Aker: Leverer – og vil fortsette å levere!

Billig olje og fornybarvekst – samt landets neste enhjørning gratis – er noen av argumentene meglerhuset Pareto Securities har bak kjøpsanbefalingen på Aker.

Tom Erik Kristiansen Pareto Securities. Foto: Pareto Securities

Aker har en stolt industrihistorie og er i dag et av Norges største selskaper med nesten 40.000 ansatte fordelt på en rekke selskaper. Over de siste ti årene har selskapet levert 18 prosent årlig avkastning til aksjonærene. Dette er langt foran de fleste andre sammenlignbare selskaper – og mot Oslo Børs, på åtte prosent. Dette er også spesielt imponerende med tanke på at den viktigste eksterne driveren, oljeprisen, har utviklet seg negativt i perioden.

Aker BP – mer å gå på

Den største suksessen til nå er Aker BP, som med i overkant av 200.000 fat pr. dag har vokst til å bli en av de største oljeprodusentene på norsk sokkel. Med overskrifter om krise i oljenæringen og fortsatt svak oljepris på rundt 40 dollar pr. fat, er det likevel lett å tenke at man skal styre unna. Det mener vi er feil. Aker BP har en produksjonskostnad på 7 dollar pr. fat, tjener penger selv i dårlige tider, og aksjekursen kan fort doble seg hvis oljeprisen skulle komme tilbake til nivåene vi så før coronakrisen. På dagens oljepris er årlig kontantstrøm fra produksjonen over 20 milliarder kroner før skatt. Med en skattesats på 78 prosent, og et ønske om å investere i nye prosjekter, er dette også positivt for det norske samfunn. Ser vi fremover, er det kanskje enda viktigere at selskapet har et utslippsnivå som er mer enn 70 prosent lavere enn snittet for industrien og at hovedeier Aker vil reinvestere mye av utbyttet i fornybarsektoren.

Rir fornybarbølgen

To av selskapene som har nytt godt av dette, er Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, som nylig ble spunnet ut av Aker Solutions. Gjennom dette etablerte Aker en klar fornybarsatsning bygget på flere tiår med teknologikompetanse fra oljeindustrien. Det er mange av de samme prinsippene som skal benyttes når flytende vindkraft skal bygges ut, og Norge startet som en pioner med karbonfangst på Sleipner-feltet allerede i 1996. Dette blir det også penger av. “Oljeservice”-selskapet Aker Solutions var en upopulær aksje i kjølvannet av coronakrisen og oljeprisfallet, verdsatt til i underkant av tre milliarder kroner før Aker tok grep i juni. Nå har selskapene flere vekstmuligheter og er samlet sett verdsatt til over syv milliarder kroner.

Norges neste enhjørning

Vi mener likevel Aker har spart det beste til slutt. Teknologiselskapet Cognite utvikler plattformtjenester for å digitalisere industri, transport og energisystemer. De har dratt nytte av Akers erfaringer og opplever i dag voldsom vekst. De vokser faktisk raskere enn alle teknologiselskapene som har blitt børsnotert i Norge så langt i år. Det er vanskelig å spå hva selskapet vil ha av inntekter i fremtiden, men de kan fort runde milliarden neste år. Det er imponerende for et selskap som ble startet for under fire år siden. Prising av sammenlignbare selskaper indikerer at Cognite allerede er Norges neste enhjørning og fort verdt over 100 kroner pr. Aker-aksje. Akers børsnoterte portefølje handles til en verdi tilsvarende 440 kroner pr. aksje, mens Aker nå omsettes for rundt 400 kroner. Da får man altså 180 års industrihistorie – og Cognite gratis på kjøpet.