Muligheter i handelseiendom

DNB Næringsmeglings investorundersøkelse blant 25 av Norges største eiendomsaktører viser at tre av fire investorer forventer å kjøpe mer næringseiendom det kommende året.

Thomas Ramcilovic  DNB Næringsmegling Foto:nyebilder.no

Til tross for at coronatiltak har bremset økonomien, er altså deltagerne i undersøkelsen – som til sammen eier næringseiendom for nær 500 milliarder kroner – like positive til kjøp som i tidligere år. Mens logistikk og kontor er segmentene hvor eiendomsgigantene venter best verdiutvikling, er skepsisen størst til hotell, handel og servering.

graf Foto: DNB

Skepsis til hotell og handel

En avmålt holdning til hotell er forståelig. I sommerferieukene ferierte riktignok nordmenn i eget land som aldri før, men de utenlandske turistene er borte. Det er i stor grad også bedriftsmarkedet. Hva så med handel og servering, er skepsisen velbegrunnet også der?

Kortbruken til DNBs kunder gir god innsikt i forbrukernes adferd, spesielt fordi det er lite bruk av kontanter i Norge. Figuren under viser forbruket i forskjellige segmenter i 2020 sammenlignet med 2019 på ukesbasis. Der kurven er over den stiplede linjen, var omsetningen høyere enn i fjor den aktuelle uken, og motsatt.

Det er lett å se av grafene tidspunktet Norge ble truffet av coronaviruset og tiltakene mot smittespredning ble iverksatt. Men mens noen segmenter ble truffet hardt og går mot svakere år enn noen kunne forestilt seg i januar, er det også vinnere. Reiseliv – deriblant hotell – er inne i et annus horribilis som kan få følge av flere magre år. Serveringsbransjen går også mot et uhyre svakt år, men her har utviklingen i det minste vært positiv. Omsetningen de siste par månedene har vært ti prosent bak fjoråret i snitt, mot nær 80 prosent i den verste perioden. Dette er likevel dramatisk i en bransje hvor mange opererer med lave marginer.

Omsetningsrekorder for mange leietagere

Når det gjelder varehandelen, derimot, er årets totalsalg seks prosent høyere enn i 2019, tross en kortvarig coronabrems. Mens salg av klær og sko har gått dårligere enn i fjor, finnes det også vinnersegmenter. Ikke minst har nordmenn ønsket å fikse opp i hjemmet. Norges befolkning er i verdenstoppen når det gjelder andel som eier egen bolig, kanskje ikke rart det investeres i hjemmet når dette i tillegg fungerer som arbeidsplass for rekordmange.

Kategorien “hjem”, som inkluderer byggevare, interiør, hageartikler med mer, opplever tidenes salg inneværende år. Salget i 2020 blir langt over fjoråret, totalt, og er fremdeles markant bedre enn i 2019, uke for uke. “Big boxes” med byggevare, hageartikler og lignende burde dermed ikke skremme investorene. Artiklene som selges er primært vanskelige å levere pr. bud også, og dermed mindre utsatt for netthandel. 

Dagligvare inngår ikke i statistikken over, men er et annet handelssegment som går mot et rekordår. Det skyldes blant annet mindre bruk av restauranter og kantiner, og at nordmenn for tiden sjeldnere handler utenlands. Det har også medført at norske forbrukere alt i alt har brukt noe mer penger i Norge enn i fjor, men likevel spart mer.

Selv om mange investorer er skeptiske til handel, har enkelte delsegmenter styrket seg betydelig. Likevel kan man muligens oppleve mindre konkurranse om handelseiendommer enn i et fortsatt hett kontormarked. Noen store aktører vekter seg i øyeblikket ned, eller i hvert fall ikke opp, i handel. Og som en av deltagerne i vår investorundersøkelse uttrykte det: – Man får ikke sparken for å kjøpe kontor.

Figur: Forbruk via debet- og kredittkort (DNB) i NOK uke for uke 2020 i forhold til 2019