge. Ergo er vi optimistiske på gode kjøpsmuligheter på Mallorca nå og fremover.

Positive vaksinenyheter

I tillegg til andre nasjonaliteter som i større grad enn nordmenn har handlet eiendom på Mallorca gjennom pandemien, så har nå også kjøpere i Nord-Europa, i takt med positive vaksinenyheter og forventning om mer snarlig normal reiseaktivitet, så smått begynt å posisjonere seg igjen – og det tror vi er på høy tid. Relativ prisøkning på fritidsboliger i Norge har vært større enn på Mallorca. I Norge er prisene opp mot 20 prosent på dyrere fritidseiendom, mens prisen har vært konstant gjennom pandemien på Mallorca.

Tror på pangstart

Vi tror derfor på en pangstart når reiserestriksjonene oppheves og alle nasjonaliteter fritt kan reise igjen. Dette tror vi vil resultere i økte priser på dyrere fritidseiendom på 15–20 prosent på Mallorca i 2021.

En annen grunn til å tro på sterk prisvekst fremover, i segmentet nordmenn ofte søker, er en kombinasjon av lite nybygg (pga. myndighetenes strenge reguleringer) og relativt få høykvalitetsrenoverte objekter – mao. stor etterspørsel og begrenset tilbud – prisene stiger.