Aker Solutions: Kjøp!

Gjennom flere nylige grep tror vi Aker Solutions nå har en tydelig retning for å skape aksjonærverdier.

Offshorepanelet 2017 Offshorepanel Fredrik Lunde (Carnegie). Foto: Iván Kverme Foto: Foto: Ivan Kverme

Juli 2020 bød på store endringer for Aker Solutions. Det ble annonsert ny ledelse, utskillelse av de grønne skuddene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, fusjon med Kværner, oppløsning av Aker Kværner Holding – og ny strategisk retning med fokus på kostnadskutt og kontantstrøm. Fusjonen med Kværner vil formelt gjennomføres 11. november. Nye Aker Solutions vil da ha en markedsverdi på rundt 4 milliarder kroner og være gjeldfritt (før leasing og pensjonsforpliktelser). Selskapet har en målsetning om å generere en årlig fri kontantstrøm på en milliard kroner, altså 25 prosent kontantavkastning til aksjonærene.

Markedsendringer

Markedet til Aker Solutions er også i endring. Reformen av den norske petroleumsskatten i juni førte til en rekke kontrakter, og ordreboken til Aker Solutions vokste i både andre og tredje kvartal. En rekke norske felter skal utvikles de neste årene for å dra nytte av skatteincentivene. I tillegg kommer grønne prosjekter for elektrifisering av norsk sokkel, karbonfangst og offshore vind. Til sammen er disse forventet å utgjøre 1/3 av Aker Solutions’ omsetning i 2025. Kanskje på tide å vurdere Aker Solutions som et ingeniørselskap, og ikke som et oljeserviceselskap?

Tross bra markedsutsikter har Aker Solutions-aksjen vært slapp etter utskillelsen av Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture. Noe skyldes at selskapet er relativt lite, mens noe skyldes begrenset investorfokus i påvente av at fusjonen med Kværner skal sluttføres. Vi tror selskapet vil få økt oppmerksomhet når støvet etter hvert legger seg.

Høye aksjonærvennlige ambisjoner

Røkkes mann: Kjetel Digre blir ny konsernsjef i Aker Solutions, som snart blir slått sammen med Kværner. Foto: Siv Dolmen

Utskillelsen av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind sommeren 2020 var en stor suksess for aksjonærene i Aker Solutions. Verdien av disse to selskapene er i dag større enn Aker Solutions, der de lå som gratis opsjoner før de ble spunnet ut. En av grunnene til at aksjen ikke har løftet seg mer kan være at markedet venter på at den nye CEOen, Kjetel Digre, skal holde sin signingstale. Det gikk uten tvil fort i svingene i sommer da den nye strategien ble lagt, og det gjenstår å se i hvilken grad den nye ledelsen stiller seg bak de hårete ambisjonene om en milliard kroner i årlig kontantstrøm.

Dersom ledelsen bekrefter disse ambisjonene, kombinert med at pengene bør utbetales til aksjonærene, vil aksjen belønnes med lavere risikopremie og kursløft. Vi tror sannsynligheten for dette er stor, og anbefaler derfor kjøp av aksjen med et kursmål på 15 kroner pr. Aker Solutions-aksje.

Sitat: Kanskje på tide å vurdere Aker Solutions som et ingeniørselskap, og ikke som et oljeserviceselskap?